diploma01

 A volt Nyitrai Magyar Tanszéken (ez év szeptember 1-jétől Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet) ősztől indul az a Szlovák Oktatási Minisztérium által akkreditált továbbképzés, mely lehetővé teszi, hogy a magyar–szlovák kétnyelvű környezetben dolgozó adminisztratív munkaerők a kétnyelvű hivatalos nyelvhasználatból fejlesszék tudásukat.

Az újonnan elfogadott kisebbségi nyelvhasználati törvény ugyanis kötelezi a különböző szintű közigazgatási hivatalokat arra, hogy a hivatalos érintkezésben ott, ahol a kisebbség százalékaránya eléri a 20%-ot, biztosítsák a kisebbségi nyelveknek, köztük a magyar nyelvnek is a szóban és írásban történő használatát. Ez a felnőttképzés azonban nemcsak a közigazgatásban dolgozó adminisztratív munkaerők számára nyújt használható tudást, hanem a magyar–szlovák vegyes vállalkozásokban, ügyvédi és utazási irodákban, valamint az egyéb intézményekben alkalmazott ügyvitelszervezők is fontos ismeretekkel gazdagodhatnak.
A továbbképzés két modulból áll. Az érdeklődő választhatja mind a kettőt, vagy csak az egyiket. Az első modul olyan ismereteket nyújtó tanegységeket tartalmaz, melyek megalapozzák a magyar hivatalos nyelv és stílus igényes, kulturált használatát.
A 2. modul az elsőre épülve biztosítja a kétnyelvű hivatali levelezés, a fordítás és tolmácsolás gyakorlati ismereteinek az elsajátítását.
A továbbképzés befejeztével a résztvevő szóban és írásban tanúbizonyságot tesz tudásáról, melyről az egyetem által kiállított bizonyítványt kap.
A továbbképzés hétvégeken, pénteken és szombaton lenne megtartva, de a kölcsönös megbeszélés alapján egyéb megoldás is elképzelhető.
Egy modul ötven, 45 perces órából áll.
A továbbképzés helyszíne Nyitra, de ha az érdeklődők száma egy-egy régióból eléri a 20 főt, az adott régió központjába is kiutaznak az oktatók.
A továbbképzés tandíjának összege: 160 € /modul, mindkét modul választásakor 250 €.
Számlaszám: 7000073033/8180, átutalási referenciaszám = variabilný symbol: 2016xxxxxx (az x helyére a személyi igazolvány hatjegyű száma).
A legalább érettségi vizsgával rendelkezők a kitöltött és aláírt jelentkezést (a Konstantin Filozófus Egyetem honlapján is megtalálható: http://www.ukf.sk/dalsie-vzdelavanie/akreditovane-programy) az iskolai végzettséget igazoló dokumentumokkal és a szakmai önéletrajzzal együtt az alábbi postacímre szíveskedjenek postázni:
Študijné oddelenie FSŠ, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
Dražovská 4,
949 74 Nitra.

Folyamatosan lehet jelentkezni (legalább 15 jelentkező esetében a képzést azonnal beindítjuk)

Érdeklődni lehet:
Tanulmányi osztály
tel.: 00421 37 6408860
e-mail: zzorvanova@ukf.sk

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet:
tel.: 00421 37 6408862
e-mail: dnagyova@ukf.sk

Felvidék.ma