29280

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zenei Osztálya és a harmaci gyülekezet szervezésében május 21-én a harmaci református templomban került sor a X. Egyházmegyei Kórustalálkozóra.

A megjelent kórusokat a vendéglátó helyi egyházközösség és presbitérium nevében Nt. Szőke Zsuzsanna és a Gömöri Egyházmegye nevében Nt. Nagy Ákos Róbert esperes köszöntötték. Az áhítatot Nt. Süll Kinga egyházzenei igazgató tartotta, felhíva a figyelmet a Legyünk felkiáltójelek! jelmondat jelentőségére. Tizenkét kórus lépett fel, az énekkarok Harmacról, Tornaljáról, Losoncról, Rimaszécsről, Zádorházáról, Hanváról, Vály-völgyéből, Nagybalogról, Simonyiból, Gömörhorkáról érkeztek.

Harmaci Női Énekkar – Szőkéné Orémus Zsuzsanna vezetésvel
Tornaljai Református Gyülekezet Vegyes Kórusa – Hubay Katalin vezetésvel
Losonci Serly Kórus – Gaál Ildikó vezetésével
Rimaszécsi Tanítók Kamarakórusa – Németh Aladár vezetésével
Zádorháza-Rimaszécsi Női Énekkar – Szőkéné Orémus Zsuzsanna vezetésével
Hanvai Református Gyülekezet Női Kórusa – Németh Aladár vezetésével
Vály-völgyi Kórus – Szarvas Erzsébet vezetésével
Hanvai Református Férfikórus – Juhász Elemér vezetésével
Nagybalogi Szivárvány Énekkar – Lévay Tibor vezetésével
Simonyi Bárka Kórus – Milen Erzsébet vezetésével
Gömörhorkai Női Énekkar – Máté László vezetésével
Gömöri Református Egyházmegye Lelkészeinek Kórusa – Szarvas Erzsébet vezetésével

A kórustalálkozót megtisztelte jelenlétével többek közt Ft. Erdélyi Géza ny. püspök és felesége, Mács József és felesége, Auxt Ferenc az MKP országos elnökségének tagja, járási elnök, Sebők Valéria, a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának elnöke, Bán Zoltán egyházmegyei gondnok. A kórusok fellépése után közös éneklésre is sorkerült, a Hálás szívvel áldunk éneket Süll Kinga vezényelte, Szőkéné Orémus Zsuzsanna kísérte. Az összejövetelért Nt. Nagy Ákos Róbert esperes mondott fohászt. Nt. Szőke Zsuzsanna és a helyi gondnok emléklapot adott át a kórusvezetőknek. Bán Zoltán és Auxt Ferenc megköszönték a rendezvény megszervezését, a kórusok szereplését. Idén a simonyi és a tornaljai énekkarokat részesítették anyagi támogatásban. A kórusok Süll Kingától megkapták a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zenei Osztályának az ajándékát is. Az egyházi énekléseket Csernok Szabolcs a rimaszécsi gyülekezet kántora kísérte.

A rendezvény után a gyülekezet kivonult a templomkertbe, ahol a Szeretethíd program keretén belül faültetésre került sor a kórusvezetők részvételével. Nt. Nagy Ákos Róbert esperes úr ismertette a Szeretethíd célját, miszerint idén május 20-21-én volt a Kárpát-medencei református önkéntes nap, amikor is cselekvésre buzdították a református gyülekezeteket, iskolákat és a hozzájuk kapcsolódó szervezeteket és intézményeket úgy, hogy közben személyes kapcsolatok épüljenek ki generációk, segítségnyújtók és rászorulók, a világ és társadalom, Isten és ember között. Harmacon önkéntes feladatként a faültetést választották, így a templomkertbe öt fenyőfát ültettek ki.

Az összejövetel a helyi kultúrházban szeretetvendégséggel ért véget, ahol Benedek Márta polgármester köszöntötte a kórusokat, örömét kifejezve, hogy immár másodszor, ahogyan az első úgy a tizedik kórustalkozónak is Harmac adhatott helyet. Bán Zoltán a Gömöri Egyházmegye gondnoka kiemelte a jelentőségét az egyházi kórusoknak, akik a kis falvakban próbálják összefogni a közösséget, így minden esztendőben lehetőségükhöz mérten támogatnak más-más énekkarokat. Nt. Szőke Zsuzsanna elmondta, hogy a kórustalálkozó megteremtésével az volt a céljuk, hogy legyen egy nap, ahol az énekkarok találkozhatnak s közösen dicsőíthetik az Urat.