30908

„A világ fölött már ragyogó dal lobog!”, ám az emberi közösségek javarésze még mindig a megtévesztések, hazugságok, tabuk és butítások intézményesített kalodájában sínylődik.

S mindebben főszerepet játszik, a háttérhatalmak által bekebelezett, ellenőrzött és uralt média! Az orwelli vízió beteljesülni látszik. A Nagy Testvér igenis létezik! És Uralkodik!, midőn, mint a farkas a Kismalacok házikójában – a televízió képében betette a lábát (mit betette: kényelmesen elhelyezkedett) lakásunkba(n) ..! Csakhogy nem akarjuk észrevenni, mivel tetszik nekünk a gyermeteg játék: a demokráciára meg szabadságra, meg függetlenségre, meg pártoskodásokra, stb. való gondolattalan játszadozás. …Már odáig fajult a dolog, hogy látva nem látunk és hallva nem hallunk… Inkább azt mormoljuk üveges tekintettel, hogy mindeme állítások holmi veszélyekről, rabszolgatartásdiról, tudategyenirányításról stb. hülyeség-bolondság-képtelenség…
Nos, ebben a lapszámban a megannyi rejtély és megtévesztés egyikéről-másikáról próbáljuk lerántani a leplet – miközben bemutatjuk Falunk lakóinak a jövőbe vetett hit-bizalomból eredő mindennapi buzgólkodását: a fennmaradásért s a mindennapok tisztaságáért…
A Tao Te King bölcseleteinek felszabadításával, a bennünk s körülöttünk zajló történések tudatosabb megélésére buzdítjuk egymást, s hogy belső törvényszékünk előtt vizsgáljuk meg s mérlegeljük a dolgok valódi természetét… S hogy szakítsunk minden tekintélyelvűséggel, dogmatizmussal, kiskorúsággal, s próbáljunk meg eljutni-áthatolni a legbensőbb lényükben nyugvó igaz önvalónkhoz…, ahol az Igazság Lelkülete lakozik. Mert egyedül az Igazság tehet-tesz szabaddá bennünket!!!
Eme gondolatok jegyében ismerkedhetünk meg az 1995-ben napvilágra kerülő Illuminátus kártyajáték mélyen elgondolkodtató lényegével. Továbbá a klímaváltozás ok-okozati összefüggéseit szemügyre véve, az ebből való kilábalás lehetséges megoldásairól is szólunk egyet s mást…. Hiszen MINDEZEK – VALAMENNYIÜNKET ÉRINTŐ, mindenkire és mindenre kiterjedő történések!!!
„Nyelvében él a nemzet” sorozatunkban szentnek, azaz megkérdőjelezhetetlennek vélt dogmáknak üzenünk hadat…, s tesszük mindezt az ősi magyar hitvilág ezernyi ragyogó ismeretével, amelyek elsősorban bennünk, Lelkületünkben lakoznak…, s ily módon nem vagyunk már rászorulva-ráutalva a történelemhamisítások moslékára… A magyarság ősvallásának Aranykeresztjéből újra előtör az Élő-Szellem-erő, amelyet immáron nem lehet dogma-kalodákba zárni, sem pedig inkvizíciós-gyilkos módszerekkel kiirtani azokból, akikben újra felcsendül(hetet)t az ősi dallam… Ehhez a témához kapcsolódik A Nagy Hammadi apokrif evangélium (Fülöp evangéliumának) egyik sarkalatos-döbbenetes (ezúttal cenzúrázatlanul közzétett) kinyilatkoztatása is…
…No, meg a Méhekről szóló sorozatunk mostani témája is ebbe a gondolatmenetbe ágyazódik, midőn egy valóság-feltárással lerántja a leplet a globalizált világ-őrület egyik szörnyű következményéről… Ám, hadd mondjuk el némi vigaszként, hogy a szokatlanul nyílt közzétételeket, reményteliséggel oldják harmóniába Sztevanovity Dusán dalszövegei, amely A Padlás című musicalből hallik felénk…
Lucska mindennapjait illetően, megannyi fényképes beszámolóval adjuk közre, hogy Fitness-Centrumot létesített, és egy ugróasztallal gyarapította népszerű Játszóterünket a Helyi Önkéntes Tűzoltószervezet férficsapata. Meghogy folytatódik a Faluház felújítása, nomeg az utak kátyúinak befoldozása… ésígytovább, ésígytovább…
Noshát, a lucskai emberek emígyen közlekednek – ég és föld között – az önnön lényükben rejlő-feltárulkozó létrán

Felvidék Ma

A Lucskai Hírmondó számai elérhetők honlapunkról.