29224

A kilencvenes évek elején a Felvidéken átgázolt Mečiar nacionalista gőzhengere. Megmaradásunk érdekében 1994. január 8-án megszerveztük a komáromi nagygyűlést, mely hosszú távra meghatározta a szlovákiai magyarság célkitűzéseit.

Mi, szervezők és jelenlevők a bőrünket vittük a vásárra, de politikai képviseletünk nem érezte magára nézve  kötelezőnek a nagygyűlés záródokumentumaiban foglaltakat.  Ha azok, akiknek képviselniük kellett volna bennünket, nem tették  kötelességüket, úgy véltük, nekünk, polgármestereknek  kell helytállnunk.
Duray Miklós gondolt arra először, hogy össze kéne kötni a Duna két partját egy jelképes híddal. A híd tartópillérei a Duna menti községek, minden évben más és más. Bíztunk benne, hogy idővel lelkünkben létrejön az együvé tartozás, a szeretet hídja. Összekötjük a Duna két partját, az anyaországot és az elcsatolt területeket. Mi leszünk azok, akik nem azt keresik ami elválaszt, hanem azt, ami összeköt bennünket. A Duna két partja között szüleink gyermekkorában nem volt államhatár, természetes volt, ha a Path-iak Dunaalmásra jártak moziba. Ez tilos lett, de a régi barátságok még éltek. Még befogadták a határon átszökött diákokat, még befogadták a csempészeket. De mindig több lett a szögesdrót és a vasfüggönyben és az emberek lelkében. Ma már nem is ismerjük egymást…
Tizenöt évvel ezelőtt – 1996. június 7-ei hétvégéjén   Dunamocs, Dunaradvány, Path, Izsa, Virt, Marcelháza, Madar, Bátorkeszi,  Búcs, Csallóközaranyos, Vágfüzes, Hetény és Neszmély polgármestere úgy döntött, hogy Path és Neszmély hídfővel megrendezi az első Hídverő Napokat. A rendezvények felváltva voltak a Duna két oldalán, pénteken Neszmélyen  a megnyitó,  szombaton Pathon zászló és címeravatás, majd Neszmélyen istentisztelettel és amatőr tánc-, ének és színjátszócsoportok fellépésével folytatódtak az ünnepségek.
Emlékszem, rekkenő hőség volt. A szereplők a Dunában kerestek felüdülést. Nem ismerték a felvidékiek a neszmélyi medert, örvényeket, így tehetetlenül álltak, amikor a folyam magával ragadta Retkes Jánost, a komáromi gimnázium diákját,  aki a búcsi színjátszócsoport tagja volt.  Tizenhat éves volt. Nagy veszteséggel, emberáldozattal  jártak az első Hídverő Napok.
Évről-évre megrendezte egy-egy község a Hídverő Napokat. Volt úgy, hogy sokkal inkább szólt a rendezvény a szórakozásról, mint az együvétartozásról, a szép eszméket, célokat kikezdte az idő. Az időközben megválasztott  polgármestereknek más volt az értékrendjük, így a Hídverő Napok is ellaposodtak. 
Az idén tartjuk a XV. Hídverő Napokat. A szeretet és együvé tartozás egyik pillére Neszmély, a másik Path. Kicsit rendhagyóak lesznek ezek a Hídverő Napok. Neszmély község a csődeljárás miatt  csak támogatásokból tudja a rendezvénnyel járó költségeket fedezni. A támogatásokat június első hétvégéjére kapták, tehát a rendezvény Neszmélyen 2011. július 1-én pénteken du. a községek zászlóinak felvonulásával kezdődik,  ünnepélyes megnyitóval és az izsai népviseletről szóló kiállítással folytatódik. Szombaton a  Kopjafa koszorúzása, majd a népi együttesek, éneklőcsoportok fellépése következik. Este pedig ezúttal nem mécses hajó, hanem  mécsesúsztatás lesz a Dunán. Vasárnap gyermekprogram, majd zászlólevonás.
A Hídverő Napok másik tartópillére Path. Képviselőtestülete  csak csütörtökön (2011. június 30-án) dönt arról, hogy vállalják-e a Hídverő Napok szervezését 2011. júliusának második hétvégéjén.  Az történt ugyanis, hogy a brüsszeli EU-s  támogatásról szóló e-mail megjött még áprilisban – ennek alapján lázas szervezés kezdődött, hogy az évfordulóhoz méltó Hídverő Napok lehessenek – de a levél –e-mail formájában   csak sürgetésre és utánjárásra június 29-én érkezett meg. Mivel a rendezvény utófinanszirozásos, fogas kérdés, hogy ilyen rövid időn belül ad-e hitelt a bank? Ha nem ad, lesz-e olyan vállalkozó szellemű egyén, aki kölcsönt ad a nagyon komoly anyagi gondokkal küzdő községnek? Vállalja-e Path község önkormányzata a rendezvény megszervezését alig egy hét alatt amikor a szereplők jelentős részének már bejelentették, hogy a rendezvény elmarad?
Ezekre a kérdésekre rövidesen választ kapunk.
Path község polgármestereként elnézést kérek azoktól a szereplőktől, munkatársaktól, akiknek szolgálatait a bizonytalan anyagi helyzet miatt  az előzetes megegyezés ellenére nem tudjuk igénybe venni. Bízom benne, hogy megértéssel és összefogással   az akadályok ellenére   méltóképpen megrendezésre kerülnek a XV. Hídverő Napok a Duna mindkét partján. Tartozunk vele Retkes János diák  és Bugris Katalin vágfüzesi, valamint  Jobbágy István, neszmélyi  polgármester emlékének. 

A Hídverő Napok rendezvénysorozat neszméjyi programjánól – Péntek: 18 órakor köszöntő és a zászlók bevonulása (az általános alapiskola előtt), 18.30-tól Duray Miklós mond beszédet. 18.45: Bánhidi Vajk előadása a “Felvidék és a magyarság” címmel. 19.15: Izsai népművészeti kiállítás – megnyitó, 19.45: Felvidéki költők versei és népdalok. * Szombat: 8.30 – Gyülekező az általános alapiskolánál, 9.00 – Felvonulás a Millecentenáriumi Parkba, 9.30 – Köszöntő, Himnusz, szavalat, koszorúzás, 9.50 – Tatai Menner Bernát Zeneiskola előadása. 12.35 – Dunaradványi Búzavirág Éneklőcsoport, 13.00 – Dunaradványi gyermek színjátszók, 13.20 – Madar Hagyományőrző csoport, 13:45 – Maloványi László Silver Blue Zenekar, 14.20 – Izsai Búzavirág Népdalkör, 14.40 – Pathi Piros Tulipánok Énekkör, 15.00 – Dunaszentmiklósi nemzetiségi dalkor, 15.30 – csallóközaranyos Aranyeső Énekcsoport, 15.50 – Neszmélyi Óvoda és Iskola, 16.20 – Dunaalmási énekkör, 17.00 – Modrovics József – operettek, 17.25 – Country Zenekar, 18.15 – Almásfüzitő énekkar, 18.35 – Citerazenekar, 19.05 – Szűcs József Színi társulat, 19.30 – Magyarock Dalszínház, 20.00 – Szalontánc, 20.40-től utcabál.
Vasárnap, Hajóskanzen – 10.00 – gyermekjátszóház kora estig, 11.00 – Zsebsün együttes, 13.00 – Cigányzenekar
     

Szabó Olga, Path polgármestere
Felvidék.ma