kereszt

A magyar zarándokok népes csoportja utazott június végén a híres lengyel búcsújáró helyre.

A több mint félezer hívő a Fekete Madonna Kegykápolnájában ünnepi szentmisén vett részt, amelyet vasárnap, július 10-én 11.00-tól közvetít a Magyar Televízió (M1).
A magyar zarándokok különvonata június 29-én érkezett Częstochowába, hogy köszönetet mondjon a lengyel népnek az ezeréves barátságért, s hálát adjon a két nép közös szentjeiért, jelképesen pedig e megszentelt helyen adja át az Európai Unió elnökségét.

A Sziléziai vajdaság híres búcsújáró helye a lengyel nemzet lelki központja, s egyben a lengyel-magyar barátság szimbóluma is. A kolostort 1382-ben az első, és egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend, a Magyar Pálos Rend alapította. Falai között őrzik a lengyel nép legféltettebb szentképét, a Fekete Madonnát. Évente több millió zarándok, köztük számos magyar, keresi fel a híres ikont, hogy Szűz Mária közbenjárását kérje gondjaira, vagy csupán hálát adjon örömeiért.

A zarándoklat legemlékezetesebb eseménye a pálos kolostor kegyképe előtt bemutatott szentmise volt, amelyet Székely János esztergom-budapesti segédpüspök tartott. Vele koncelebrált Kárpátaljáról Majnek Antal munkácsi megyéspüspök és Tamás József gyulafehérvári segédpüspök. Az ünnepi szentmisén részt vett a zarándoklat fővédnöke, Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke. Továbbá számos lengyel politikus és egyházi személy is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt.

Székely János szentbeszédét személyes élménnyel kezdte, felidézte egykori lengyelországi utazásának emlékeit, amikor házigazdái az ínséges időkben is példamutató vendéglátónak bizonyultak. A püspök beszélt a lengyel-magyar történelem aranybetűs lapjairól, s napjaink közös törekvéséről, amely az Európai Közösségben is az értékekre és a hitre irányítja a figyelmet.

„A fényességhez jöttünk, a Fényes-hegyre, a Jasna Górára, ahhoz a fényhez, amit Boldog Özséb a látomásában látott – hangsúlyozta a főpap a zarándoklat célját. – E fényt hozták Częstochowába a magyar pálosok, amelyet a lengyel nép hite, hűsége hősiesen megőrzött.”