gasparovic_ivan_02

A cseh gazdasági napilapnak (HN) adott Kövér László nyilatkozattal kapcsolatban Ivan Gašparovič szlovák köztársasági elnök is hangot adott aggodalmának.

Megfogalmazásában igyekezett mértéktartó maradni, de elvbarátaihoz hasonlóan, ő is a kormány reagálását tartaná helyesnek, gondolván: jobb ma megelőzni a bajt, mint holnap sírni fölötte. Aggodalmába nem felejtette el beleszőni, hogy már a román nemzet is felébredt agóniájából, és kezdi veszélyesnek tartani azt, amit az országában élő magyar közösség cselekszik. (Nyilván itt Székelyföld autonómia-törekvéseire gondolt.) Mondandójának üzenetét tömören úgy lehetne megfogalmazni: maradjunk higgadtak, de félelem nélkül cselekedjünk! Vagyis, törjük le a támadó bika szarvát.

Eltöprengve a vélt és valós veszély felett, amelyet az autonómia vagy az önrendelkezés a többségi nemzetre jelent, bennem az államfő visszafogott nyilatkozata kelti a nagyobb veszélyt. Rossz és meggondolatlan a Kisantant szellemének felébresztése, a Magyarország elleni együtt-támadás gondolatának előcibálása, mert az utalásában ez a fenyegetőzés rejtőzik. Ha valaki a Kárpát-medencében szervezkedik, és az ott élő őshonos kisebbségek kárára színtiszta nemzetállamban gondolkodik, az éppen az említett két ország, mert a volt délszláv háborút kirobbantó Szerbia, ahol szintén jelentős számú magyar nemzettársunk él, erről az útról letérni látszik.
 „Ne féljünk, mint azt sokszor mondják ránk. Nem szabad agresszívnek lennünk, de figyelmetlennek sem. Nem lehetünk abban a pozícióban, hogy valamit nem akarunk meghallani, mert a veszélyt jelentő erő egyszer felébredhet és olyan lesz, hogy lehetetlen lesz majd megakadályozni azokat a problémákat, amelyek ebből adódnak” – nyilatkozta Ivan Gašparovič. Világos és hiába próbálja tagadni, egyszerűen kibújt a szög a zsákból, mert ott van szavaiban a magyar kisebbségek önrendelkezésének megadásától való páni félelem. Ebben az esetben pontosan attól fél, hogy Szerbiát, ahol megalakultak a kisebbségi nemzeti tanácsok, most Románia követi, és Szlovákiának nem marad más választása, mint követni őket, és eleget tenni a kisebbségek autonómia-törekvéseinek.
Mi, akik Gašparovič szerint a problémát jelentjük újfent megállapíthatjuk, hogy államfőnk ma sem lett bölcsebb, mint tegnap volt. Ismét elmulasztotta átgondolni, hogy Szlovákiára nézve mi jelenti az igazi veszélyt. Személy szerint én úgy gondolom, hogy a legnagyobb veszély az, amit Kövér László, a magyar parlament elnöke úgy fogalmazott meg, hogy minden szlovák politikusban ott rejtőzik egy darabka Slota! Mert ha másként gondolkodnának, mint Ján Slota tudnák, hogy a folytonos jogkorlátozás vezet társadalmi robbanáshoz, az ország esetleges széthullásához és nem a jelenlegi problémák megoldására kért kisebbségi jogok bővítése, az önrendelkezés, a kollektív jogok biztosítása.

Felvidek.ma, Dunajszky Géza

{iarelatednews articleid=”28853,28910″}