29421

A 2011. július 1-jén hatályba lépő kisebbségi nyelvhasználati törvénymódosításnak megfelelően kibővült kötelezettségek hárulnak az állami és az önkormányzati szervek által alapított jogi személyekre a kisebbségi nyelvhasználat területén

– az utcaneveket, intézményeket, szolgáltatásokat, rendezvényeket, közérdekű közleményeket illetően. Ennek értelmében a Magyar Koalíció Pártja felhívta a vállalkozók, magánvállalkozások, hirdetők, egyesületek stb. figyelmét, hogy a kültéri feliratok, írásbeli anyagok esetében az államnyelvű szöveg mellett jelenítsék meg a magyar nyelvű szövegváltozatot is, ezzel megtisztelve a települések magyar ajkú lakosságát.  Az MKP a ketnyelvuseg.mkp@gmail.com e-mail címen várja a polgároknak az anyanyelvhasználattal kapcsolatban meglátásait, ötleteit. Az MKP munkatársaink a levelek tartalma alapján foglalkoznak majd a beérkezett észrevételekkel és javaslatokkal.

Az MKP a kétnyelvűséget óriásplakátokkal is támogatja.

Berényi József pártelnök levélben fordult a polgármesterekhez. Az MKP a kisebbségi nyelvhasználatról szóló törvénnyel összhangban elkészített két önkormányzati javaslatot – a hirdetőtáblák kétnyelvű megjelenítésével kapcsolatban, valamint tiltakozásként az országszerte megjelent magyarellenes óriásplakátok ellen. A két javaslatra egy-egy vázlat-mintát is készített, melyek természetesen útmutatóként szolgálnak, tartalmuk szabadon változtatható a helyi képviselő-testület döntése alapján.

1. javaslat

Önkormányzat
Önkormányzati határozat – javaslat/1

<Település> képviselő-testülete ezúton felszólítja a város területén működő intézmények, szervezetek illetve vállalkozók figyelmét a kétnyelvűség következetes betartására a nemzeti kisebbségek nyelveinek használatáról szóló Tt. 184/1999 számú törvény értelmében, amely a nemzeti kisebbség nyelvhasználatát szabályozza, az utcaneveket, intézményeket, szolgáltatásokat, rendezvényeket, közérdekű közleményeket illetően.
Különösen az állami és az önkormányzati szervek által alapított jogi személyek figyelmét hívjuk fel arra, hogy a 2011. július 1-jén hatályba lépő kisebbségi nyelvhasználati törvénymódosításnak megfelelően kibővült kötelezettségek hárulnak az említett szervekre a kisebbségi nyelvhasználat területén. E kötelezettségek be nem tartása megzavarhatja a városunkban/községünkben élő nemzetiségek közötti békés és harmonikus együttélést. A kisebbségi nyelvhasználati törvény rendelkezéseiből fakadó jogok érvényesítése bárminemű megnehezítésének következményei végső soron az e szervekre kirótt pénzbírságok lehetnek. A fentieket tekintetbe véve  <Település> képviselő-testülete a városban/községben működő állami és önkormányzati szerveket a kibővült kötelezettségeket előíró kisebbségi nyelvhasználati törvény rendelkezéseinek tanulmányozására és következetes betartására hívja fel.
<Város/Község> képviselő-testülete azzal a külön kéréssel fordul a nem állami vagy önkormányzati szerveknek minősülő természetes és jogi személyekhez (vállalkozók, magánvállalkozások, magánszemély-hirdetők, egyesületek, stb.), hogy különösen a kültéri feliratok, írásbeliségek esetében az államnyelvű szövegváltozat mellett jelenítsék meg a magyar szövegváltozatot is, ezzel is megtisztelve városunk/községünk magyar ajkú lakosságát. Külön örömmel fogadjuk, ha a városunkban/községünkben működő fenti személyek a kültéri feliratokon túlmenően is használják a magyar nyelvet, vagy legalább felkínálják a magyar nyelv használatának lehetőségét, ha magyar ügyféllel kerülnek kapcsolatba.

2. javaslat

Önkormányzat
Önkormányzati határozat – javaslat/

<Település> képviselő-testülete élesen tiltakozik az olyan politikai hirdetések városunkban/községünkben való elhelyezése ellen, amelyek a Szlovákia területén élő nemzeti kisebbségek ellen irányulnak, sértik nemzeti érzéseiket és nemzetek közti gyűlölködést szítanak.
Felszólítjuk Szlovákia illetékes állami szerveit olyan intézkedések foganatosítására, amelyek a jövőben megakadályozzák az ilyen jellegű hirdetések elhelyezését, és hozzájárulnak városunk/községünk nyugodt polgári mindennapjainak zavaratlanságához.

{iarelatednews articleid=”29386″}