30465

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa legutóbbi jelentésében 91 ajánlást fogalmazott meg Szlovákia számára, amelyek közül azonban a kormány kilencet elutasított, mivel lényegtelennek tartotta azokat.

Többek közt a roma nők sterilizálásának ügyét, pontosabban a roma nők kényszersterilizálása ügyében beadott panaszok felülvizsgálatát, miközben az áldozatokat hatékony jogorvoslatban kellett volna részesíteni. Ugyanígy visszautasította a kormány a Tanácsnak a roma gyerekek speciális iskolákba íratása ügyében hozott elmarasztalását. De nem fogadta el Szlovákia a nemzeti és a szexuális kisebbségek jogait érintő újabb törvényi rendelkezések meghozatalának végrehajtását sem. A gyermekmunkára és az egyházi regisztrációra vonatkozó további három ajánlást is csak feltételekkel fogadta el a kormány.

A kormány mai ülésén tudomásul vette a megfogalmazott ajánlások vonatkozásában készült kormányanyagot az emberi jogok betartásáról Szlovákiában. Az elfogadott ajánlások értelmében Szlovákiának rendelkezéseket kellene elfogadnia a roma közösséghez tartozók munkához való jogának biztosítása érdekében, mindenekelőtt a települések, közösségek és civil szervezetek további támogatása útján. Növelnie kellene a romatelepeken nem megfelelő körülmények között élők számára az átlagnak megfelelő lakókörülmények nyújtására irányuló igyekezet. További intézkedéseket kell foganatosítania a nők számarányának növelésére a döntéshozó és politikai szervezetekben, elsősorban a közszférában. Adminisztratív és továbbképző intézkedésekkel meg kellene szüntetni a nemek közti bérkülönbségeket. Javítania kellene a kényszerhelyzetbe került nőknek nyújtott támogatás színvonalát, elsősorban azoknak a nőknek az esetében, akiket prostitúció céljából hoztak az országba. Meg kellene erősítenie továbbá az emberkereskedelem visszaszorítására és büntetésére irányuló politikáját is.

Az Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat (UPH) az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2006-ban létrehozott és 2008-ban elindított mechanizmusa. Feladata, hogy négyévente az ENSZ valamennyi tagállamában felülvizsgálja az adott ország emberi jogi helyzetét. A felülvizsgálat első ciklusa a 2008-2011-es időszakra vonatkozott, a következőre 2012 és 2016 között serül sor. Szlovákia értékelése 2014 elejére van tervezve, de az emberi jogok helyzetéről szóló jelentés előkészítése már 2013 megkezdődik. Bár az ajánlások nem kötelező erejűek az adott ország számára, Szlovákiától ENSZ-tagállamként elvárják, hogy valóban foglalkozzon a megfogalmazott ajánlásokkal illetve, hogy a végrehajtásuk esetleges elutasítását megindokolja.

Felvidek.ma, dé