30987_1

„Én és a Csemadok hatvan éve a magyar kultúra szolgálatában” – címmel tartott könyvbemutatóval egybekötött előadást PaedDr. Takács András néptáncgyűjtő, koreogáfus Pozsonyban.

2011. október 12-én a Csemadok Pozsonyligeti Alapszervezetének szervezésében Pozsonyban, a Csemadok Nagytermében került sor a rendezvényre. Takács András a pozsonyi magyar pedagógiai gimnázium növendéke volt, majd Nyitrán magyar-történelem szakos tanári oklevelet szerzett és ugyanott doktorált. A Szlovák Állami Népművészeti Együttes táncosa, a Csemadok KB szakelőadója, egyidejűleg részt vett a csehszlovákiai Magyar Népművészeti Együttes (Népes) megalapításában. A tánckar művészeti vezetője és koreográfusa, majd a Szlovákiai Népművészeti Alkotások Központi Háza magyar néptánc-szakelőadója. Az öntevékeny szlovákiai magyar táncmozgalom egyik megalapozójaként tartjuk őt számon. “Egy nép, és főleg egy nemzeti kisebbség fennmaradásának egyik feltétele a hagyományaihoz, kultúrájához való ragaszkodás. Takács András felvállalt egy nagyon igényes feladatot, a hagyományőrzést – bátran nevezhetjük akár küldetésnek is – hogy kultúránkhoz ne csak ragaszkodhassunk, de gyarapíthassuk, ápolhassuk azt.” – mondta Zsidek Veronika a Csemadok Pozsonyligeti Alapszervezetének elnöke kiemelve a rendezvény jelentőségét, amikor személyesen beszélgethettek az érdeklődők az eltelt 60 esztendő tapasztalatairól. Takács András főbb művei közé tartozik a Mátyusföldi népi táncok, Gömöri népi táncok, és a Legkisebb fiú vándorlásai című kötet. Több kitüntetés, díj birtokosa. Többek között 2011. március 15-én, nemzeti ünnepünkön Heizer Antal, Magyarország szlovákiai nagykövete Pozsonyban, Schmitt Pál köztársasági elnök képviseletében lovagkeresztet vehetett át.

A Madách-Posonium könyvkiadó gondozásában 2010-ben jelent meg Takács András legújabb könyve “A legkisebb fiú vándorlásai” címmel. Takács András néptáncgyűjtő, koreográfus, szakíró 2011. január 8-án töltte be nyolcvanadik életévét. A könyv az ő ajándéka nekünk, tisztelőinek ebből az alkalomból, és a felvidéki magyar kulturális életről, folklórról, népi tánckultúráról szól – egy élet tükrében.

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”25776, 30867″}