28754

Ezekben a napokban ér véget a haszonállatok nemesítéséről és tenyésztéséről, valamint a ipari vállalkozásokról szóló új törvények tárcaközi egyeztetése, amelyet az SzK Földművelés-ügyi és Vidékfejlesztési Minisztériuma terjesztett elő.

Miklós László, az MKP mezőgazdasági és környezetvédelmi alelnöke fogalmazta meg az MKP álláspontját a Tt. 194/1998. sz. A haszonállatok nemesítéséről és tenyésztéséről, illetve a Tt. 455/1991. számú, Az ipari vállakozásokról szóló törvénymódosításával kapcsolatban, amelyet kiemelt fontosságú jogszabálynak tart.
“A törvényjavaslat az érdekelt szervezetekben és szakmai körökben, valamint az állattenyésztőkben komoly kétségeket ébresztett. A javasolt változtatások szakmai tartalmán kívül ezeket a kétségeket az a tény is megsokszorozza, hogy a minisztérium gyorsított eljárásban terjeszti elő javaslatát – ami a szakmai körök szerint nem indokolt, mivel ezt semmi nem indokolja. Ráadásul ismereteink szerint a minisztérium az előterjesztett javaslatokat nem vitatta meg az érintett szakemberekkel, érdekvédelmi és szakmai szervezetekkel. Formai szempontból a kétségeket növeli, hogy a minisztérium a tárcaközi-társadalmi egyeztetésen benyújtott 265 észrevétel közül egyet sem talált lényegesnek és elfogadásra méltónak, holott a szakmai szervezetek, amelyeket a tárca a „Nyilvánosság” elnevezésű hozzászólók csoportja alatt értékelt, megjegyzéseik közül több mint 40-et lényeginek jelöltek meg. Elgondolkodtató, hogy a minisztériumnak ennyire más a szakmai álláspontja. Nem csoda hát, ha az érintettek csoportja a minisztérium hozzáállását arrogánsnak, a törvényjavaslatot pedig célirányosnak tartja.
A szakmai közvélemény legjelentősebb kifogása – és mindenképpen lényegi észrevételről beszélünk! – a haszonállatok nemesítését és tenyésztését felügyelő állami szervek illetőségeinek jelentős változásaira vonatkozik. A javaslat 4. paragrafusának 1. bekezdése, b) pontja értelmében a minisztérium mellett ezen a területen az Állami Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ipari Felügyelet lesz a kompetens állami szerv az eddig megbízott Fajtanemesítő Felügyelet helyett. Az állattenyésztők, de a Fajtanemesítő Szolgáltatások állami vállalat is indokolatlannak és helytelennek tartja ezt a változást, mert ezáltal a fajtanemesítés ellenőrzése és véghezvitele egyazon szerv jogkörébe esne, s véleményük szerint lényegesen csökkenne a fajtanemesítési tevékenység színvonala. A kezdeményezett változtatás okait és hátterét, valamint a sürgősségi eljárás okait keresve a szakma arra a következtetésre jutott, hogy mindez összefügg a vágóállatok (a szarvasmarha-állomány és a sertésállomány) számának változásaival, amit a gazdasági állatok központi nyilvántartási adataiban, illetve az EU-s élelmiszer-ipari botrányok idején, pl. a tavaszi adatokban is tetten lehet érni. A sietség egyben összefügghet azzal is, hogy a minisztériumi érdekében áll, hogy minél több, az SzK Fajtanemesítő Szolgáltatások állami vállalata igazgatása alatt álló ingatlant értékesíteni. A legreálisabb oknak pedig azt tartják, hogy a minisztérium ki akarja szélesíteni az állatorvosok hatáskörét, amely a haszonállatok számának csökkenése miatt eléggé leszűkült.
Ezek természetesen egyelőre csak a szakma meglátásai, amelyek bizonyára mindaddig terítéken lesznek, amíg a minisztérium nem ad rájuk kellő magyarázatot. Ezért felszólítjuk a földművelés-ügyi minisztert, hogy a törvényjavaslatot soroltassa át rendes eljárásba, s mihamarabb kezdjen komoly tárgyalásokat a mezőgazdasági szervezetek képviselőivel, köztük is elsősorban a fajtanemesítők, a mezőgazdasági kamara és az állattenyésztők képviselőivel, hogy ne romoljon tovább a már amúgy is rendkívül rossz helyzet Szlovákia állattenyésztése terén” – mondta Miklós László.