kereszteny01

Idén augusztus 2-án, porciunkula ünnepén, tudomásom szerint immár harmadik alkalommal volt hosszú idő után Bacsfa-Szentantalon Sranko László atya újraindításának jóvoltából búcsú.

László atya bevezetőjében elmondta, hogy Lippay György esztergomi érsek 1660-ban rendelte el itt templom építését, továbbá mellé ferences zárdakolostor készítését is, ahova jönnek majd ferences atyák, barátok a község lakói vallásos életének felvirágoztatására. Elmondta továbbá, hogy Szűz Mária 1715-ben “megtisztelte” Bacsfa lakosságát azzal, hogy véres könnyeket hullajtott. Az idei szentmise főcelebránsaként és szónokaként a szombathelyi Szent Erzsébet templom mellett működő Assisi Szent Ferenc Kollégium igazgatóját, P. Reisz Pál atyát hallgathattuk meg. Pál atya bevezetőjében elmondta, hogy pár éve Szombathelyen élő rendtársa, a közeli, csallóközi származású Sill Ferenc atya a szentantali kegytemplomot tekinti otthonának. Ebből kifolyólag tehát tulajdonképpen Pál atya is Szentantalba haza érkezett.
Az énekelt evangélium után Pál atya homíliáját azzal kezdte, hogy elmagyarázta az ünnep nevének pontos eredetét. Porciunkula búcsúja, vagy ahogy magyarul használatos: Angyalos Boldogasszony vagy Angyalok Királynéja Szent Ferenc korába nyúlik vissza, aki San Damiano templomában imádkozva misztikus élményekben részesült. Egy alkalommal arra lett figyelmes, hogy megszólította őt a megfeszített, és azt adta neki feladatul, hogy építse az Egyházat, tehát hasonlóan Szent Istvánhoz, templomokat renováljon majd építsen, hiszen az, mármint az Egyház, „romokba dől”. Így jutott az Assisi Porciunkula – kápolnához, amelynek freskóján megtalálható a Szűzanya, kezében a kisded Jézussal. A kápolna neve a porció szóból származik, annak kicsinyítő képzővel ellátott változatának magyar megfelelője pedig az adagocska, részecske. Ez a kápolna lett Szent Ferenc kápolnája, öröksége az ő kiemelkedő építkezése során, amikor észrevette, hogy a város nagy számú jómódú polgára melléállt segíteni templomépítő munkájában, amiért az Egyház ellátta őket indulgenciákkal, azaz az ideig tartó bűnök felfüggesztésével, elengedésével. Az egyházhoz fordult, megkérte a pápát, hogy a Porciunkula – kápolnában aki imádkozik, teljes búcsút nyerhessen, és ez épp aug.2-a volt, így lett ez a nap a búcsú napja. Szent Ferenc később megértette, hogy nem a földi egyháznak, hanem Krisztus titokzatos testének restaurálására hivatott. Így vált az egyik jelentős egyházújítóvá, továbbá a ferences rend alapítójává.

Assisi Szent Ferenc, akit kortársai Alter Kristusnak, azaz Második Krisztusnak neveztek, hiszen sok mindenben első volt, csak néhányat megemlítve szabadalmaiból:ő állított először betlehemet, ő az első olasz nyelvű költemény, a Naphimnusz szerzője, az általa alapított fernces rend a szegénységre, egyszerűségre alapult.
Szólt néhány gyerekkori, a ferences barátokkal kapcsolatos élményeiről is. Egyszer kisministránsként a nagyobbakat arról hallotta vitázni a gyöngyösi ferences templomban, hogy kinek a legjobb:és ők abban egyeztek meg, hogy a ferences barátoknak. Aztán kapcsolatba került a laikus ferences testvérekkel, megismerte az életüket, akiket szenteknek tartott, még hogyha nem is avatták őket azzá. Akkor még nem gondolt rá senki egyáltalán – ez 1950 előtt volt -, hogy rövid idő múlva fölszámoltatnak a ferences kolostorok, és a fernces atyák földönfutóvá válnak.
Zárógondolatában elmondta, hogy mi magyarok, Szent István példája nyomán kétszeresen is kell, hogy Szűz Máriát, a Porciunkula-kápolna védőszentjét tiszteljük, s hogy annak ellenére, ahogy sokan gondolják, de Szűz Mária nem vette le rólunk kezét, hanem mi eresztettük el azt esetleg. Legyünk példaadó keresztények, így leszünk igaz követői Szent Ferencnek, hű gyermekei a Boldogságos Szűznek.
A szentmisén az áldozati liturgia előtt a hívek adományokat, köztük magyar címeres szalaggal átkötött kenyeret vittek az oltárhoz. Jelen voltak a misén még Naszvadi, Jankó és Szalay András atyák is, legutóbbi jött a legmesszebbről, bár ő is haza jött, hisz annakidején e környéken szolgált, most Ipolyszakállason látja el a pasztorációs munkát, és ellátogatott idén többször is a ministránstábor résztvevőihez Kisgyarmatra. A kegyhely legközelebbi búcsúja a szept.8-a körüli hétvégén lesz, Szűz Mária születésére, Kisboldogasszony ünnepére.

Zilizi Kristóf