31673

Bár a válság megnyirbálja a megyei önkormányzatok pénzügyi lehetőségeit is, a 2012-re elfogadott költségvetések azt mutatják, ha szerény mértékben is, azért a legfontosabb megyei kötelességek teljesítésére csurran-cseppen pénz régióinkban is.

A Magyar Koalíció Pártja megyei képviselői nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy a vidékek ne maradjanak ki olyan beruházásokból, amelyek létfontosságúak számunkra. A következőkben egy rövid megyei áttekintést tartunk a legutóbbi eredményekről, fejleményekről:

A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat jövőre is támogatja – pályázati úton – oktatási, szociális és egészségügyi intézményeit, a legtöbb pénzt a megyei utak felújítására szánja. Bíró László, az MKP képviselője néhány kedvező hírt is mondott régióink vonatkozásában.
„Talán a legfontosabb, hogy a megyei pályázatok továbbra is kiemelt fontosságúak. Öt ágazatban lehet pályázni: az oktatásügyben, a szociális ügyekben, az ifjúságpolitikában és sportban, valamint az egészségügyben. A pályázatok leadási határideje február 3-a. A költségvetés pozitív eleme az utak rekonstrukciója. A vízkeleti körforgalom kiépítése már konkrét kiadási tételünk 2012-ben. Az Alsószelin áthaladó közút felújítása is nagyon valószínű 2012-ben. A többi megyei út felújításának egy, fontossági sorrendet figyelembevevő jegyzéke is elkészült, a tényleges munkák megkezdése attól függ, hogyan alakulnak a megye költségvetésének a bevételei.”

Besztercebánya megye 2012-es költségvetése 157 millió euró kiadással számol. Csúsz Péter, az MKP megyei képviselője azt fájlalja, hogy alig van mozgásterük. „A szociális szféra és a tömegközlekedés biztosítása elsődleges. E két feladat a legnagyobb teher a megyének. Ebben a régióban nem szabad és nem lehet nagyobb terheket róni a nyugdíjas-otthonok lakóira, de a színvonalat tartanunk kell. Az autóbusz-járatok támogatása nélkül pedig lényegében megszűnne a tömegközlekedés, s ezt sem engedhetjük. Az MKP ezért is támogatta a költségvetést, na meg azért is, mert a kezdeményezésünkre létrejött kis projektek támogatására elkülönített tételre jövőre dupla összeget sikerült kicsikarnunk, mint idén. Ebből tudjuk támogatni a civil szerveződéseket, a Csemadokot, ebből jut a kulturális rendezvényeinkre. Külön öröm, hogy végre befejeződnek az EU-s támogatásokkal végrehajtott épületjavítások, februárban pedig megnyitjuk a második új Ipoly-hidat is” – vázolta a helyzetet Csúsz Péter.

Nyitra megye 132 192 000 euróból fog gazdálkodni 2012-ben. A legtöbbet, közel 58 millió eurót az oktatási intézményekre költi az önkormányzat, 27,6 milliót emészthetnek fel a szociális szolgáltatások, több mint 10 milliót a tömegközlekedés támogatása. Botka Ferenc, az MKP megyei képviselőcsoportjának frakcióvezetője arról is beszámolt, hogy a II. és III. osztályú utak javítására 13,2 millió euró jutott, s ebből 1 242 580 euró tételesen is el van különítve a pereszlényi híd felújítására. Az utóbbit kimondottan az MKP frakciója szorgalmazta. Ezen túl a Lévai járás útjavításokra további 264 ezer eurót kap, az Érsekújvári 560 ezret, a Komáromi járás pedig 323 ezer eurót. „2008 óta javaslatomnak köszönhetően évi 200 ezer eurót különít el a megye kulturális és sportrendezvények támogatására. Nagy öröm számunkra, hogy ez az összeg a válság ellenére sem csökkent” – tájékoztatott Botka Ferenc.

Pozsony megye elfogadott költségvetése konzervatív – fogalmaz Németh Gabriella, az önkormányzat MKP-s alelnöke, s hozzáteszi: annál örömtelibb, hogy az MKP frakció ismét sikeresen tudta átültetni a régiók jogos igényeit. „Anyagilag támogatjuk magyar tannyelvű intézményeinket Szencen és Pozsonyban a Duna utcán, a munkaadókkal gyakorlati szakképzési központokat hozunk létre, januártól 14 százalékkal emeljük az iskolaigazgatók bérét, az év folyamán a tanítók bérének korrekciójára is sor kerül. Tanítói lakások biztosításával is segítünk nekik, melyeket a kihasználatlan kollégiumokban alakítunk ki” – sorolja. A magyarlakta régió más beruházásokat is kap. 2012-ben elkezdődik a szenci Zsinagóga teljes felújítása, Dunaújfalu és Fél között, valamint Szenc és Királyfa között körforgalom épül, elindul az integrált közlekedési rendszer kiépítése, s tovább épülnek a kerékpárutak is. „A megye 2012-ben is hatékonyan támogatja majd önkormányzataink és nonprofit szervezeteink kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi és egyéb tevékenységét, a pályázatok kidolgozásánál és benyújtásánál hathatós segítséget biztosítunk” –  zárja a legfontosabbak összegezését Németh Gabriella.

Kassa megye önkormányzata 2012-ben 132,3 millió euró kiadással számol, s ebből a legtöbb pénzt, több mint 62 milliót,  az oktatási intézményekre fordítja. „A második legnagyobb tétel a közlekedési ágazat – vázolja Furik Csaba, az MKP megyei képviselője – 25,6 millió euróval, bár ebből 12,2 millió hiteltörlesztésre megy, nem fejlesztésre vagy karbantartásra. Ettől függetlenül a közutak javítására szánt 4,269 millió euróból újul meg a Bodrogszerdahelyt a magyarországi Karossal összekötő út, a Kéked – Abaújnádasd (Trstené pri Hornáde) szakasz, további hat projekt pedig még elbírálásra vár.” Szűkös a kultúrára szánt keret is. A 6,4 millió euró a megyei intézmények fenntartásán kívül a “Kassa – Európa Kulturális Fővárosa 2013” programra is kiterjed. A 11,3 milliós külön felújítási keretből a Kelet-szlovákiai Galéria mellett azonban jut a Thália Színháznak is.  Kulturális, sport- és közérdekű rendezvények támogatására ismét lehet majd pályázni a megyénél. 200 000 euró van elkülönítve erre a célra falvaknak, városoknak, civil szervezeteknek.