farkas-ivan10

Az MKP Gazdasági és Régiófejlesztési Tanácsa utolsó ülésén megállapította, hogy a tavalyi kormányváltás ellenére sajnos nem szűnt meg Dél-Szlovákia diszkriminációja, hátrányos megkülönböztetése. A kormány tevékenységének első évében nem jelentek meg a kedvező fordulat jelei.

Farkas Iván, az MKP gazdasági és régiófejlesztési alelnöke sajtóközleményében rámutatott: “Elsősorban a munkahelyteremtés területén nem érzékelhető semmilyen pozitív változás. Szlovákia 79 járása közül a legmagasabb munkanélküliségi aránnyal bíró 7 járás közül 6 Kelet-Szlovákia déli részében, illetve Dél-Szlovákiában található. A közlekedési infrastruktúra tekintetében egyetlen pozitív jelenség tanúi lehetünk: elkezdték a Kassa és Migléc (országhatár) közötti R4-es észak-déli irányú gyorsforgalmi út építését. Reálisan nézve: a választási időszak végéig, 2014-ig a kormány által nemrég elfogadott ütemterv szerint nem kezdik el sem az R7-es déli gyorsforgalmi út építését, sem az R2-es délkeleti gyorsforgalmi út meglévő szakaszainak összekötését. Közben azért, mert a kormány nem lépett a botrányos elektronikus közúthasználati díjszabás rendszerébe, nem igazította ki a rendszer súlyos hibáit, szemünk láttára mennek tönkre az alacsonyabb osztályú közutak. Pedig az összes kormánypárt a választásokig erőteljesen támadta az elektronikus rendszert.

A megszűnésre ítélt 4 körzeti hivatal közül 3 Dél-Szlovákiában található. A polgármesterek kongatják a vészharangot: az EU-forrásokból Szlovákiában nagyon keveset merítenek általánosan, de abból a kevésből Dél-Szlovákiának semmi sem jut. Továbbra is fennáll az a súlyos diszkrimináció, ami a településeknek visszajuttatott részadó kiszámításánál a település tengerszint feletti magasságának együtthatójából adódik: évente a 267 méternél alacsonyabban fekvő (értsd: Dél-szlovákiai) településektől megalapozatlanul, igazságtalanul elvonnak 33 millió eurót (1 milliárd koronát) a magasabban fektő települések javára.
Az őszi első kormányzati konszolidációs (takarékossági) csomagban feltűnően a mezőgazdaság húzta a rövidebbet. Alapvetően ez újra csak a mi térségünket sújtotta. Csakúgy a készülő második takarékossági csomag: a sörök jövedéki adóját akarják jelentősen megemelni és bevezetni azt a borokra. Újra csak a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés lehet a változások vesztese, ebben az ágazatban szűnhet meg több ezer munkahely.
A Magyar Koalíció Pártja álláspontja szerint, erőteljesen szétnyílik az olló: míg Pozsony és a Vágmente továbbra is fejlődik, addig a hátrányos helyzetű, leszakadó régiók, köztük Kelet- és Dél-Szlovákia továbbra is elszegényedik. A gazdag régiók tovább gazdagodnak, a szegények tovább elszegényednek. A kormány képtelen kezelni a helyzetet. Teljes szemléletváltásra van szükség, a prioritások alapos átrendezését kell véghezvinni, ugyanis az ország több mint 5 millió lakosa nem költözhet méltó megélhetés végett a fővárosba.