nagygeres_cimer

A Nagygéresi Református Egyházközség az idén két projektjével is sikeresen pályázott a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjánál. Az egyik a parókia hőszigetelését, a másik egy hitmélyítő alkalom megszervezését célozta meg. A 2600 eurós össztámogatást az egyházközség – a Zsinati Tanács jóváhagyásával – a következő évben tervezi felhasználni.

A nagygéresi egyházközség a Zempléni Református Egyházmegye közgyűlésének jóváhagyása alapján 8 530 eurós támogatási kérelmet nyújtott be az idei évre a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalap építkezési keretéhez. A június végén ülésező Zsinati Tanács a javasolt 2 300 eurós összeget hagyta jóvá a munkálatok fedezésére.A parókia teljes szigetelése az előzetes költségvetés alapján 13 630 euróba kerül, ebből az egyházközség saját forrásból kétezer euróval járult volna hozzá a kiadásokhoz. Mivel még így is hiányzott az összeg egy jelentős része, ezért több helyen is próbálkoztak pályázat útján pénzhez jutni, egyelőre sikertelenül. A helyi önkormányzathoz is fordultak támogatásért, de a község vezetése kijelentette, mivel ők is hitelt vettek fel költségeik fedezésére, ezért nem áll módjukban hozzájárulni a költségekhez. A presbitérium a körülmények miatt ezért úgy határozott, hogy a munkálatokat inkább a következő évre halasztja. Ez iránti kérelmüket a Zsinati Tanácshoz is eljuttatták, amelyre már meg is kapták a jóváhagyást. Az egyházközség a kért háromszáz euróból kétszáz eurós támogatást kapott a Közalap egyházépítői keretéből a tervezett hitmélyítő alkalmának megvalósítására. “Mivel több tényező is közrejátszott abban, hogy ezt a programot nem tudtuk megvalósítani, ezért úgy döntöttünk, hogy majd a következő évben kerítünk majd erre sort” – tájékoztatta Nagy Gábor lelkipásztor a Reformata honlapot a Közalapból kapott célirányú támogatások felhasználásáról.

Reformata