29576

Gubík László nyilatkozata a Most-Híd elnökének, Bugár Bélának azon kijelentésére, miszerint a magyar állampolgárság felvételének nyilvános bejelentésével “kellemetlen helyzetbe hozta Szlovákiát”.

Gubík László örül ennek: “Ezáltal végre elindulhat egy olyan folyamat, mely során pont kerül az állampolgársági törvény abszurd és alkotmányellenes módosítása körüli viták és bonyodalmak végére. Örülök annak is, hogy aktivizálta pártját, és megpróbálnak politikai érvényt szerezni az ügynek a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsában.  Sajnálatosnak tartom viszont azt a tényt, hogy erre egy felvidéki magyar fiatal, európai és jószomszédi viszonyok övezte keretek közt, teljesen természetesnek számító tette következtében került sor, és nem a kormányprogramba foglalt ígéretek teljesítésének szorgalmazása miatt. Gondolom, nem vagyok egyedül azon fiatalok között, akik szabadon, konfliktus nélkül szerettük volna és szeretnénk felvenni a magyar állampolgárságot úgy, hogy ne kerüljön veszélybe a szlovák sem.

Bugár Béla és pártja e témában hat hónapja hallgatott. Alkotmánybírósági beadványukat is csak azután hozták nyilvánosságra, hogy bejelentésem elhangzott. Szó nélkül hagyták azt is, hogy a Belügyminisztérium már két alkalommal zaklatta az MKP elnökét, Berényi Józsefet állampolgárság ügyben. Vajon miért nem utasította rendre a kormánykoalíció egyik pártelnöke, Bugár Béla a belügyminisztert, hogy hagyjon fel a zaklatással? Miért nem léptek már annak a 105 polgárnak, köztük jeles sportolóknak az ügyében, akik kénytelenek voltak megválni szlovák állampolgárságuktól? A Magyar Koalíció Pártján belül mindenki tisztségéből kiindulva, egymást kiegészítve végzi munkáját. A Most-Híd elnöke is jobban tenné, ha az MKP politikusainak szembeállítása helyett, a párt megosztására irányuló ismételt törekvések elhagyásával inkább arra összpontosítana, hogy a felvidéki magyarok is szabadon felvehessék magyar állampolgárságukat, mint ahogy azt teszik Romániában vagy Szerbiában az ott élő magyarok.
Véleményem szerint ez nem politikai ügy. Egy személy állampolgársága elsősorban jogi, lelkiismereti, és aztán közvetetten esetleg politikai kérdés. A Via Nova Ifjúsági Csoport is így tekint az ügyre, ezért indítottunk el Komáromban egy mozgalmat, melyhez több civil szervezet csatlakozott. A széles közvéleményt szeretnénk a mi oldalunkra állítani nemzetiségi hovatartozástól függetlenül. Itt egy bevált és teljesen megszokott jogintézmény, a kettős állampolgárság jogintézménye, az állam alkotmány szerinti működése és a jogállam elvei melletti kiállásról van szó. A kezdeményezéshez már a Magyar Koalíció Pártja vezető és ifjú politikusai is csatlakoztak, akik támogatják a születőben lévő mozgalmat.
Az erkölcsi felelősség a demokratikusan gondolkodó civil társadalomé. A jogi felelősség az állami szerveké, melyek bölcsességében továbbra is, remélem nem naivan, bízom. A politikai felelősség viszont az Önöké és koalíciós partnereiké, ugyanis a parlamentben csak Önök tudnak politikai érvényt szerezni az ügynek. Remélem, hűek maradnak ígéretükhöz!
Mindezek fényében értékelem az elismerést személyem irányába, de azt csak akkor tudom igazán hitelesnek és őszintének tartani, ha ezek után már mindent megtesznek azért, hogy érvényt szerezzenek az ügynek!”