tokes_laszlo

Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke, valamint az Európai Parlament alelnökeke kifejezte szolidaritását Boldoghy Olivérrel, akitől akarata ellenére a szlovák belügyminisztérium megvonta szlovák állampolgárságát.

A szlovák hatalom így büntettehogy Boldoghy Olivér „gyökerei és nemzetisége előtti tisztelgése” kifejezéseként felvette a magyar állampolgárságot is.

“A szlovák hatalom „ellen-nyelvtörvénye”, valamint a kettős állampolgárságot büntető gyakorlata nem csupán a közös Európát összekovácsoló értékvilággal, hanem a visegrádi együttműködés alapelveivel is ellentétes. Ezelőtt éppen húsz évvel, 1991-ben a közép-európai együttműködés megteremtői még közös Nyilatkozatban vállalták, hogy „tiszteletben tartják minden más nemzet jogát identitásának egyidejű kifejezéséhez” Hangsúlyozták, hogy „a nemzeti, etnikai, vallási és nyelvi kisebbségeknek az európai hagyományos értékeknek megfelelően, az emberi jogokról szóló nemzetközi dokumentumokkal összhangban az összes jogokat élvezniük kell…” (Visegrádi Nyilatkozat, 1991).
Két évtized múltán a szlovákiai hatalmasságok mintha megfeledkeztek volna az elődeik által felvállalt európai alapértékekről. Az Európai Unió teljes jogú tagjaként Szlovákiában továbbra is görcsösen ragaszkodnak a kollektív bűnösséget kimondó Beneš-dekrétumokhoz, értelmetlen és jogfosztó törvénykezéssel korlátozzák a szabad identitásválasztás jogát, alaptörvényükkel ellentétesen – megfélemlítésként és büntetésként – szülőföldjükön élő polgáraikat fosztják meg állampolgárságuktól.
A fiatal európai állam, Szlovákia nem attól fog megerősödni, hogy egyébként lojális és adófizető polgárai ellenében erőből bizonyítja egyneműségét. Már csak azért sem, mert ezzel a soknyelvűséget és a kulturális sokszínűséget értékként tételező Európai Unióból írja ki magát.
A szlovák kormány jogfosztó és Európa-ellenes gyakorlatát mélységesen elítéljük” – fogalmazott Tőkés László.

{iarelatednews articleid=”31177, 31175, 31157″}