31169

A 89 éves Burián atya az első szlovákiai magyar, aki Václav Benda-díjat és Szabadságért és demokráciáért emlékérmet kapott. A díjat személyesen Prágában november 16-én vette át, kitüntetését azért kapta, hogy a II. világháború után felkereste a Csehországba kitelepített szlovákiai magyarokat és lelki vigaszt nyújtott nekik.

A díjakat és az emlékérmet az 1989-es bársonyos forradalom kitörésének az évfordulója alkalmával a Totalitárius Rendszereket Tanulmányozó Intézet (USTRCR) idén húsz olyan személynek adott át, akik aktívan közreműködtek a kommunista rendszer megdöntésében vagy elszenvedői, áldozatai voltak a diktatúra önkényeskedésének – olvasható az intézet honlapjára felkerült közleményben.
Az intézet emlékeztetett arra, hogy Burián László katolikus pap és politikai fogoly volt. Fiatal papként Lazík püspök engedélyével 1947-ben a cseh határvidékre ment, ahová korábbi magyar híveit deportálták, hogy lelki gondozást nyújtson nekik. Egy év elteltével politikailag nem megbízható személynek nyilvánította a hatalom, és Szlovákiába való visszatérésre kényszerítette. Illegális határátlépés kísérlete miatt 1951-ben két év szabadságvesztésre ítélték, amelyet a lipótvári, illetve az ilavai börtönben töltött le. Ezt követően megvonták papi működésének engedélyét és éveken keresztül fizikai munkásként dolgozott. Jelenleg Párkányban él.
A II. világháború után a csehszlovákiai németeket és magyarokat kollektív módon háborús bűnösnek nyilvánították, elvették állampolgárságukat és vagyonukat. Mintegy három és félmillió németet telepítettek ki Csehszlovákiából. Miután a magyarok kitelepítését az 1945 augusztus 2-án záruló potsdami értekezzet nem hagyta hagyta jóvá, a korabeli csehszlovák rendszer más módon próbálta meg felszámolni a közösséget. Egyebek között több mint 40 ezer magyart csehországi kényszermunkára vittek, ahonnan csak az 1948 februári kommunista hatalomátvétel után térhettek vissza szülőföldjükre. A kollektív bűnösség ítéletét azonban mindeddig nem törölték el a hatóságok.

Zsíros Tamás felvétele Karván készült 2007-ben, amikor a falu emlékműavatással tisztelgett a kitelepítettek emléke előtt, s Burián László nyugalmazott esperest Karva díszpolgárává avatta.

MTI nyomán Felvidék.ma