31499

 December 9-én Budapesten a Parlament Felsőházi Termében tartotta első plenáris ülését a Civil Együttműködési Tanácskozás (CET). A munkába felvidéki civil szervezetek is bekapcsolódnak. (Frissítve a CET állásfoglalásával)

Dr. Csizmadia László, a Civil Összefogás Fórum elnöke, a tanácskozás kezdeményezője megnyitó beszédében elmondta, hogy a CET 2011. június 5-én alakult meg 31 alapító tagszervezetnek köszönhetően, az első plenáris ülésre pedig több mint 350 civil szervezet jelentkezett Magyarországról, a Kárpát-medencéből és a nyugati diaszpórában élő közösségekből. A CET a magyar civil szervezetek önkormányzati elv alapján működő, a tagszervezetek önkéntes társulásával létrejövő nyitott érdekvédelmi szervezet kíván lenni. A CET legitimitását a tevékenységbe bekapcsolódó önálló jogi személyű szervezetek biztosítják. A CET Fórumát jelenleg 80 alapító és meghívott civil szervezet egy-egy képviselője alkotja, a többi szervezet felvétele ajánláshoz kötött.

Felvidékről a Fórum 80 tagja közt találjuk a Csemadok képviselőjét, Huszár Lászlót, akit a Fórum az elnökség tagjai közé is megválasztott, további tagok: Csémi Szilárd, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség elnöke, Dr. Keszegh Margit, a komáromi Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület elnöke, Pogány Erzsébet, a Szövetség a Közös Célokért igazgatója, Tarics Péter, a Széchenyi István Polgári Társulás elnöke, aki egyben a sajtóval való kapcsolattartást is biztosítja.

A CET elnökévé dr. Csizmadia Lászlót választották, alelnökökké dr. Bodó Barnát, a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének elnökét, dr. Osztie Zoltánt, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnökét és Zsoldos Ferencet, a délvidéki Magyar Nemzeti Tanács Civil Konzultatív Testületének elnökét, az elnökség további tagjává pedig dr. Deák Ernőt, az Ausztria Magyar Szervezetek Országos Szövetségének elnökét, Horváth Ferencet, a Muravidéki Magyar Nemzeti Közösség elnökét, Jakab Sándort, a Horvátországi Magyar Demokratikus Közösség elnökét és Hidli Endrét, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség képviselőjét.

Hat szakmai munkacsoport létrehozásáról döntöttek, a kultúra és honismeret szakmai csoportot Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke vezeti, az oktatási, anyanyelv és tudomány munkacsoportot dr. Bodó Barna, az egyházi, civil kapcsolatok, családsegítés, szociális tevékenység szakmai csoportot dr. Osztie Zoltán, az ifjúság, szabadidő és sport csoportot dr. Zsoldos Ferenc, az önfoglalkoztatás és környezetvédelem szakmai csoportot dr. Csizmadia László, és döntöttek a szellemi honvédelem szakmai csoport létrehozásáról, amelynek koordinálására felkérik Püski Istvánt és Kondor Katalint.

A plenáris tanácskozás fő védnöke dr.Schmittné Makray Katalin volt, a részt vevőket levélben köszöntötte a köztársasásági elnök.
Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes a nemzeti összefogásról, a nemzeti önvédelem fontosságáról tartott előadást, Szászfalvi László egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár az egyház, a civilek és a kormány együttműködési formáiról. Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes állemtitkár előadásában kiemelte, milyen fontos helyet töltenek be a nemzetpolitikában a civil szervezetek. A fórumon felszólalt dr. Latorcai Csaba nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, aki a civil törvényről, a Nemzeti Együttműkődés Alapról, a Kárpát-medencei civil szervezetek összefogásának támogatásáról fejtette ki álláspontját.

További információ a www.civilosszefogas.hu oldalon található, és az info@civilosszefogas.hu címen kérhető.

(Fotó: Horváth Péter Gyula, Magyar Hírlap)
Pog, Felvidék.ma

* * *

A Civil Együttműködési Tanácskozás (CET) Fórumának
Állásfoglalása

A Civil Együttműködési Tanácskozás (CET) Fóruma, mint a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyar közösségek civil szervezeteinek önkormányzati elv alapján működő, tagjainak önkéntes társulásával létrejött tanácskozó, szervezete – a határokon átívelő egységes magyar nemzet eszméjétől indíttatva, az egyetemes magyarság sikeres jövőjét szem előtt tartva – a következő Állásfoglalást teszi közzé:

– Egyetértenek abban, hogy a külhoni magyar civil szervezetek munkájukkal nagyban hozzájárulnak a magyarság szülőföldön való boldogulásához, a magyar identitás erősítéséhez. Kiemelik, hogy tevékenységükkel a kulturális értékek ápolását, a jogérvényesítést, a civil kontroll fenntartását összehangoltan kívánják megvalósítani.

– Egyetértenek abban, hogy a civil szervezetek személyes kapcsolatok kiépítésével olyan tereket tudnak és kívánnak teremteni, amelyek pozitív hatással bírnak az identitás újratermelődésére, az asszimilációs hatásokkal szembeni ellenállásra.

– Megállapítják, hogy a Civil Együttműködési Tanácskozás Fóruma a Kárpát-medence egész területén aktív, hatékony civil hálózat kiépülésére ad lehetőséget, amelynek kiterjesztése a diaszpóra szervezeteire megteremti az egységes magyar nemzet civil hálózatát. Hangsúlyozzák, hogy a civil szervezetek szoros és aktív együttműködése hatékonyan hozzájárul a Kárpát-medencei egységes oktatási-, illetve gazdasági tér megvalósításához.

– Kijelentik, hogy tevékenységükben hangsúlyos szerepet tulajdonítanak az ifjúságnak, amelyben kiemelik az ifjúsági szervezetek aktivitásának fontosságát, általuk a fiatal generáció tagjainak sikeres bevonását a közösségi életbe.

– A CET Fóruma üdvözli a „Magyar nemzetpolitika. A nemzetpolitikai stratégia kerete” című dokumentum kidolgozását, amelyet a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) plénuma fogadott el 2011. november 24-én. A dokumentum célja egyezik a Civil Együttműködési Tanácskozás szándékával, nevezetesen: a magyar nemzet gyarapodó közösség legyen.

– A CET Fóruma üdvözli a magyar állampolgárság jogintézményének kiterjesztését minden magyar számára, melynek következtében 2011. január 1-je óta a magyar állampolgárság megszerzésére irányuló egyszerűsített honosítási eljárás új esélyt – közjogi egyesülést – jelenthet a magyarság számára. Egyben üdvözölik a Nemzeti Regiszter létrejöttét, amely többek között hozzájárul a világ bármely táján tevékenykedő magyar civil szervezetek közti kapcsolatfelvételhez és kapcsolattartáshoz, információcseréhez.

– A CET Fóruma tiltakozik Szlovákiának az egyszerűsített honosítási eljárással szemben tanúsított diszkriminatív lépései ellen, amelyek saját állampolgárai ellen irányulnak. Ezt elfogadhatatlannak tartja, és kifejezi elvárását, hogy Szlovákia törölje jogrendszeréből azt a jogszabály-módosítást, amely az ügy konfliktusforrását képezi. Kifejezik szándékukat, hogy ennek eléréséhez a civil szervezetek tevékenységi jogköre által adott lehetőségekkel összehangoltan kívánnak hozzájárulni.

A CET Fóruma
Budapest, Parlament, 2011. december 9.

{iarelatednews articleid=”31513″}