farkas-ivan06
Farkas Iván, az MKP gazdaságpolitikai alelnöke. Fotó: Felvidék.ma

Közbeszéd tárgyává válik a gazdagok közteherviselésének megnövelése. Miután az egyik leggazdagabb amerikai, Warren Buffett felszólította az Egyesült Államok kormányát, hogy a válság idején erőteljesebben adóztassa meg jövedelmét, megszólalt 16 francia milliárdos: az eddigieknél magasabb közteherviseléssel segítenének Franciország egyre rosszabbodó gazdasági helyzetén.

“Szlovákiában is megszólaltattak néhány milliomost: mit szólnak mindehhez? Tekintettel az újra elmélyülő gazdasági válságra többségében egyetértettek a javaslattal, azzal a feltétellel, ha látják e lépés értelmét. Vagyis ha enyhül az állami intézményekben tapasztalható korrupció és bürokrácia.
Itt meg kell említeni, hogy ebben a választási időszakban elsőként javasolta a Magyar Koalíció Pártja gazdasági és régiófejlesztési tanácsa tavaly szeptember 14-én a bankadó bevezetése mellett a személyi jövedelemadónál a mai lapos, egykulcsos rendszer helyett bevezetni a lépcsőzetes, progresszív adózási rendszert. Vagyis az adóalap emelkedésével lépcsőzetesen emelkedjen meg az adókulcs is. A válság idején, a megroppan államháztartás orvoslásának egyik leghatékonyabb, legigazságosabb és társadalmilag legelfogadhatóbb módszere. Azóta javaslatunkat megismételtünk néhányszor, s a sajtó által minden esetben nyilvánosságra hoztuk azt. Persze, tiltakozhatnak néhányan, hiszen 2004-ben mi is megszavaztuk a személyi jövedelemadó egykulcsos változatát. Ne feledjük, akkor a maitól teljesen eltérő gazdasági térben döntöttünk, erőteljesen felfelé ívelő gazdasági növekedést tapasztalhattunk. Mindenki elismeri, hogy ma alapjaiban eltérő gazdasági helyzetben vagyunk, máig érezzük a válság hatását sőt, a pénzpiaci nyugtalanság, az euro bizonytalansága és az adósságválság miatt kilátásaink sem rózsásak.
Korábbi javaslatunk nem veszített időszerűségéből. Nem tudom azonban elfogadni azt, amerre a közbeszéd irányul: ugrásszerű legyen a megemelkedett adókulcs. Vagyis például a százezer € személyi adóalapnál a mai, 19 százalékos adókulcs legyen érvényben, a százezer egy €-nál pedig már mondjuk 29 százalékos adókulcs. Meggyőződésem, hogy sokkal igazságosabb az adókulcsok fokozatos megemelése a fokozatos, lépcsőzetes adóalap-emelkedésnél, mert lehetetlen az egyszeri ugrás határának igazságos megállapítása. Elképzelhetetlen, hogy az adóalap egy eurónyi különbsége esetenként százezer eurónyi adókülönbséget eredményezzen. Az államháztartás egyensúlyba helyezése végett gondoljuk át közösen a személyi jövedelemadónál a lépcsőzetes, fokozatos, progresszív adózási rendszer bevezetését. A megbillent, félrecsúszott államháztartás idején a tehetősebbek közteherviselése legyen az eddigieknél erőteljesebb!” – fogalmazott sajtóközleményében Farkas Iván, az MKP gazdasági és régiófejlesztési alelnöke.