30815

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Álllamtitkárságának hivatalos oldalán megtekinthetők a NEFMI Külhoni Magyarok Osztálya és a Balassi Intézet által meghirdetett közoktatási pályázatok, a Julianus Testvériskolai Program, az identitás megerősítését szolgáló oktatási programok, valamint a szórványban folyó oktatás támogatására kiírt 2011. évi pályázatok eredményei.

A Julianus Testvériskolai Program támogatására kiírt 2011. évi pályázat egyetlen felvidéki támogatottja az alsóbodoki Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskola, amely 270 ezer forintot nyert (testvériskola a szombathelyi NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium).

A 2001/2002-es tanév óta rendszeresen meghirdetett Julianus Testvériskola Program célja az, hogy lehetőséget biztosítson a határon túli magyar diákoknak az anyaország jobb megismerésére, valamint a programban részt vevő intézményeknek a kapcsolatépítésre. A pályázaton határon túli magyar középiskoláknak a magyarországi testvérintézményhez tett utazása támogatható.

A szórványban folyó oktatás támogatása kategóriában a Nyitra és Vidéke Célalap félmillió, a Kanyapta Polgári Társulás (Buzita) és a Római Katolikus Egyház Tornai plébániája 250 ezer, végül a Pozbai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 200 ezer forint összegű támogatást nyert.

A harmadik pályázat az identitás megerősítését szolgáló oktatási programok támogatását célozza, ennek felvidéki díjazottjai: Római Katolikus Egyház Tornai plébánia (350 ezer Ft), Sajógömöri Alapiskola (400 ezer Ft), Bélyi Magyar Tanítás Nyelvű Alapiskola (300 ezer Ft), Magyar Tannyelvű Speciális Alapiskola Komárom (400 ezer Ft). E pályázat keretében az identitás megőrzését szolgáló tanórán kívüli oktatási jellegű programokat támogatják.

Felvidék.ma