31540

Gubík László, a Via Nova Ics elnöke a december 13-i Tamás Ilonka néni mellett rendezett rimaszombati kiálláson a következő felszólalást mondta:

„ A valódi igazságban bízhatsz bátran, kára nem eshetik. Felkél a nap, bármilyen sötét is legyen előtte az éjszaka.
Aki azt mondja Neked, hogy a rossznak győzelme lehet a jó fölött, az vak. Legyőzheti-e a felhő a napot? A sötétség a világosságot? A tél a tavaszt? A győzelmet azonban ne tévesszed össze a sikerrel. A felhőnek sikerül magát a nap és a föld közé tolnia. De legyőzte-e vajon a napot ezzel?
S ha az igazságról beszélsz, akkor is vigyázz. Ne a magad egyéni érdekét vagy egy csoport érdekét nevezzed igazságnak. Érdek annyi van, ahány ember a földön. De az igazság csak egy.
(…)
A valódi igazságban bízhatsz bátran, kára nem eshetik. Felkél a nap, bármilyen sötét is legyen előtte az éjszaka. Ha mégis látnod kell, hogy itt-ott az emberi hangyaboly külön-életében a rossz látszólag győz a jó felett: ne tévesszen meg a látszat.
(…)
Jusson eszedbe, hogy van egy jelvény, amit sokan hordanak, de kevesen értenek meg.”
Wass Albert mondotta e szavakat az igazságról.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Sorstársaim! Drága Ilonka néni!

Mi is hordozunk egy jelvényt! A mi vezérlő csillagunk az igazság, éltető erőnk a hit. Nem vagyunk hősök, nem vagyunk mártírok sem, csak Hiszünk!
Hiszünk az alkotmányosságban, mely tartós értékeken alapszik, mely a sebbel-lobbal változó törvények felett áll.
Hiszünk egy erkölcsi értékrendben, és hisszük, hogy az emberi méltóság felette áll a jog világának.
Hiszünk a közösség összetartó erejében, és hisszük, hogy a felvidéki magyarság felül tud kerekedni önnön félelmein és gátlásain, és hogy egy emberként ki tud állni a közös ügy mellett.
Hiszünk az egységes és oszthatatlan magyar nemzetben, és hiszünk abban, hogy következetes jogi és sziklaszilárd erkölcsi támogatást nyújt.
És végül hiszünk az itt élő népek történelmi sorsközösségében, társadalmi-gazdasági egymásra utaltságában, hiszünk a döntéshozók bölcsességében, és abban, hogy belátják…
… él itt délen egy nép, mely nem kíván egyebet, mint békében, jogbiztonságban, saját ügyeiről önállóan döntve, egyenrangú társnemzetként élni, boldogulni és gyarapodni saját Szülőföldjén.
Míg az igazság győzedelmeskedik, addig megmarad nekünk ez a hit. Örülök, hogy Önnel együtt hihetek Ilonka néni, és innét Rimaszombatból üzenem: Büszke vagyok, hogy a sorstársa lehetek!

Gubík László
Elhangzott Rimaszombatban, 2011. december 13-án

Felvidék.ma

{phocagallery view=category|categoryid=352|limitstart=0|limitcount=0|type=1}

{iarelatednews articleid=”31531″}