szlovak-parlament08

A szlovák koalíciós négyes, ősszel szeretné behozni a sok marakodás miatt tavasszal elmulasztott munkát. Nemcsak az év legnehezebb döntése, a jövő évi költségvetés jóváhagyása, de egy sor sarkalatos törvénymódosítás vár rájuk.

Például, az adó- és járulékreform, az autópálya-építések felgyorsítása, a „bosszútörvény” módosítása, vagy a Mačiar-féle amnesztia-törvény törlése. Ez távolról sem minden, amit a parlamentben el kell végezni, le kell zárni.
Dzurinda pártjának prioritása – a költségvetésen kívül – az uniós segélycsomag, az Euroval jóváhagyása. „Az említett kiemelt feladatokon kívül, az őszi ülés prioritása közé sorolható még az infrastruktúra fejlesztését és az iskolaügy reformját elősegítő törvényjavaslatok parlamenti jóváhagyása is”, nyilatkozta Michal Lukáč, a párt szóvivője.
A Szabadság és Szolidaritás (SaS), Richard Sulik pártja az adók és járulékok reformjára fog összpontosítani. A liberálisok szeretnék törvényileg megőrizni és javítani a reform eddigi színvonalát. Szerintük, ezen keresztül vezet az út az adókedvezményhez, az úgynevezett „bonuszhoz”, amelyet választóiknak ígértek. A parlamenti újonc prioritásai között szerepel még Jozef Mihál munkaügyi miniszternek a második nyugdíjpillért érintő módosítása, a szükséghelyzetben lévő emberek támogatásának új szabálya, a nyugdíjas otthonok, a krízisközpontok és a társadalom perifériájára sodródott emberek új támogatási rendszerének jóváhagyása. De ott van még gondjaival Ľubomír Galko a párt hadügyminisztere is. Egy átfogó stratégiai értékelést készít a honatyák számára a hadsereg jelenlegi állapotáról, a katonák szociális ellátottságáról és a katonai erdők zárlatának feloldásáról. Juraj Miškov a párt gazdaságügyi miniszterének is van kiemelt feladata: az energiaforrások liberalizálása, valamint a gazdaságélénkítő és munkahelyteremtő programok jóváhagyása. Látva kollégái tüsténkedését, Daniel Krajcer kulturális minisztere sem akar lemaradni. Ő, a hideg őszi napokra tartogatja: digitális változatban törvényileg biztosítani kulturális örökségünk megőrzésének folytatását, a nem állami kulturális intézmények új támogatási rendszerének kidolgozását, illetve a Szlovák Nemzeti Galéria rekonstrukciójának jóváhagyását. Látva a temérdek tennivalót, vajon R. Sulik a párt elnöke újra szupermenné változik?
A kereszténydemokraták is a „mindenkinek egy kicsit” elvhez igazodnak. A sok munka elvégzéséhez nekik is fel kell gyűrni az ingujjakat, ha a Ján Figeľ felsorolásban elhangzott tennivalókat sikerre akarják vinni. „A KDH számára fontos feladat lesz folytatni az egészségügy reformját, amely a költségvetés számára milliós megtakarításokat hozhat, miközben javítja a betegellátás színvonalát és az egészségügyi intézmények, illetve eszközök hatékony kihasználását. Prioritás az autópálya és gyorsforgalmi útépítés folytatása. Nem ért véget a vasúti társaságok oly sokat halogatott tevékenység-élénkítő programja sem”, nyilatkozta a KDH elnöke, a közlekedésügyi minisztérium irányítója. Saját reszortján kívül, Daniel Lipšic belügyminisztériumában kiemelt programként említette – a központi védelmi rendszer keretében – biztosítani a tűzoltóság és a rendőrség tevékenységének törvényi feltételeit. „Itt készül az új választási kódex, amely az elkövetkező ciklusban a választásokat egyszerűvé, érthetővé és hozzáférhetővé teszik. A KDH néhány törvénymódosítással a családok védelmét is szeretné megerősíteni. A parlamentben végre szeretnénk elérni a Mačiar-féle amnesztiarendelet hatályon kívül helyezését”, mondta a pártvezető.
A Most-Híd párt prioritása nem csak a kettős állampolgárság körüli vitás kérdések törvényi tisztázása, amelyet a párt elnöke, Bugár Béla már többször jelzett, de több szociális és gazdasági téma, többek között „egy átgondolt költségvetés”, nyilatkozta Czuczor Nóra a párt szóvivője.
Ennyi súlyos teher alatt a koalíciós partnerek gerince lehet már a kezdetek kezdetén megroppan, ám erre csak a szeptemberben kezdődő első ülés után kapunk választ. A „csonttörés” egyben a kormánykoalíció parlamenti többségének elvesztését is jelentené.
Ez, megtörténhet abban az esetben is, ha a Közönséges Emberek négy képviselője valóban pártalapításba kezd, mint ahogy azt Igor Matovič már négy hónapja szajkózza. Ebben az esetben a prioritás egy lényeges feladattal bővül: újra „összevarrni” a koalíciós partnerek egységét, hogy a jelenlegi kormány a választási ciklus végéig, vagyis még három évig dolgozhasson.
Felvidek.ma, Aktualne.sk nyomán DG