29350

 Július 4-én Pozsonyban megtartotta alakuló ülését az MKP Oktatási és Kulturális Tanácsa. A Tanácsot a párt járási szervezetei által delegált tagok és a Tanács elnöke által meghívott szakemberek alkotják.

Az oktatásügy helyzetével kapcsolatos véleményekből egyértelműen kicsengett, hogy a kormány és az oktatási minisztérium alulteljesít, s az elmúlt egy évben az oktatás és nevelés kérdése nem tartozott a kormány prioritásai közé.

A problémás területek közé tartozik az átgondolatlan közoktatási törvény módosítás; az elmaradt tankönyvpiac liberalizációja; hogy továbbra is késnek és hiányoznak a tankönyvek; alacsonyak a pedagógus bérek; hiányos a pedagógus továbbképzési kredit-rendszer; nem emelkednek a finanszírozási fejkvóták, holott a diáklétszám folyamatosan csökken; a kormány nem módosított a 3 éve elindított tartalmi reformon; nagy csalódás, hogy a nemzetiségi iskolák mozgástere nem nőtt, hanem csökkent.

Pék László, az SzMPSz elnöke beszámolt az átalakult magyarországi oktatási-nevelési támogatási rendszerről, külön kiemelve, hogy az óvodák is a kedvezményezettek között lesznek.

A következő időszakban külön-külön szakterületenként végzi munkáját az oktatási és kulturális szakbizottság. Mindkét szakbizottságot a párt alelnöke, Szigeti László fogja vezetni. A testületek az egyes szakbizottságok elnökhelyetteseit a következő ülésen fogják megválasztani. A résztvevők megvitatták és elfogadták a Tanács 2011-re szóló munkatervét. Tartalmas vita alakult ki a tanácskozás fő napirendje körül, ami a kormány egyéves tevékenységének értékelése volt az oktatás és kultúra terén.

A tanácskozás végén rövid tájékoztatás hangzott el az oktatási minisztérium és a Konzervatív Intézet új közoktatási koncepcióiról, melyeket az oktatási bizottság a következő ülésén vitat meg.

A Tanács tagjai támogatják a Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium megmentéséért kezdeményezett aláírásgyűjtést.

Az oktatási bizottság a zselízi régióban tartja következő ülését.