28553

A Pázmaneum Társulás nevében ThDr. Karaffa János PhD, a Pázmaneum védnök-elnöke intézett felhívást a népszámlálás kapcsán a felvidéki magyar katolikus közösséghez.

Amikor visszatekintünk nemzetünk történelmi múltjába, gyakran hajlamosak vagyunk a siránkozásra. A magyarság sorsának mostoha alakulásáért hajlamosak vagyunk a balszerencsés külső körülményeket vagy az ellenség ármánykodását okolni. Kétségtelen, hogy ma is erős külső nyomás nehezedik a felvidéki magyarságra: újra és újra be akarnak minket olvasztani az idegen közegbe, el akarják venni iskoláinkat, be akarják tiltani a magyar szót, fondorlatosan feldarabolnak közigazgatásilag, majd érzéketlenül szétszakítják és különböző idegen egyházmegyékbe szórják szét katolikus közösségünket, immár 22 évnyi Komáromi Imanapon előadott kérés és ima, sok ezernyi aláírás után sem adnak 400 ezer magyar katolikusnak magyar főpásztort és magyar egyházmegyét. Most olyan időket élünk, amikor a szlovák közéleti szereplők döntő hányada nyíltan felvállalja Beneš örökségét, s újabb jogtalanságot kívánnak elkövetni: újra meg akarják fosztani az identitásukat felvállaló magyarokat állampolgárságuktól, üldöztetéssel, büntetéssel fenyegetik a felvidéki magyarokat.
Sajnos, sorainkban is akadnak olyanok, akik nemzeti identitásunk gyengítésén munkálkodnak. Azt hirdetik: mindegy, milyen a nemzetiséged, mindegy, hogy milyen iskolába járatod a gyermekedet, mindegy, hogy érted-e, amikor a pap magyarul gyatrán makogva vagy teljesen idegen nyelven hirdeti neked az Úr igéjét. Sokszor nem a külső ellenség fenyeget bennünket a leginkább, hanem az önfeladás, az idegennek való behódolás alattomos férge rágja nemzetünk testét. Feladatunk ma sem könnyebb, mint egykor a történelem viharai közepette. Nem szabad feladnunk Istentől kapott értékeinket: hitünket, nyelvünket, kultúránkat, hanem meg kell maradnunk azon az úton, amelyet Szent István kijelölt a számunkra! Bátran követeljük mindazt, ami természetes: minden felvidéki magyar nyíltan vállalhassa nemzetiségét, használhassa anyanyelvét, ismerhesse meg saját kultúráját és történelmét, imádkozhasson a templomban magyarul, és magyar paptól, magyar püspöktől hallhassa az igét!
Most újra elérkezett a hitvallás ideje. Valljuk meg bátran katolikus hitünket és magyar identitásunkat a mostani népszámláláson! A tét: önfeladás és nemzethalál – vagy megmaradás és gyarapodás! A Pázmaneum Társulás ezért felkéri a felvidéki magyar katolikus plébániákat, szervezeteket és közösségeket, buzdítsák híveiket, tagjaikat, szimpatizánsaikat katolikus magyarságuk megvallására!
Véssük jól a szívünkbe Esterházy Jánosnak, a magyarság mártírjának üzenetét: „Két kincsünk van: magyarságunk és kereszténységünk, ápoljuk, őrizzük meg ezt az egyetlen pozitív értéket, amelyet senki el sem vehet, és amelynek varázslatos ereje átsegít a legnagyobb megpróbáltatásokon.”