28843_02Június elseje és ötödike között rendezték meg Drezdában a 33. Német Protestáns Egyházi Napokat, a Kirchentagot, amely egyúttal a közép-kelet európai protestáns egyházak találkozójának is otthont adott.

Az ötnapos rendezvényen a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház egy 39 fős küldöttséggel képviseltette magát Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok vezetésével.„… ott lesz a te szíved is” – Mt 6,21 alapján ez volt a mottója a harmincharmadik alkalommal megszervezett a Német Protestáns Egyházi Napoknak, melynek helyszíne ezúttal Drezda városa volt. A több mint 2200 programot kínáló rendezvény jelképe egy szív volt. A kétévente sorra kerülő alkalmon 130 ezren vettek részt Európa különböző országaiból, de más kontinensről is. Az Elba partján legalább 120 helyszín, köztük 43 templom, 17 szabadtéri színpad várta az érdeklődőket. Az egyes állomáshelyek négy kilométer hosszan sorakoztak fel egymás mellett – a vásártértől a Német Higiéniai Múzeumig.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház egy 39 fős küldöttséggel képviseltette magát. Az egyház kilenc egyházmegyéje közül a zempléni, az abaúj-tornai, a komáromi, a barsi és a gömöri küldött egy-egy delegáltat, valamint egy személy képviselte a nagymihályi és az ondava-hernádi szlovák egyházmegyét. Rajtuk kívül a börtönmisszió, a Nőszövetség, a Deregnyői Református Tanulmányi Központ, a Fénysugár PT, a Diakónai Központ, a Re-Mi-Dia, a Firesz, az egyházzenei osztály, a Kálvinista Szemle és a Reformata honlap, valamint az egyházi oktatási intézmények közül az alistáli, a kétyi, a martosi, a rozsnyói egyházi alapiskola és a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium is képviseltette magát, de egy kilenctagú Firesz – Duna Mente imasátras csoport is részt vett a drezdai rendezvényen. A református egyház egy külön standon prezentációs anyagok segítségével mutatta be az egyházban folyó tevékenységet és egy imasátorba is betérhettek az érdeklődők.

Fazekas László püspök meghívást kapott a kisebbségi egyházak életéről és helyzetéről tartott kerekasztal beszélgetésre. A németországi Reformiertes Bund szervezésében pedig egy közös református nem hagyományos úrvacsorai istentiszteleten hirdetett igét a drezdai lelkipásztorral együtt, melyen Lux aeterna szolgált énekkel. A héttagú énekkar ezen kívül a Dreikönigskirchében – Három Királyok – a Kórusok Estéjén, valamint a Műszaki Egyetem folyosóján adott egy-egy koncertet.

Fazekas László püspök nagy jelentőségűnek tartja, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház egy autóbusznyi társasággal vehetett részt a protestáns egyházak és szervezetek seregszemléjén. „Jó érzés tudni azt, a Kirchentag szervezői több éves kapcsolatunknak köszönhetően már számolnak velünk. Nekünk viszont fontos volt az is, hogy be tudtuk mutatni az egyházunkat, a különböző szervezeteket, oktatási intézményeket és a missziói munkánkat azon a külön standon, amit a szervezők biztosítottak a számunkra. Az sem mellékes, hogy az egyházunk küldötteinek többsége fiatalokból állt, így láthatták, hogy nem vagyunk egyedül. Nagyon sok keresztyén van Európában és főleg Németországban, ahol az ilyen jellegű, kétévente megrendezésre kerülő találkozónak nagy jelentőséget tulajdonítanak. Amióta megnyíltak a határok egyre több kelet-európai is részt vesz ezen a többféle szempontból is színes rendezvényen. Az idén tudomásom szerint 27 ezren érkeztek ebből a térségből. Örülök annak is, hogy a helyi német lelkésszel együtt tarthattam egy közös, kétnyelvű istentiszteletet, de lehetőségem nyílt bekapcsolódni a kisebbségi egyházakról szóló fórumbeszélgetésbe. Ez utóbbi azért fontos, hogy mások is tudatosítsák, vannak olyan egyházak és nemzetek, amelyeknek sok esetben meg kell küzdeniük a létükért és megmaradásukért. Ezért jó, hogy láttathatják magukat ” – válaszolta a püspök a Reformata kérdésére.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház számára a Kirchentaggal kapcsolatos szervezést a Süll Tamás ifjúsági lelkész vállalta magára. “Bizonyos félreértések miatt az eredeti tervtől eltérően csak egy helyen kaptunk lehetőséget az egyház életének a bemutatására, ennek ellenére örömmel tölt el, hogy többen is felkeresték a standunkat és érdeklődtek irántunk. Az sem mellékes, hogy a küldöttségünk tagjainak egyénenként 24 euróval kellett hozzájárulni az ottlétükhöz, amely tartalmazta a szállást, a városi közlekedést, a napi kétszeri étkezést és az öt napra szóló belépőjegy kiadásait. A Drezdába való utazás a németországi Rajna Vidéki Egyházkerület anyagi támogatásával valósulhatott – tájékoztatta a Reformata honlapot Süll Tamás ifjúsági lelkész, a Kirchengtag szlovákiai koordinátora.