29819

Kalászi (Zoboralja, Nyitrai járás) fiatalok megalapították a helyi Via Nova ICs alapszervezetet. Az alapításnál a fiatalokból álló csapat felvázolta a zoboralji térség helyzetét a vendégeknek és elmondták, hogy mindenképp javítani szeretnének a magyarok sorsának alakulásán.

Ezért döntöttek úgy, hogy megalapítják a helyi alapszervezetet. Ezáltal megpróbálnak a felmerülő problémákra csoportosan, összefogva megoldást találni. A kalászi Via Nova ICs megalapítása után remélik, hogy a többi zoboralji község fiataljai is követik példájukat. Látják, hogy a magyarok helyzete Zoboralján veszélybe került, így lehetőségeikhez mérten megpróbálnak ennek javulása érdekében cselekedni.
Az este során Gubík László – aki a Via Nova ICs alelnöke – beszámolt a szervezet múltjáról, tevékenységéről, tervekről. Elmondta, hogy az idei év során nagyon jó tapasztalatokat gyűjtött. Sorra alakultak meg Via Nova ICs helyi szervezetek, ami azt sugallja számára, hogy a fiatalok körében is egyre fontosabbá válik az identitás megőrzése, a közösségünk helyzete.
Az este folyamán még szó esett az alsóbodoki Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskoláról, járási szinten való esetleges együttműködésről, a közelgő rendezvényekről, mint a Szent-István ünnepe (amelyre 2011. augusztus 28-án kerül sor Kalászon).
Természetesen szó esett Gubík László jelenlegi helyzetéről is, amit a magyar állampolgárság megszerzése és a szlovák hatóság hozzáállásának szembesítése alakított ki. Elmondta, hogy miért lett magyar állampolgár és miért nem akar megválni szlovák állampolgárságától.
A kalászi Via Nova ICs elnöke Ladányi Erik, alelnöke pedig Hörigh Szilvia lett.

Ladányi Erik, Felvidék.ma