30577

A Pozsonyi Magyar Galéria Hommage a Esterházy János festmény –és grafikai gyűjteményének megnyitójára került sor október hatodikán Lendván, az ottani magyarság találkozó helyén, a Bánffy Központ kiállító termében.

A nagyszámú közönség mellett jelen voltak a helység és a Mura-vidék közéleti személyiségei, mind például Göncz László,Szlovénia magyar nemzetiségi képviselője, Majtényi László, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke,s más jeles személyiségek. A helyi felszólalók közül jóformán mindannyian megemlítették, hogy mennyire szükség is van az ilyen jellegű kulturális találkozókra, ahol nem csak magas szintű képzőművészeti alkotásokkal találkozhatnak mind a helyi képzőművészek, mind viszont az értőközönség, hanem megismerkedhenetnek a Kárpáthaza jeles személyiségének,Esterházy Jánosnak  életútjával, s mártír sorsával. Kiemelték azt a bátor alkotói kiállást, melyet nemzetiségük, nemzetük, s példaképeik irányába tanusítanak az itt kiállító képzőművészek, akik korántsem burkolództak be a ma oly divatos művészi anonimitás kényelmes fátylába, s bátran vállalják hitüket, nemzetüket, nemzetiségüket, egyben jeles tiszteletüket fejezve ki – nemzeti mártírjaink ir ányába.

Esterházy János életútját Martényi Árpád, a Rákóczi Szövetség alelnöke, az Eszterházy Emlékbizottság elnöke mutatta be szuggeszív, értékes előadásában. Kiemelte, hogy habár Szlovákia és Csehország a mártírt a mai napig nem rehabilitálta, a Kárpát- medencében élő társadalmak, nemzetiségi közösségek, haladó gondolkodású személyiségek  ezt már – szívükben,értel mükben -megtették.
Csehi József, a Rákóczi Szövetség szombathelyi alapszervezetének elnöke kérésünkre elmondta, hogy a gyűjtemény sikeres zalaegerszegi, szombathelyi, soproni bemutatói után a fentiekben ismertetett Lendván, majd Lentiben, Csurgón,s Nagykanizsán is bemutatásra kerül a képzőművészeti anyag. Nagy örömét fejezte ki a gyűjtemény rendszeres sikerének kapcsán, majd hozzáfűzte, hogy kiállítás látogatói, a pedagógusok  rendszerint nagy elismeréssel sz ólnak  a nagyon szép kivitelben kiadott katalógusról is, ugyanis a családokban, a közösségekben, az iskolákban kézről kézre járnak ezek a leporellók, így a műveket, a mártír rövid szövegrészben közölt életútját azok is megismerik, akik a Kárpát-medence valamelyik pontján esetleg nem látták az előadásokkal ékesített, értékes tárlatot.
A 22 felvidéki -és anyaországi alkotó 42 művét tartalmazó gyűjtemény kurátora, Kalita Gábor portálunkat arról informálta, hogy a gyűjtemény tavasszal a Felvidéknek azon részeit járja majd, ahol ezideig még nem volt kiállítva a gróf Esterházy János nemes emlékét őrző gyűjtemény.

Felvidék Ma