ministerstvo_zivotneho_prostredia

 Találkozót tartott tegnap Nagy József környezetvédelmi miniszter a nagy víziközmű vállalatok képviselőivel, David Tagg-el, az EK (Jaspers) tanácsadó szervezetének képviselőjével és Jozef Tarič-csal, a Víziközmű Vállalatok Szövetségének (Asociácia vodárenských spoločností) elnökével.

A találkozó központi témája az ivóvízkészletek védelmi filozófiájának megváltoztatása, illetve a nagy víziközmű projektek EU-s alapokból való további finanszírozásának lehetősége volt. Az európai pénzekből származó 340 milliós összeg 70 ezer lakos számára bebiztosítja Szlovákiában a csatornázási rendszerre való rákötést és kialakít, illetve megtart néhány ezer munkahelyet.

Az ivóvízszolgáltatás biztonságának témáját Nagy József nyitotta meg a találkozón. A problematika időszerű, tekintettel a nemrég Pozsonyban történt eseményre, amikor egy idegen személy behatolt az egyik víztárolóba és ezáltal egy egész lakótelep ivóvízszolgáltatását szüneteltetni kellett. „Megkértem az összes víziközmű vállalat képviselőjét, hogy tartsanak általános ellenőrzést az összes létesítményükben” – mondta Nagy József. A következő időszerű téma, amely megvitatásra került a találkozón, a vízkészletekhez közeli védelmi övezetek védelmi filozófiájának átértékelése volt. A létesítmények egy része a háború utáni évekből származik és védelmi övezetük védelmi igénye nem felel meg a jelenlegi állapotoknak.

„Egyes víziközmű objektumok még az ötvenes években épültek, amikor az ivóvízszolgáltatás veszélyeztetettségének filozófiája még kicsit más volt. Megegyeztünk, hogy kiértékeljük és átértékeljük az ivóvízkészletek védelmének intenzitását és hatékonyságát. A vízkészletek modern technológiákkal legyenek védve ott, ahol reálisan gond merülhet fel. Ott, ahol gyakran feleslegesen vannak lezárva a szabad területek – jó példaként megemlíthető a pozsonyi Sziget (Sihoť) –, megnyithassák azokat az olyan aktivitások előtt, amelyek semmilyen formában nem veszélyeztethetik az ivóvízkészletek biztonságát” – mondta Nagy József.

A víziközmű vállalatok képviselőinek mai találkozóján egyúttal kulcsfontosságú előrelépés következett be a nagy víziközmű projektek jóváhagyásának területén (több mint 50 millió euró magasságban). A nagy víziközmű vállalatok hét projektje már hosszabb ideje Brüsszelben áll a veszteségesség gyanúja miatt. A Hálózati Ágazatok Szabályozó Hivatalának (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví) új kiadványa alapján sikerült egy új számítást végezni, amely megállapítja ezen befektetések visszatéríthetőségét. Éppen a Jaspers kezdeményezésének segítségével végrehajtott átszámítások kimutatják, hogy ezek a projektek fenntarthatókként lehetnének értékelve. A legnagyobb problémát tehát sikerült eltávolítani, amit a Brüsszellel való nem hivatalos kommunikáció is megerősített. „ Az átszámítások eredményeinek felmutatása után elvárjuk, hogy rövid időn belül pozitív előrelépés következzen be a projektek elfogadásának irányába, ami Szlovákia számára durván 340 millió eurót jelentene. Ezzel bebiztosítható a csatornázási rendszerre való rákötés közel 70 ezer lakos számára, azaz kb. 6500 ivóvíz-szolgáltatásra való bekötés és néhány ezer új munkahely kialakítása” – mondta Nagy József.

Felvidék.ma