29032

A hírportálon „A magyarok otthon érzik magukat Szlovákiában” címmel  megjelent összefoglaló a szlovákiai magyarokat is érintő  nemzetközi felmérés eredményeit ismerteti kivonatosan.

A felmérés 801 embert kérdezett meg beszélgetés formájában, és mint kiderül, 68 százaléka tartja magát Szlovákiában élő magyarnak,  16 százaléka állítja magáról, hogy magyar,  13 százaléka pedig magyar gyökerekkel rendelkező szlováknak. Ha jól belegondolok, ez utóbbi megállapítás némileg fából vaskarika, mert ha  teszem azt, elültetek egy almafa-csemetét, és ha  az gyökeret ereszt, és később termést hoz, azon csak alma teremhet, és nem szilva. Így nem értem, hogy egy magyar gyökerekkel (mert nem azt állítja, hogy magyar gyökerekkel is) rendelkező ember  miként hozhat úgymond,  „szlovák gyümölcsöt”, illetve kivel, mivel kereszteződőtt az ilyen faj(ta)?
A kutatást végző csoport vezetője szerint a szlovákiai magyarok hazájuknak tartják ezt az országot és tudatosítják, hogy „ha jól megy Szlovákiának, nekik is jól megy.” Az is kiderül, hogy  az itt élő magyarok nagy része nem akar Magyarországon élni, és a magyar állampolgárság megszerzését sem tartja fontosnak .”Sőt,  65 %-uk nem akarja a magyar állampolgárságot” – állítja a kutatócsoport vezetője. Mondhatnám erre, mindenkinek szíve-joga eldönteni, hogy hol nem szeretne élni, ugyanakkor rossz a kérdés feltevése arra vonatkozólag, hogy  szlovákiai magyarként miért akarnék én Magyarországon élni. Érthető, hogy mi itt kívánunk élni, de nem másodrendű állampolgárként. Ami pedig a magyar állampolgárság felvételét illeti, elhiszem, hogy az előzmények ismeretében és a megfélemlítés légkörében élő szlovákiai magyar kétszer is jól meggondolja a magyar állampolgárság felvételét. Vagy aki már kérvényezte, és meg is kapta,  a változatlanul érvényben levő  ficói állampolgársági törvény  miatt kénytelen eltitkolni, így aztán eleve nincs követendő példa. Amit titokban kell intézni, és amit titokban kell tartani, annak nincs igazán ösztönző ereje,  gyanút kelt az emberekben, és ebből adódóan könnyűszerrel elvetik, nem foglalkoznak vele. Többek közt ez is oka annak, hogy a szlovákiai magyarok körében meglehetősen alacsony a kettős állampolgárság iránti érdeklődés. Továbbá a máig élő múlt keserű tapasztalatai (deportálás, kitelepítés)  is rávetik árnyukat a magyar állampolgárság felvételére, és elképzelhető, hogy az akkori atrocitások  szenvedőalanyainak gyermekeiben és unokáiban  is akaratlanul  ott lappang a félelem, a múlt kísértete. Elképzelhető, de nem kell, hogy törvényszerűen így legyen, mert az én anyai nagyszüleim és édesanyám is megjárták annak idején Csehországot, de bennem ez miatt sohasem  élt attól való félelem, hogy nyíltan megvalljam magyarságomat, vagy aktívan kivegyem részem a hazai magyarság érdekvédelmi szervezeteinek tevékenységéből.
Érdekes következtetésre jutott a felmérést végző csoport szociológus vezetője arra vonatkozóan, hogy Szlovákia legszámosabb kisebbségének többsége se nem szlováknak, se nem magyarnak, hanem szlovákiai magyarnak vallja magát, és a szakember szerint ennek oka az is,  hogy egy részüknek rosszak a tapasztalatai a határon túli nemzettársaikkal, mégpedig azért, mert a magyarországi magyarok felsőbbrendűként viselkednek velük. Nem értem, mi a gond azzal, hogy mi  hangsúlyozottan szlovákiai magyarnak valljuk magunkat. Mivel léteznek erdélyi, vajdasági, kárpátaljai magyarok is, érthető a megkülönböztető jelző használta, bár nem szükségszerű, hiszen idehaza , ha valahol összetalálkozunk honfitársunkkal, nem azt mondjuk, hogy mi is szlovákiai magyarok  vagyunk, hanem egyszerűen  csak azt, hogy mi  is magyarok  vagyunk.  Magyarországon vagy az elszakított magyar területeken járva természetesen bemutatkozáskor elmondjuk, hogy  szlovákiai magyarok  vagyunk. Ha pedig szlovák közegben  érdeklődnek származásunk  felől,  nem mondhatunk mást, mint azt,  hogy magyar nemzetiségűek vagyunk. Abban van  viszont  némi igazság, ami részben tudatlanságból  és történelmi ismeretek hiányából, részben rossz beidegződésekből  és múltbeli előítéletekből  fakad, hogy egyik-másik túloldali magyar, tévesen  szlováknak nézve bennünket, lekezelően  bánik velünk,  vagy meggondolatlanul kedves szlovák barátunknak nevez – kedves szlovákiai magyar barátunk megszólítás helyett. Amikor ilyen vagy hasonló esettel találkozom,  mindig  nagyon  kedvesen és udvariasan  kijavítom az illetőt   téves megszólítására vonatkozóan.
Ugyancsak felettébb érdekes a szóban forgó szakember azon véleménye, hogy ez a meghatározó mérsékelt áramlat (mármint azok, akik nem óhajtanak Magyarországon élni, és a magyar állampolgárságot sem akarják – a szerző megj.)  a tavalyi parlamenti választások során is megmutatkozott, azaz „Ezek azok, akik eldöntötték, hogy az MKP  nem került be a parlamentbe, mert nem akarnak túlkapásokat, normálisan szeretnének élni.” Ezzel netán  azt akarja sugallni, hogy az a több mint 100 ezer ember, aki az MKP-ra szavazott, túlkapásokban leli örömét és rühelli a normális életet??  Akikről tudom, hogy az MKP-ra szavaztak, azok mind-mind  nyugodt, tisztességes és becsületes emberek, és kivétel nélkül a szlovákokkal való békés egymás mellett élés hívei és szorgalmazói, természetesen a szlovákokkal egyenrangú polgárokként.
Hogy a szlovákiai magyarok körében igen lanyha érdeklődés mutatkozik a honosítási kérelmek  iránt, ebben nemcsak meggyengült nemzettudatunk  játszik közre, hanem a 2009 óta tartó politikai megosztottságunk is. Ha a Most-Híd prominens magyar politikusai  valami véletlen  folytán azzal jönnének elő, garantálják,  hogy a magyar állampolgárság felvétele miatt senki sem veszítheti el szlovák állampolgárságát, és e téren maguk is példát mutatnának, meggyőződésem, hogy egyszeriben  százak és százak élnének ezzel a lehetőséggel. Ez csak játék a gondolattal,  és a meghatározó(?) mérsékelt áramlatnak is köszönhetően marad  továbbra is a megalázó,  titokban tartott kérelmezés. Csak úgy eszembe jutott, a mérsékelt áramlathoz tartozók közül tényleg senki sem folyamodott (titokban tartva)  magyar állampolgárságért?  És hihető, hogy a Most-Hídra szavazó közel 200 ezernyi magyar közül senki, de senki  sem vágyik magyar állampolgárságra?
Végezetül egy példával szeretnék válaszolni a címben feltett kérdésre. Amikor hazaérek a munkából,  azt mondom a családomnak, na végre  itthon vagyok. Amikor  édesanyám látogatásából térek haza, azt mondom, otthon voltam. Kettős állampolgárként pedig azt érezném és  vallanám, hogy Szlovákiában itthon, Magyarországon meg otthon vagyok.

Bodzsár Gyula

{iarelatednews articleid=”29062,29032″}