29307

Nagyszerű hírünk van! Maga Mátyás király látogat el Csallóközbe, kedvenc vadászhelyére. Ez alkalommal viszont nem vadászni jött, hanem seregszemlézik és 5 napon át a legjobb vitézeivel együtt kiképzést tart több mint húsz kisbarantás számára.

Hétfőn, július 4-én Ekecs – Nagyszeg pusztán gyülekeztek a rátermett vitéz legények és lányok, s beálltak Mátyás király hírhedt Fekete seregébe. A seregben több mint húsz bátor legény és lány van, 6-13 éves korig. Kopecsni Gábor vezetőedzőtől, táborparancsnoktól többek között megtanulják illetve elmélyítik tudásukat a íjászatban, kardbot, hosszúbot használatban, birkózásban, csatacsillag és kelevéz hajításban, szabadvívásban, botforgatásban, ostorozásban. A harci játékok mellett táncolnak, kézműveskednek, dalolnak, tábortüzeznek és kirándulnak egyenesen hős királyunk, Mátyás társaságában! Július 8-án pedig Mátyás király hadjáratra küldi Fekete seregét, ahol a gyerekek be is mutathatják rátermettségüket, felkészültségüket, s az ifjú barantások vizsgázhatnak, s baranta fokozatra tehetnek szert.

A Felföldi Baranta Szövetség július 12-17-e között Nyékvárkonyon tart Barantát népszerűsítő tábort, mely teljes nomád sátortábor lesz. A fiatal és ereje teljében lévő fiúk és lányok a hagyományos magyar harcművészetre épülő táborban megismerkedhetnek az íjazással, ostorozással, szablya-, lándzsavívással, népi birkózó formákkal, ezen kívül a magyar kultúra kézműves-, tánc-, népdal-, stb. ágaival. A tábor célja, hogy a magyar hagyományokra építve töltsön el a résztvevő pár napot, illetve lehetőséget kapnak a továbbiakban, hogy a Barantát gyakorolhassák!

A szövetség nyári sorban a negyedik edzőtáborára az Ipoly menti palócföldön, Paláston kerül sor július 19-29-e között. A tábor résztvevői teljes nomád életmódban – a törzs felügyeletével – ötödökbe sorolva magukra főz, mos. Napi háromszori edzésre kerül sor, a reggeli edzés 4.45-kor kezdődik, s két csoportban íjászat és hajítófegyverek (csatacsillag, kelevéz, hajítóbalta, kőhajítás) használatának tudását mélyítik el a barantások. A tábor alatt a testedzésen kívül lesz népdaltanulás, mese-, szólás-, közmondás elemzés, izzasztókunyhózás, várostrom, rohampálya, éjjeli fáklyás menet – kirándulás, népi gyógyászat, vízibaranta, alaki gyakorlatok, előadások, táncház és fokozatvizsga. A Felföldi Baranta Szövetség vezetőinek a tábor ideje alatt, július 22-én pénteken Oktur Tanácsra kerül sor!

Céljuk, hogy minél több felvidéki magyar lakta településre eljusson a baranta, azaz az az önálló harcművészet, ami a magyar népi és a katonai harcmodor együttese. Elsősorban a harcmodor elsajátítását tűzték ki feladatul, ami magába foglalja a szablya, kard, fustély, íj, karikás ostor, bicska, népi birkózás, stb. gyakorlását, de elengedhetetlen része a magyar szerves kultúra többi ága, mint pl. a népi tánc, népdal, népmesék, kézművesség, stb. ismerete, hisz ez tartalmazza az őseink test-lélek-szellem egységét, mozgás- és gondolatvilágát! S ez az együttes ismeret az egyik záloga, hogy meg maradjunk magyar magyarnak, és megéljük a magyar hagyományt egészében! A Felföldi Baranta Szövetség egyik jelmondata: Ne feledjük: olyan lesz a felvidéki magyarságunk, amilyenekké mi formáljuk! Minden barantázót, a baranta iránt érdeklődőt nézőként is szeretettel várják egyes táboraikba.