farkas-ivan15

A kormány elfogadta az év – ám lehet, hogy a választási időszak – legjelentősebb reformját, a járulék- és adóreformot. A parlament dönt majd a reform tartalmát képező törvények végleges változatáról. Sajnos, a reform következményei a társadalom jelentős részére káros hatással lesznek és kérdéses az államháztartásra gyakorolt hatása.

Amennyiben a kisiparosok, kis- és közepes vállalkozók forgalma, bevétele jövőre megegyezik majd az idei adatokkal, akkor csökkeni fog tiszta jövedelmük. Jelentősen csökkeni fog jövőre a megbízási szerződés alapján dolgozók tiszta jövedelme. Minimális, alig érezhető javulást eredményezhet a reform a munkavállalók, az alkalmazottak egy részének.
A reform legkirívóbb következménye az, hogy éppen azok vállára rakja az újabb terheket, akiktől a gazdasági válság idején vagy a gazdasági fellendülés kezdetén joggal várja a kormány és a társadalom új munkahelyek létesítését. Ráadásául az első évben az államháztartás számára 60 millió € bevételkiesést fog okozni. A további években az államháztartásra gyakorolt hatása ismeretlen, nem végeztek ugyanis mélyebb hatástanulmányt. Teljesen elhibázott döntés a szuperbruttó bér bevezetése.
A Magyar Koalíció Pártja véleménye szerint semmi értelme sincs a kormány által elfogadott formában a járulék-, illetve adóreformnak. A mai rendszert kellene inkább egyszerűsíteni, az adminisztratív terheket enyhíteni. Az alapok számát kellene lecsökkenteni és a nyugdíjbiztosítás első pillérét megreformálni – fogalmazott sajtóközleményében Farkas Iván, az MKP gazdasági és régiófejlesztési alelnöke