3030749

Az idén ünnepli fennállásának tizedik évfordulóját a lévai Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Gimnázium. Ebből az alkalomból október 22-én, szombaton hálaadó istentiszteletet tartottak a helyi református templomban, valamint a gimnázium életét bemutató kiállítás nyílt az iskola épületében.

Léván ünnepi istentiszteletre szólított a református templom harangja október 22-én. Tíz évvel ezelőtt 2001. szeptember 2-án nyitotta meg kapuját a Lévai Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Gimnázium. Az iskola udvarában ünnepi köntösbe öltöztetett fa tövében, melyet az iskola megnyitásakor ültettek, a Szózat eléneklésével vette kezdetét a megemlékezés. A gimnázium épületétől a református templomig díszfelvonulással jutottak el a megemlékezők, majd tíz órakor hálaadó istentiszteletre került sor a református templomban.
Az istentiszteleti igét Kiss Pál, a barsi egyházmegye esperese hirdette. Őt követte Fazekas László református püspök. Beszédében kiemelte, amikor az ember nagyokat álmodik, s álmait megvalósítja, olyan tettekre képes, hogy a szórványmagyarság végváránál középiskolát hoz létre annak érdekében, hogy az itt élő magyar gyermekek középszintű anyanyelvi oktatásban részesülhessenek. Ez az álom a lévaiaknak sikerült, mivel egy jól működő gimnázium várja évről-évre a lévai járás magyar alapiskoláját végzett diákjait. S eképpen mondott áldást a Fazekas László püspök: “az ég és a föld Ura mindeneket megújító Isten, a tíz éves mérföldkövet elhagyva adjon megújulást hitben, erőben, kitartásban a további mérföldkövet felé.”
Kassai Gyula a lévai református egyház lelkésze is üdvözölte a meghívott vendégeket és az ünneplő közönséget. “Az iskola nemcsak egyházunknak lett szellemi bástyája, hanem az egész lévai magyar légiónak. Újra az építés és az összefogás napjait éljük. Az összefogásét, amelyet az iskola udvarán az alapítók által elültett fa is szimbolizál. Ez a fa azóta is él, és évről évre erősödik. Csak reméljük, s hiszünk benne, hogy a gyökerei a mélybe ereszkednek, a törzse megerősödik, ágai átkarolják a jövendő nemzedékek fiait és leányait is.” – mondta Kassai Gyula, s biztatott, hogy lélekkel és hittel kell évről évre, napról napra, óráról órára kinyitni az iskola kapuit az ifjúság előtt. “Mi, akik 2011-ben itt vagyunk és átlépjük a templomok és iskolák kapuit, pedagógusok, szülők, diákok, kálvinisták és istenfélő magyarok együtt vessük tekintetüket Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére és tőle kérjük az áldást és erőt, hogy közösségeink megerősödhessenek és maradandót alkothassanak.” – imádkozott Kassai Gyula lelkész. 
{phocagallery view=category|categoryid=302|imageid=9443|detail=0|float=right}A gimnázium diákjai kultúrműsorral köszöntötték a tíz éves jubileumot.  A Gaudium énekkar és irodalmi színpad műsora után PeadDr. Kluch János, a lévai Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Gimnázium igazgatója szólt a megjelentekhez. Beszédében kiemelte, az újraindított gimnázium jelentőségét a lévai és a környékbeli magyarság számára. Felidézte a kezdeteket és méltatta az elmúlt 10 év munkáját. Ezt követően az iskola igazgatója PaedDr. Kluch János elmondta, hogy 1619-ben említik először, hogy Léván a református gyülekezetnek iskolája van. Pontosabb adatok vannak már az 1696-os és az 1814-es évekből. Az iskolát 1945-ben államosították és 1971-ben nyílt utoljára magyar gimnáziumi osztály Léván. A 90′-es években a városban megszűnt a magyar óvónőképzés és így Léván nem volt magyar nyelvű középfokú oktatás. A rendszerváltás után 1996-ban peres úton szerezte vissza a gyülekezet az épületet, amelyben aztán 2000-ben egyházi gimnázium alapítására került sor. Az igazgató elmondta még, hogy diákjaik szép eredményeket érnek el a különböző versenyeken, sokszor maguk is rendeznek ilyeneket.  “A Lévai Református Egyházközség által alapított egyházi intézmény elsődleges célja az volt, hogy közel harminc év után itt Léván újra anyanyelvű képzésben részesüljenek a diákok. A magyarság fennmaradását – a végvár szerepét vállalta ezzel az egyházközség és az általa alapított intézmény. Az újonnan alapított iskola a tudomány mellett a hit erejével is fel kívánta vértezni a diákokat. Az elmúlt tíz év bizonyította, hogy a küldetését teljesítette és továbbra is teljesíteni tudja iskolánk.” – fogalmazott Kluch János, s hozzátette, hogy máig közel száz diák tett sikeres érettségit és folyatta tanulmányait egyetemeken, vált sikeressé a magánéletben. “Az évforduló új erőt és lendületet ad számunkra és késztet bennünket új terveket kitűzni, melyek biztosítják a gimnázium további fejlődését. Fő céljaink között továbbra is szerepel a minőségi képzés, a tehetséggondozás, a keresztén értékek átadása, a nemzeti kultúránk ápolása. Magyarságunk megmaradása érdekében mindent megteszünk, szeretnénk, ha a gimnáziumunk a lévai régió magyar anyanyelvű fiatalságának a kulturális központjává válna.” – mondta Kluch János.
Ünnepi beszédet mondott Erdélyi Géza, nyugalmazott református püspök, Morován Zsolt a Pozsonyi Magyar Nagykövetség konzulja, Szigeti László a Magyar Koalíció Pártja oktatási alelnöke.  Az alkalmat megtisztelte jelenlétével Dr. Morován Zsolt konzul, a pozsonyi magyar nagykövetségről és Szigeti László az MKP kulturális és oktatási alelnöke, aki akkori oktatási államtitkárként maga is tevékeny szerepet vállalt az iskola létrehozásának támogatásában. A pozsonyi konzul beszédében kiemelte a reformátusok magyar történelemben betöltött meghatározó szerepét. Szerinte a magyar nemzetnek ma is fontos küldetése van és a célokért bátran és kitartóan kell küzdeni. Szigeti László alelnök az anyanyelvi oktatás erős bástyáját látja a felvidéki magyar közösségek megmaradásában, ezért tartja nagyon fontosnak, hogy Léván már tíz éve működik magyar nyelvű középiskola.

A hálaadó istentisztelet után tizenkét órakor az oktatási intézmény épületében nyílt meg a gimnázium életét bemutató kiállítás. A megjelentek megtekinthették az iskola épületében bemutatott fényképkiállítást, melyen az elmúlt évtized eseményei láthatóak. Ebből az alkalomból köszöntőt mond Dálnoky Ernő a Szülői Szövetség elnöke.
Az igazgatónak és a  tanároknak sok kérdésre kellett válaszolniuk.  Kluch János igazgató a Felvidék.ma-nak elmondta, hogy 2000. március 30-án dr. Nagy Bélát nevezte ki a megalapítandó gimnázium igazgatójává a lévai Református Keresztyén Egyházközség presbitériuma. 2000 szeptember 27-én az igazgató és az egyházközség képviselője kérvényt nyújtottak be a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériumába a gimnázium megalapítására. A minisztériumba az engedélyt 2001 január 26-án írták alá. A gimnázium alapítólevelét a Lévai Református Egyházközség nevében Pásztori Attila lelkész és Kúcs Lajos gondnok 2001 március 15-én írta alá. Az első felvételik 2001 május 9-én voltak és 19 diák nyert felvételt. Az iskola ez év szeptember 2-án nyitotta meg kapuit a diákok előtt. Azóta 1 év kivételével (2005-2006) minden évben tudtak osztályt nyitni. Jelenleg 4 osztályban folyik az oktatás 58 diák és 13 oktató részvételével. 2004-ben dr. Nagy Bélát Hajtman Béla váltotta az igazgatói székben, majd 2009-től PaedDr. Kluch János áll az iskola élén. Megtudtuk még, hogy a gimnázium elsődleges célja az egyetemre való felkészítés, különös figyelmet szentelnek az idegen nyelv oktatásának. Az igazgató és a tanárok optimistán néznek a jövőbe. 1991-ben a 33 ezres Léván (a szaftelitfalvakkal együtt) 6000-en vallották magukat magyarnak. A helyi magyar alapiskolában 280 körüli a diáklétszám és idén is 2 első osztályt tudtak nyitni. A magyar óvodában is hosszú évek után újra 3 osztály nyílott. Utánpótlás úgy látszik lesz. Szeretnének még nyitni elsősorban Nyitra felé, de ehhez egy kollégiumi rész kialakítása mindenképpen szükséges ami most még nem megoldott.
Az ünnepi alkalomra a Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Gimnázium emlékkönyvet adott ki, melyett Kassai Gyula és Göbő Sándor szerkesztett.

KP, MJ, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”30127, 30567, 30753, 30820″}