reformatus08-300

 Előzetes költségvetés alapján több mint tízezer euróból újulna meg a Tornaljai Református Egyházközséghez tartozó lelkészlak tetőzete.

A kiadások fedezésére a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalap egyházépítői kerete 1 100 euróval járult hozzá. A gyülekezet más forrásból egyelőre nem kapott támogatást, így a tervezett javítást – amennyiben meglesznek a szükséges anyagiak – a következő évben valósítják meg. A kapott pénzösszegből tetőcserepet vásároltak.

A Tornaljai Református Egyházközség presbitériuma már az előző év első presbiteri gyűlésén jóváhagyta a gyülekezeti ház és a lelkészlak tetőzetének a javítását. Ez előbbi tetőzete már nagyon rossz állapotban volt: hiába javítgatták ki, mindig beázott. A probléma mielőbbi megoldása érdekében és a költségek fedezésére adakozást hirdettek a gyülekezetben. Az így befolyt adományokból, valamint az egyházközség számláján lévő pénzből, azaz önköltségen, más támogatási forráshoz nem folyamodva, az elmúlt év novemberében sikerült a gyülekezeti ház tetőzetét rendbe tenni.

Mivel a gyülekezetnek már nem maradt pénze a lelkészlak tetőzetének a javítására, ezért a Gömöri Református Egyházmegye elmúlt év novemberében megtartott közgyűlésén támogatási kérelmet nyújtottak be az egyház Közalap építkezési keretéhez. Erre azért volt szükség, mivel a parókia két helyen is beázik, amit ugyan egyelőre sikerült átmeneti időre megoldani, de kérdéses, hogy meddig bírja ki a tető az újabb esőzést.

A tornaljaiak háromezer eurót kértek a Közalaptól, de a kérvényeket elbíráló kuratórium 1 100 eurót javasolt jóváhagyásra a Zsinati Tanácsnak. „Sajnos, ez az összeg még a munkálatok megkezdéséhez is kevés volt. Bár pályáztunk a Szülőföld Alapnál is, de forráshiány miatt elutasították a kérvényünket. A munkálatok kivitelezésére több vállalkozót is megszólítottunk, akik viszont 8, 14 és 15 ezer eurós költségvetésű projektet nyújtottak be. A legutóbbi presbiteri gyűlésen azért úgy határoztunk, hogy a támogatásból tetőcserepet veszünk, amit már sikerült is beszerezni Magyarországról, mert ott olcsóbb az építkezési anyag” – tájékoztatta a Reformata honlapot Fazekas Ágnes tornaljai lelkipásztor.

A tornaljai gyülekezet azonban nem adja fel. Több helyre terveznek pályázatot benyújtani, de továbbra is számítanak a gyülekezet adakozására és emellett bíznak Isten gondviselő szeretetében.

Reformata, Felvidék.ma