28770_2

Felvidék-szerte is számos megemlékezést tartanak június 4-én, a nemzeti gyásznapon, amelyet a magyar kormány tavaly a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánított.

A Nemzeti Összetartozás Napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyarországon, melyet 2010. május 31-én 302 igen, 55 nem és 12 tartózkodó szavazat mellett iktatott törvénybe az Országgyűlés. Az erről szóló Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről címet viselő törvényjavaslatot Kövér László (Fidesz) és Semjén Zsolt (KDNP) kezdeményezte. Az indítványt támogatta a Fidesz, a KDNP és a Jobbik frakciója, míg az MSZP ellene foglalt állást arra hivatkozva, hogy a javaslat „rontja Magyarország jó szomszédi kapcsolatait és nem szolgálja a határon túli magyarok érdekeit”. Az MSZP-ből 55-en a nem gombot nyomták meg, az LMP-ből 12-en tartózkodtak. Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”. Sólyom László köztársasági elnök 2010. június 3-án aláírta a törvényt, így az 2010. június 4-én hatályba is lépett.

Búcs, június 5.
A Felvidéki Rockszínház vezetőjének, Karkó Henriettnek a szervezésében a Trianon-emlékkeresztnél tartanak megemlékezést. Ünnepi beszédet mond Nagy János szobrászművész, kultúrműsort a Felvidéki Rockszínház ad. Az ünnepség végén a résztvevők a helyi Esterházy János-szobrot is megkoszorúzzák.

Dunaszerdahely, június 4.
Dunaszerdahelyen a Magyar Megmaradásért Polgári Társulás, a Pázmaneum Polgári Társulás és az Ébresztő Ifjúsági Mozgalom tart emléknapot a dunaszerdahelyi szabadidőparkban a Trianon-emlékfánál 18 órától.
A megemlékezés porgramja a következő:
18.00 a Kodály Zoltán Alapiskola gyermekkórusának fellépése
18.15 a Novus Ortus Diákszínpad tagja, Takács Réka Juhász Gyula:Trianon-versét szavalja el
18.25 Sike Csaba, az Attila Király Népfőiskola előadójának történelmi összefoglalója
18.55 Szilárd – Csallóköz magyar hangja, Álló Szilárd énekel
19.20 a kárpátaljai CREDO együttes koncertje

Gúta, június 4.
A Via Nova Ics gútai alapszervezete 16:30-tól tartja a megemlékezést az I. világháborús emlékműnél.

Jéne, június 4.
A „Villa Jen 1216″ Polgári Társulás és az Uraj-Susa Jövőjéért Egyesület 15 órától műsoros megemlékezést szervez a trianoni gyásznapról, a Jéne – Susa közötti határon. Gyülekező: 14 órakor a jénei polgármesteri hivatalnál.

Komárom
A révkomáromi Te Ügyed KÖR (TÜKÖR) idén is emlékezni hív minden Igaz Magyart a felvidéki magyarság (még) magyar városába! A révkomáromi Trianon-emlékoszlop, Reményik Sándor „Gyűrűt készíttetek” c. verse kötelez! Kötelez magyarságunk felvállalására, jogaink kivívására, s kötelességeink teljesítésére. Kötelességünk pedig az, hogy ne tépjük fel gyökereinket, ne tegyük semmissé a dicső múltat, közösen, s magyarként építsük a szép jövőt – olvasható a szervezők közleményében. A megemlékezésre június 4-én kerül sor 16 órakor a Jókai utca 34. szám alatti Református Kollégium udvarán, ahol ünnepi beszédet mond Popély Gyula történész.
A megemlékezés porgramja a következő:
16.00 Istentisztelet a református templomban, igét hirdet Fazekas Zsuzsanna lelkipásztor
17.00 Megemlékezés a Református Kollégium udvarán. Elsőként Reményik Sándor: Gyűrűt készítettek című versét Ádám Zsuzsanna szavalja, majd Vadkert Imre énekel. Ünnepi beszédet mond Popély Gyula történész. Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet! című versét Gál László előadásában hallgathatják meg a megemlékezők. A komáromi rendezvény a Himnusz eléneklésével zárul.

Somorja, június 4.
A Somorjai Református Gyülekezet 16.30 órától, a trianoni békediktátum aláírásának idpontjában emlék-istentiszteletet tart. Bayer Zsolt, 1100 éve Európa közepén c. dokumentumfilmjéből a Csallóközről szóló rész kerül vetítésre.

Magyarországi, de felvidékiek közreműködésével is megvalósuló rendezvények:

Debrecen, június 3.: – A Debreceni Városvédő és -szépítő Egyesület és a Borsos József Ifjú Városvédők Köre szervezésében 19.30-kor az Egyetemi térről fáklyás felvonulás lesz, majd 20 órától ünnepéyes megemlékezés a Bem téri Magyar Fájdalom-szobornál. A résztvevőket Karácsonyi György egyesületi elnök köszönti, majd Duray Miklós mond beszédet. Közreműködnek: Maróthy kórus, Miske László színművész és Szerencsi Szilvia citerán.

Komárom, június 4. – A Trianoni Emléknap a Kecskés László Társaság által szervezett Felvidéki Kitelepítettek és Deportáltak X. Országos Találkozója keretében a komáromi Monostori Erődben 15.30-kor a kitelepítettek emlékművénél koszorúzással indul. 16.30-tól a Dunai Bástya Szabadtéri Színpadon a két Komárom gyermekkórusai adnak műsort. A megjelenteket Molnár Attila, Komárom polgármestere köszönti. Könnycsepp a magyarokért és a világért – Batta György imáját Sunyovszky Szilvia mondja el. Ezt követi Szíjjártó Péter miniszterelnöki szóvivő megemlékezése kitelepített őseiről, családja komáromi gyökereiről. A naszvadi Búzavirág énekcsoport “Ez a föld az én hazám” című műsorát mutatja be. Az elszakított országrészekből a szervezők Duray Miklóst kérték fel a rendezvény védnökének, valami ünnepi felszólalásra. Szőcs Géza kultúráért felelő államtitkár beszéde után kerül sor a Fehérlaposok c. rockopera díszbemutatójára.

Mosonmagyáróvár – június 5.: Szentmise a Piarista Kápolnában 15.30-tól, majd városi Trianon-megemlékezés 16.30-tól a Trianon-kereszt mellett (a Magyar utca végén). Műsort adnak a Haller-iskola tanulói, ünnepi szónok: Duray Miklós.

Veszprém – június 4.: –Tavaly Révkomáromból indult el az a civil kezdeményezés, melynek neve Kárpát-medencei harangzúgás. Ennek lényege, minél több helység harangjának megszólaltatása a történelmi Magyarország területén június 4-én 16 óra 30 perckor. Az idén is folytatva ezt a hagyományt, a jelen levő egyházak segítségével a veszprémi harangok is megkondulnak, felhívva a figyelmet e gyászos napra és kihangsúlyozva a magyarság lelki összetartozását. A MOZAIK Érdekvédelmi Egyesület szervezésében Veszprémben a Vörösmarty téren lévő I. világháborús emlékműnél 16.30 órakor kerül sor a megemlékezésre.
A rendezvény a Himnusz eléneklésével kezdődik, majd tájékoztató hangzik el a trianoni veszteségekről. Galán Géza felvidéki származású színművész irodalmi műsort ad elő. Dsida Jenő Psalmus Hungarikus c. megzenésített verse Nagy Feró előadásában, felvételről hallható majd az irodalmi műsor után. Megemlékező beszédet tart Zeitler Gusztáv, a Padányi Általános Iskola és Gimnázium tanára. Az ima és áldás után egy dalt hallgathatnak meg a jelenlevők, melyet sokan “Trianon- Himnuszként” ismernek. A koszorúzás után Juhász Gyula: Trianon című versét Galán Géza szavalja el. A veszprémi megemlékezés a Székely Himnusz eléneklésével zárul.

További magyarországi megemlékezések:

Budapest, június 4.
2011. június 4-én, szombaton 18 órakor a Váralja Szövetség a Polgárok Házában (Budapest 8. kerület, Visi Imre u. 6.) tartja a Trianon megemlékezést. Meghívott előadók: Dr. Csath Magdolna közgazdász-egyetemi tanár és Dr. Papp Lajos szívsebész.

Gárdony, június 4.
Június 4-én a trianoni békeszerződés megkötésére emlékeznek meg Gárdonyban.
A megemlékezés programja:
9.30 Zászlófelvonás az Agárdi Országzászlónál
10.00 Istentisztelet a gárdonyi református templomban. Igehirdetõ: Oláh László református lelkész
10.30 A templom melletti kettõs-keresztnél beszédet mond: Klausz Gábor alpolgármester
Továbbá elhangzik még: Karinthy Frigyes: „Levél kisfiamnak – Trianon emléknapjára” Elõadja: Kelemen István színmûvész, a Móri Protestáns Kórus és a Gárdonyi Református Énekkar

Győr, június 3.
Trianoni megemlékezést tartanak pénteken (június 3.) Győrben. A rendezvény 17.00 órakor kezdődik az Országzászló emlékműnél. Köszöntőt mond Fehér Imre, a Történelmi Vitézi Rend területi székkapitánya. A megemlékezés szónoka Koltay Gábor filmrendező lesz.

 

 

* * *

A Párizs melletti Trianon kastélyban aláírt békeszerződés értelmében az ország elvesztette területének több, mint 2/3-át, lakosságának közel 2/3-át! Ezzel Magyarország egy európai nagyhatalom egyre súlyosabb és szuverénebb részéből az európai kisállamok sorsának részese lett. Önálló ország, de olyan helyzetben, amely kiszolgáltatta a nagyhatalmak akaratának. Számára legfeljebb csak az ügyes lavírozás maradt az ellentétektől előbb látszólagosan, majd egyre nyíltabban szaggatott európai erőtérben. Trianonban megtagadták a népek önrendelkezési jogát, így a Wilson emlékirataiban megismételt elveket is, amelyért állítólag az antant hatalmak harcoltak. Végső fokon a trianoni béke még súlyosabb állapotokat teremtett, mint amelyet orvosolni akartak, ugyanis az utódállamok 42 millió lakosára mintegy 16 millió más nemzetiségi jutott.

{iarelatednews articleid=”28795″}