szuletesi-kivonat-szlovak03

Indirekt törvénymódosítást kezdeményez a kisebbségi nyelvhasználati törvényjavaslat keretében az anyakönyvekről szóló törvényben a parlament emberi jogi és kisebbségügyi bizottsága, hogy az anyakönyvi kivonatokban az elhunyt személyek nevét az eredeti, nem szlovák nyelvű bejegyzésnek megfelelően tüntessék fel.

A módosító javaslat kimondja, hogy amennyiben a nem szlovák nyelven anyakönyvezett személy közvetlen hozzátartozójának kérésére korábban szlovák nyelvi ekvivalenssel állítottak ki hivatalos anyakönyvi kivonatot, az anyakönyvi hivatal köteles eredeti formában kiállított kivonatot kiadni az elhunyt gyermekeinek vagy szüleinek.

Az anyakönyvi hivatal köteles az eredeti formában kiállítani a hiteles anyakönyvi kivonatot akkor is, ha az érintett személy vagy annak családtagja bizonyítja, hogy a szlovák nyelvű változat bejegyzésére utólag, az érintett személy tudta és hozzájárulása nélkül került sor.

A javaslat előterjesztői azzal érvelnek, hogy a jelenlegi szabályozás csak élő személynek teszi lehetővé, hogy neve nyelvének és írásmódjának korrigálását kérje. Ez olyan különleges gyakorlatot eredményez, hogy az olyan személy esetében is, aki haláláig a saját anyanyelvén használta nevét, elhalálozását követően szlovák nyelvű, szlovákra fordított névvel kiállított halotti anyakönyvi bizonylatot ad ki az anyakönyvi hivatal. Ez a gyakorlat ellentmond a Tt. 154/1994-es anyakönyvi törvény szellemének. A törvényjavaslat összhangban áll a Polgári Törvénykönyv azon rendelkezéseivel is, hogy a természetes személy halálát követően annak személyiségvédelmi jogai házastársára, gyermekeire, s ha ilyenek nincsenek, a szüleire szállnak át, így lehetővé teszik a névhasználatában is a jóvátételt.

A kisebbségi nyelvhasználati törvényről még a héten dönthet a parlament.