29215

A szlovák kormány mai ülésén tudomásul vette azt a jelentést, amely a Szlovák-Magyar Kisebbségi Vegyes Bizottság februári ülésén született ajánlásokról készült. Ezek szerint a szlovák kormánynak lehetővé kell tennie a magyar iskolák diákjai számára az alternatív tankönyvellátást.

Az ajánlások közt szerepel még az is, hogy a szlovák félnek meg kell tennie mindent azért, hogy a fordítások helyett olyan eredeti tankönyvekből és segédanyagokból tanulhassanak a hazai magyar tannyelvű iskolák diákjai, amelyeket szlovákiai magyar szakemberek írtak. A magyarok ajánlásai közé tartozik továbbá az is, hogy a szlovák fél mérlegelje egy önálló módszertani központ létrehozását a magyar nyelvű pedagógusok továbbképzésére, valamint hogy a magyar tannyelvű iskolákban tegyék lehetővé a kétnyelvű pedagógiai dokumentációt.
A szlovák fél három ajánlást terjesztett a magyar fél elé. Ezek szerint Magyarországnak mérlegelnie kell a területi és országos kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó választási előírások megváltoztatását úgy, hogy az elektori választás helyett ezeken a szinteken is közvetlen választások legyenek. Ez a szlovák fél véleménye szerint egyebeken kívül erősítené a szavazás folyamatának demokratikus és igazságos voltát. A bizottság azt ajánlja továbbá, hogy az Országos Szlovák Önkormányzat rendelkezzen a helyi kétnyelvű oktatást folytató nemzetiségi művelődési intézményekre vonatkozóan alapító joggal, az illetékes szakminisztériummal megkötött közoktatásról szóló szerződés alapján.

Felvidék.ma, sita, D.É.