31341

Ünnepi közgyűlésen emlékeztek meg november 29-én a dunaszerdahelyi kultúrházban a Szövetség a Közös Célokért küldöttei, munkatársai és magas rangú vendégeik a társulás megalakulásának tizedik évfordulójáról.

Duray Miklóst, a társulás megalakításának egykori kezdeményezőjét a mai közgyűlésen elnökké választották és a szervezet két alelnököt is választott: Mézes Rudolfot, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének elnökét, aki tíz évig volt egyben a SZAKC elnöke is, és Ladányi Lajost, a Zoboralja közhasznú társulás elnökét.

„A Szövetség a Közös Célokért tíz évvel ezelőtt, 2001 novemberében alakult, ugyanannak a nemzetpolitikai illetve nemzetstratégiai gondolkodásnak a keretében, aminek eredményeként létrejött 1999-ben a Magyar Állandó Értekezlet és 2001-ben megszületett a státustörvény, azaz a Magyarországgal szomszédos országokban élő magyarokról szóló törvény. A szervezet megalakításának elsődleges oka a státustörvényből eredő feladatok végzése volt, de a törvény megfogalmazása során szóba került egy olyan járulékos cél is, ami összhangban állt az akkori nemzetstratégiai gondolkodásunkkal. Ennek a hozzárendelendő célnak a következménye egy olyan hálózat kialakítása lett volna, ami közigazgatási jellegű szolgáltatást nyújtott volna/nyújtana a jogsegély szolgálattól a közérdekű információkon át, a vállalkozók számára nyújtandó adatokon keresztül egy nemzeti kataszter kialakításáig, beleértve a Magyar Igazolványok és a kapcsolódó jogosítványok rendszerét valamint az oktatási-nevelési támogatást.
A Magyarországgal szomszédos országok közül azonban csak Szlovákiában próbáltunk ennek az elképzelt elvárásnak megfelelő szervezetet létrehozni. Ahhoz ugyanis, hogy az ilyen feladatokat végző szervezetet ne lehessen politikailag kisajátítani vagy visszaélni vele, csak oly módon lehet/lehetett megalkotni, hogy működésében érdekeltekké váljanak az országos hálózattal bíró, működő szervezetek. Tehát ne egy, kívülről vagy társadalmilag nem ellenőrizhető szervezet ellenőrzése alá kerüljön az ezt kezelő intézmény. A MÁÉRT 2001. évi őszi ülésén került bejelentésre, hogy Szlovákiában a státustörvénnyel kapcsolatos feladatok végzését egy olyan szervezetre kívánjuk bízni, amit öt, országos hálózattal rendelkező szlovákiai magyar szervezet hozna létre” – idézte fel Duray Miklós a tíz évvel ezelőtti eseményeket.
A közgyűlésen az öt alapító szervezetet küldöttei közt jelen voltak és kifejtették véleményüket a társulás jövőjével kapcsolatban, a szervezetek elnökei: Pék László, a Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség elnöke, Hrubík Béla, a Csemadok országos elnöke, Mézes Rudolf, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének elnöke, Berényi József, az MKP elnöke és Csémi Szilárd, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség elnöke.
{phocagallery view=category|categoryid=337|imageid=10051|detail=0|float=right} A közgyűlés döntött négy új szervezet felvételéről a szövetségbe, ezek: Zoboralja Közhasznú Társulás Nyitra, LIMES – ANAVUM Regionális Honismereti Társulás Párkány, Egy jobb Komáromért Polgári Kezdeményezés Komárom és Rákóczi Baráti Kör Királyhelmec.
A társulás közgyűlését köszöntötte Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkárságának vezetője, levelét Haraszti Attila, az államtitkárság főosztályvezetője olvasta fel. Ezután a pozsonyi Magyar Nagykövetség nevében Szabó József tanácsos tolmácsolta a nagykövet úr üdvözletét. Dr. Lélfay Koppánynak, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt vezérigazgatójának három hónappal ezelőtti kinevezése óta ez volt az első felvidéki útja, köszöntötte a közgyűlés résztvevőt és beszámolt az alap 2012-es elképzeléseiről. A vendégek sorában a Szövetség a Közös Célokért több magyarországi partnere is jelen volt, mint Gergely László, a Puskás Tivadar Közalapítvány igazgatója, és Csepiga István, a győri Graf-Net igazgatója, akikkel a SZAKC közös Európai Uniós pályázatot valósít meg. Palotás József Kecskemét város megbízásából, a kecskeméti regionális szakképzési központ igazgatója is a jó együttműködésről számolt be rövid köszöntőjében.
A közgyűlés vendége volt Czimbalmosné Molnár Éva kassai főkonzul munkatársával és Bényi Katalin pozsonyi konzul is munkatársával.
Pogány Erzsébet igazgató terjesztette elő a 2012-es évre vonatkozó program-tervezetet, amit a közgyűlés elfogadott, e szerint a Szövetség a Közös Célokért legfőbb feladata továbbra is a tájékoztató irodahálózat működtetése, EU-s források felhasználásával hálózatépítés, régiófejlesztés a szlovák-magyar határ menti együttműködés segítése, a nemzeti identitást erősítő programok folytatása, mint a Felvidék.ma hírportál szerkesztése. A társulás küldetése, hogy tagszervezetei számára közös fórumot teremtsen, az irodáknak otthont adó magyar házakban, közösségi találkozási helyeken a közösségszervező munkába bekapcsolódjon. A társulás nyitott további tagszervezetek felvételére, amelyek tevékenységükkel hasonló célokat követnek.

* * *

Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkárságának vezetője a következő levéllel köszöntötte a Szövetség a Közös Célokért jubileumi közgyűlését:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Jelenlévők!
Ezúton szeretném nagy tisztelettel és szeretettel köszönteni a Szövetség a Közös Célokért egyesületet abból az alkalomból, hogy immár tízedik éve dolgozik a felvidéki magyarság ügyéért. A Kárpát-medence és az egész világ magyar közösségei megmaradásának és boldogulásának záloga az a két kulcsmomentum, amely a szervezet nevében is találóan megbújik: közös cél, egy irányba mutató tervek, törekvések és az azokat hittel és akarattal végrehajtó közös erő. E két alapvető érték és magatartás nélkül nem léphet egyik magyar nemzeti közösség sem a gyarapodás útjára. Mindez az összmagyarság tekintetében is helytálló, hiszen a világ magyarsága sem boldogulhat anélkül, hogy ne lenne meg az egységes cél és akarat valamennyi nemzetrészében.
Önök tíz esztendeje elhivatottsággal, szakértelemmel és nem utolsó sorban korszerű módon munkálkodnak ennek a törekvésnek a beteljesítésén a felvidéki magyar közösségben, hűen szolgálva a felvidéki magyarság gyarapodásának, ezáltal pedig a teljes magyar nemzet felemelkedésének ügyét.
Külön szeretném kifejteni abbéli örömömet, hogy a regionalizmus és a fejlesztéspolitika témaköreit zászlajukra tűzték. A SZAKC óriási érdeme, hogy a magyar identitástudat erősítésével párhuzamosan a magyarság gazdasági erejének megalapozását is felvállalja. Ma olyan időket élünk, amikor nem engedhetjük meg ezeknek a kérdéseknek az elhanyagolását. Ennek érdekében három tevékenységet emelnék ki hangsúlyosan.
Egyrészt működtetik Vállalkozásfejlesztési Központjukat, amely sikeresen ismerte fel a pályázati tanácsadás, a kis- és középvállalkozókkal való folyamatos kapcsolattartás szükségességét.
Másrészt hatalmas hozzáadott értéket képvisel az Önök által működtetett Felvidek.ma internetes portál, amely nem kizárólag közéleti híreket, információkat közvetít, hanem pályázati figyelést is megvalósít. A SZAKC honlapja mellett ugyanis ezen a felületen  tájékozódhatunk a magyarországi, a szlovákiai és az Európai Uniós pályázati kiírásokról.
A harmadik, és talán a legjelentősebb vállalkozásuk a régiófejlesztés ösztönzése: EU-s, szlovákiai és magyarországi forrásokból valósítják meg a kis- és középvállalkozók segítését, és az európai területi társulások létrehozásának motiválását. Úgy véljük, kiemelten érdemes koncentrálni a regionális megoldások továbbfejlesztésére. A pályázatok sikerességéhez önerő kell és tudás. Örömmel tapasztaljuk, hogy a Szövetség a Közös Célokért ösztönzi a pályázatokban való részvételt, és különböző projektek meghirdetésével segíti a források hatékony felhasználást. Számunkra különösen fontos, hogy széles körben növeljük a regionális politika múltjáról, ez alapján pedig annak lehetőségeiről való tudást.
Elengedhetetlen, hogy felismerjük és kihasználjuk a térség lehetőségeit, amely munkában a Szövetség a Közös Célokért élen jár. A közös gondolkodás, a közös cselekvés vihet minket közelebb ahhoz a célhoz, hogy a Kárpát-medence lehessen Európa egyik legdinamikusabban fejlődő térsége. Örömmel tapasztalom, hogy a Szövetség a Közös Célokért felismerte ennek a területnek a jelentőségét, és példaértékű munkájával hozzájárul a magyarság felemelkedéséhez.
Fennállásuk tízedik évfordulója alkalmából szívből kívánok Önöknek további hitet és erőt ennek a tevékenységnek a folytatásához!

Répás Zsuzsanna, helyettes államtitkár

A közgyűlésen felvételt készült, a válogatás az elhangzott beszédekből és beszámolókból a Magyar Interaktív Televízió oldalán tekinthető meg.

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”31345″}