32176

 Ma, január 31-én veszi kezdetét Paláston a diákok vezetőképzője. Az idei DiNaMit-ban 15 iskola – 16 diák, 14 tanár vesz részt. Az egyhetes, nem formális képzéssel párhuzamosan valósul meg egy workshop a diákönkormányzatokat segítő tanárok számára is. A találkozót a Diákhálózat szervezi.

A DiNaMit – Diákok, na mit csináljunk? névre elkeresztelt program a felvidéki magyar egyetemistákat magába tömörítő Diákhálózat immár harmadik alkalommal megszervezett nem formális képzése a szlovákiai magyar középiskolák aktív tanulóinak, diákönkormányzati (DÖK) képviselőinek. Az előző évfolyamokban több mint 50 diák vett részt a gútai, komáromi, érsekújvári, galántai, szenci, nagymegyeri, kassai, rimaszombati és sok más magyar tannyelvű középiskolából. A DiNaMit elsődleges célja a szlovákiai magyar tannyelvű középiskolákon működő diákönkormányzatok támogatása – DÖK-ök létrehozása azon középiskolákon, ahol még nincsenek, illetve segíteni a működésüket és hatékonyságukat ott, ahol már vannak.
A program igyekszik elősegíteni a középiskolások személyiségformálását és aktivitásának, érdeklődésének felkeltését a szélesebb társadalmi ügyek iránt, s ezáltal hozzájárulni a szlovákiai magyar tannyelvű középiskolákon folyó neveléshez is.
A DiNaMit hosszútávú célja egy Diákhálózat-szerű középiskolás struktúra kialakulásának elősegítése, ami szoros együttműködésben a Diákhálózattal tudná segíteni a középiskolásoknak szánt programok minél nagyobb efektivitását, továbbá a leendő egyetemisták beilleszkedését az általuk választott egyetemi város diákéletébe.
A képzés a nem formális módszerekre épül, tehát nem az elméleti oktatáson, hanem a gyakorlati módszerek elsajátításán van a hangsúly. A diákok játékos módon, gyakorlatokkal, életközeli helyzetekben szereznek új ismereteket és tapasztalatokat az adott témáról, társaikról és önmagukról. Az alkalmazott módszerek segítségével a középiskolások megtanulnak csapatban dolgozni, együttműködni, érvelni nézőpontjaik mellett, felelősen gondolkodni, és megismerik saját képességeiket, hiányosságaikat.
Meg kell említeni még a középiskolák diákönkormányzatait is, hiszen a képzés azért indult, hogy az országban működő diákszervezetek megismerjék egymást, tapasztalatokat, ötleteket cseréljenek és gyakorlati tanácsokkal lássák el egymást egy-egy szervezet vezetése, irányitása terén. A képzések remek alkalmat nyújtanak az iskolák közti együttműködés országos szintűvé fejlesztésében.
A több elemből álló programot egy vezetőképző nyitja, mely 2012. január 31. és február 3. közt valósul meg Paláston az Ivánka Kastélyban. A képzés a partneriskolák diákönkormányzati vezetőinek szól. Vele párhuzamosan valósul meg egy workshop a diákönkormányzatokat segítő tanárok számára – szintén Paláston, február 2—3. között. A DiNaMit-ban résztvevő iskolák DÖK-jei a képzés után pályázhatnak egy hétvégi képzésre. Ezekre a képzésekre február második felében kerül sor. A programot márciusban egy konferencia zárja, ahol különböző előadások, workshopok és egyéb érdekes programok mellett bemutatásra kerülnek az idei DiNaMit eredményei is. – tájákoztatta a Felvidék.ma-t Molnár Judit.
A képzések sikerességét bizonyítja, hogy egyre több szlovákiai magyar iskolában indult be vagy kezdett el hatékonyabban működni a diákönkormányzat, és hogy az első évfolyamokban résztvevő középiskolás diákok már önkéntes segítőként kapcsolódtak be a következő képzéssorozatba. A programban szakmai partnerünk a pozsonyi székhelyű, fiatal magyar képzőket tömörítő TANDEM nonprofit szervezet. A projekt anyagi hátterét a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának emberi jogokért felelős szekciója biztosítja.

Az idei DiNaMit-ban 15 iskola – 16 diák, 14 tanár eloszlásban – vesz részt. Ezek az iskolák a nyugati régióból a komáromi Selye János és Marianum gimnáziumok, az ipari szakközépiskola, a dunaszerdahelyi magángimnázium, Nagymegyerről a gimnázium és a kereskedelmi akadémia, Közép-Szlovákiából az ipolysági és lévai gimnáziumok és a FFKIKI, keletről pedig a Kassai Ipari Szakközépiskola, a szepsi, királyhelmeci, füleki, rimaszombati és tornaljai gimnáziumok.

További információk a DiNaMit és a TANDEM honlapján, valamint a Facebookon találhatók.

Felvidék.ma