palyazat04

A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre, valamint részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatán a 2011/2012-es tanév őszi szemeszterében.

A pályázati kiírás tartalmát a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a tárca által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal és a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanáccsal együttműködve dolgozza ki, és a pályázatot a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája, a Diákhálózat és a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Pályázhat:  minden olyan szlovák állampolgárságú, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt álló magyar nemzetiségű személy, aki a 2011/2012-es tanév őszi szemeszterében teljes szemeszteres részképzésben vagy részképzős tanulmányúton vesz részt valamely magyarországi felsőoktatási intézményben.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje:  2011 július 25. 16.00 óra.
Hiánypótlásra – a megfelelően kitöltött és aláírt adatlap kivételével – 2011. július 29. 12.00 óráig van lehetőség.

A Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács a határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott és a hiánypótlási határidő letelte után is hiányos pályázatokat nem veszi figyelembe, azok érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerülnek.

A pályázatokat postai úton (ajánlott küldeményként) és személyesen az alábbi címen lehet beadni:
Združenie za spoločné ciele – Szövetség a Közös Célokért
945 01 Komárno, Nám. Kossutha 3. / 945 01 Révkomárom, Kossuth tér 3.

Az érdeklődők az ösztöndíjpályázatról  az alábbi  telefonszámokon, e-mail címeken kaphatnak további részletes felvilágosítást:
Združenie za spoločné ciele – Szövetség a Közös Célokért
tel.:  0908/116931
 e-mail:  komarom@szakc.sk
Diákhálózat
811 03 Bratislava, Klariská 7.
e-mail: diakhalozat@diakhalozat.sk

A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követő 7 munkanapon belül postai feladásra kerül.

Tájékoztató, pályázati felhívás,  adatlapok, befogadó nyilatkozat:
www.balassi-intezet.hu / aktuális pályázatok