PresbiterA Presbiteri Szövetség lapjának huszadik, jubileumi évfolyama pünkösdi száma színes tartalommal, sok hasznos igei üzenettel, tanítással, tudósítással kerül az érdeklődő Olvasó kezébe.

A nyitó és a záró oldal színes Szentlélek-jelképei, versei és gondolatai, a felüdítő templomkert zöld szigetének szép fotói méltóképpen keretezik az ünnepi számot, melynek fajsúlyos, elgondolkodtató vezércikkét Dr. Békefy Lajos felelős szerkesztő neve jelzi Pünkösdi értékrendünk honfoglalása címmel. A jubileumi évfolyamként megjelenő lapot két egyházi elöljáró is köszönti meleg szavakkal: Steinbach József dunántúli, és Dr. Fazekas László felvidéki püspök, jól kifejezve a lap eredeti szándékát: egymáshoz ölelni honi és kárpát-medencei református népünket és egyházainkat. Ugyancsak erőteljes lelki szólamot zendít meg a cikkek között a Szövetség elnökének, Dr. h.c. Szabó Dánielnek „Engedjétek hozzám jőni a gyermekeket…” című írása, ami akár belső vezércikknek is tekinthető. Hiszek Szentlélekben címen adja közre gondolatait az Ige körül rovatban Dr. Viczián Miklós, s aktualitásként a június 19-re jegyzett Presbiteri imanapról is szól tanító, ötletadó írás, kiegészítve az Imádkozunk-e című kérdésfelvető gondolatfutammal Dr. Voglné dr. Szathmári Ilona tollából. Kedves gyermekimákat is olvashatunk. Szintén az időszerűség jegyében fogalmazódott meg az Örvendjünk! Van új Alaptörvényünk! c. cikk, s az a beszámoló is, ami a Parlament felsőházi termében rendezett Etika – erőforrás, biztonság konferenciáról tudósít. A gyors közlés szándéka hívja fel a figyelmet Ritoók Zsigmond akadémikus új könyvére, mely Homérosszal is Jézushoz címmel került a könyvpiacra a közeli napokban. A szlovákiai népszámlálást egyházi módon előkészítő nagyszerű és példaértékű kiadványra hívja fel a figyelmet a három képpel illusztrált Gömörországi példaadás c. beszámoló. A Magyar Presbiter, a mai szövetségi lapelőd Csikesz Sándorra emlékeztető cikkét és a nagyszabású református személyiség életét felidéző írás Dr. Kiss Domonkos Dániel alaposságát és tanulságkereső törekvését dicséri. Papp Vilmos írása a XX. századi gályarab-prédikátorok sajnálatosan lezárhatatlan sorát Dr. Soos Géza emlékezetével bővíti a Szerzőtől megszokott kemény és lelkiismeretet ébresztő fordulatokkal. Az írásokat Ecsedy Aladár pünkösdi éneke, Apostagi Zoltán Augustinust aktualizáló eszmefuttatása, gyermekimák sora és a templomkert funkcióját, s benne a presbiterek teendőit sokrétűen taglaló gyakorlati tanácsadás teszi oldottabbá. És az is jó hír, hogy megszületett a 12 részes, 2008 óta tartó biblia kvíz-sorozat eredményhirdetése. Az Élő egyház rovatban olvashatunk a Dunamelléken rendezett 31. egyházkerületi presbiteri konferenciáról, melynek fő témája a Keresztyén nevelés az iskolában volt. Tiszántúl fontos eseménye volt a VI. Magyar Református Világtalálkozó nyitányaként Törökszentmiklóson tartott Nagykunság-Erdély-Királyhágó-mellék találkozó. Érsekcsanád, Kisdobsza, határon túlt Hegyközcsatár, Magyarbereg, Bácsfeketehegy presbiteri történéseiről is olvashatunk. Hivatalos anyagként jelent meg a Felügyelő Bizottság elnökének, Bittó Zoltánnak a jelentése, valamint színes beszámoló az elnökség kétnapos verőcei üléséről. Sárospataki képzésekről is tájékozódást kaphatnak az érdeklődők, ugyanígy a Református Egyházi Könyvtár új folyamáról is. Váczi Gábor összeállítása eseménynaptárhoz illő hűséggel dokumentálja a sokféle és kiterjedő szövetségi életet. A verseket Somogyi Imre, és Túrmezei Erzsébet neve fémjelzi. Húsz oldalon harminc fotó, illusztráció teszi még szemléletesebbé, a látvány szokott olvasónak is „élvezhetőbbé” a Presbiteri Szövetség lapjának pünkösdi számát, aminek kézbevételére a nyitó oldal verssorával hívunk mindenkit: „Lélektelen mennyit beszéltünk már mi…Tanuljunk csendben a lélekre várni”.

Az ünnepi szám elolvasható honlapunkon a Linkek rovatban.

(-r-y-g-a)