30418

A VIA NOVA Ifjúsági Csoport Országos Tanácsa szeptemberi ülésén az ipolysági Mészáros Attilát választotta meg a szervezet új elnökévé. Megkerestük az új elnököt, ismertesse velünk céljait, elképzeléseit.

Mik eddigi közéleti tevékenységed fő jellemzői?
– Családi neveltetésemnek köszönhetően, már kamaszkoromban tevékenyen részt vettem a helyi kulturális és társadalmi rendezvényeken, majd fokozatosan mindezeknek aktív szereplőjévé váltam. Még középiskolásként részese és egyik alapítója voltam egy városi diákújságnak. Ebben az időszakban foglalkoztunk – több más velem egykorú diáktársammal egyetemben – irodalmi és történelmi előadások szervezésével, illetve egyéb főként kulturális rendezvények megvalósításával. Jelenleg a révkomáromi Selye János Egyetem Pedagógiai Karának magyar-történelem szakos hallgatójaként folytatom tanulmányaimat.

Hogyan és mikor kerültél a Via Nova ICS-be, mit jelent számodra ez a szervezet?
– Részben a fentebb említett tevékenységeknek köszönhetően fokozatosan tágult a látóköröm, mely érzékennyé tett a körülöttem lévő történések iránt. Főként ez motivált arra, hogy egy olyan ifjúsági szervezet tagja lehessek, mely vállalja a fiatalok megszólítását ifjúsági rendezvények által, másrészről tevékeny részese és alakítója a minket érintő közéleti kérdéseknek. Ennek köszönhetően mintegy öt éve annak, hogy többedmagammal megalapítottuk a Via Nova Ifjúsági Csoport ipolysági alapszervezetét. Most és akkor is azt vallottam szükség van egy olyan ifjúsági szervezetre, mely tömöríti, összehangolja és egyben segíti az itt élő magyar fiatalok tevékenységét.

Elnökként milyen elképzeléseid, terveid vannak?
– A Via Nova Ifjúsági Csoport Országos Tanácsának elnöki posztja, megtisztelő és egyben felelősségteljes megbízatás a küldöttektől. Az alelnökként megválasztott Ilko Zoltánnal – a rózsahegyi katolikus egyetem hallgatója –  együtt bízom benne, hogy a felénk tanúsított elvárásokat – megszolgáljuk. Prioritásnak és főként hosszú távú jövőképnek tekintem egy olyan ifjúsági réteg kialakítását, mely megszerzett tudásánál fogva és azt kamatoztatva képes színvonalasan a rendezvényszervezésre, az ahhoz tartozó – napjainkban elengedhetetlen – pályázati rendszer ismeretére, illetve a pályázati anyagok kidolgozására, megszerkesztésére. Nem kevésbé fajsúlyosnak tartom az ifjúsági programokhoz kötődő marketing-tevékenység elsajátítását.

Milyennek látod a felvidéki magyarság helyzetét. Mi az, ami elszomorít leginkább, illetve van-e olyan, ami derűlátásra ad okot?
– Látva a felvidéki magyar ifjúság helyzetét, annak munkalehetőségeit és emiatt viszonyulását szülőföldjéhez – a tapasztaltak számtalanszor elkeserítenek.  Küzdj ember és bízva bízzál – szól örökérvényűen Madách Ember tragédiája. Úgy érzem, éppen ez a küzdőszellem, ez a dac hiányzik a felvidéki magyar ifjúság egy részéből. Minden vélt és valós problémán felül, hiszem, hogy nekünk szlovákiai magyar fiataloknak nem idegenben, hanem elsősorban „csakazértis” itt kell érvényesülnünk, megtalálnunk régiónk fejlesztésének lehetőségeit és közösen dolgoznunk  – egy élhetőbb szülőföldért. 

Felvidék.ma, Oriskó Norbert