reformatus07-400

A komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Kara június 26-án, vasárnap délután három órakor a komáromi református templomban istentisztelettel kezdődő ünnepi diplomaosztó és doktoravató közgyűlést tart.

Az ünnepi alkalmon igét hirdet Kocsev Miklós a gyakorlati teológiai tanszékvezetője, aki az egyháztörténeti tanszék megbízott vezetője is, majd Molnár János dékán bemutatja a végzős diákokat. A fogadalomtétel után Tóth János rektor átadja a végzettséget igazoló diplomákat.
A Református Teológiai Karon az idén tíz hallgató végzett a teológiai szakon. Név szerint: Fejes Ágnes, Pogány Krisztina, Langschadl István, Mikos Tamás, Szabó Annamária, Udvardi Éva, Varga Zsuzsanna, Vargha Balázs, Székely Zsolt Ferenc, Csizmadia Ferenc.
A Selye János Egyetem Református Teológiai Karán ötödik éve folyik doktoranduszok képzése. Az idén hárman fejezték be nagydoktori tanulmányaikat, Semseiné Késmárky Ágnes, Somogyi Alfréd apácaszakállasi és Tanító Péter csallóközaranyosi lelkipásztorok. Velük együtt hétre nőtt a teológiai karon végzett doktoranduszok száma. Az ünnepség során rajtuk kívül Molnár János dékán és Tóth János rektor kisdoktorrá avatja Gál Lászlót és Szénási Lillát is.