32111

 

Az Európai Parlamentben a Lisszaboni Szerződés által bevezetett új uniós eszköz, az uniós polgári kezdeményezés nyújtotta lehetőségek megvitatására került sor, a tanácskozáson ott volt és felszólalt a két felvidéki EP képviselő, Bauer Edit és Mészáros Alajos is.

 

A tanácskozást a Népcsoportok Szövetségi Uniója (FUEN, az őshonos, nemzeti kisebbségeket képviselő szervezetek ernyőszerve, 1949-ben alakult, összesen 23 tagállamból 90 tagot számlál) és Winkler Gyula (RMDSZ) európai parlamenti képviselő kezdeményezte, a rendezvény elsődleges célja az volt, hogy megismertesse a nemzeti kisebbségek politikai képviselőivel az uniós polgári kezdeményezés intézményét és vitát nyisson annak jövőbeli jelentőségéről a kisebbségi jogokat érintő uniós jogalkotás terén.
A találkozón elhangzott, hogy a kezdeményezést életre hívó uniós rendelet  2012. április 1-jén lép hatályba, ekkortól az időponttól indítható el az a folyamat, amely a kezdeményezés szövegének kidolgozását és az Európai Bizottsághoz történő benyújtását, valamint a támogató aláírások összegyűjtését foglalja magába.
A rendelet szerint a polgári kezdeményezésen keresztül felkérhető a Bizottság, hogy terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban az ügyekben, amelyekben a polgárok megítélése szerint a Szerződések végrehajtása céljából uniós jogi aktusra van szükség. A kezdeményezés benyújtásához a tagállamok legalább egynegyedéből származó, egymillió jogosult aláíró támogatására van szükség.
Tekintettel a téma jelentőségére az Európai Bizottság egy új internetes oldalt indít január 27-én, az oldalon keresztül lesznek elérhetők a polgári kezdeményezéssel kapcsolatos legújabb információk és dokumentumok. Egy nappal korábban Brüsszelben konferenciára is sor kerül az európai polgári kezdeményezésre történő felkészülés jegyében. “A konferencia Winkler Gyula szervezésében, karöltve a Kisebbségi Frakcióközi Csoporttal és a FUEN-nel valósult meg. A megbeszélésnek az Európai Állampolgári Kezdeményezés (EAK) volt a központi témája. A cél, hogy a két szervezet kihasználva a EAK adta lehetőséget elindítson egy folyamatot a lehető legrövidebb időn belül. A Bizottság most pénteken, januar 27-én kezdi működtetni a kifejezetten ennek a célnak dedikált honlapot. Tabajdi Csaba, a Kisebbsegi csoport új elnöke júniusig szeretné előkészíteni a folyamatot úgy, hogy aztán beindulhasson a szükséges 1 millió aláírás összegyűjtése. Az egész a tavaly elfogadott Róma Keretstratégia vonalan haladna, hiszen ez precedens ertekű lehet a továbbiakban.” – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Bauer Edit képviselői irodájának munkatársa, Klenovics Gabor.
A kerekasztal fórum résztvevői tehát azokat az együttműködési lehetőségeket is számba vették többek között, amelyek a jövőben segíthetik egy egységes és jól szervezett aláírás-gyűjtési kampány megvalósítását, illetve az őshonos nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozó uniós keret-jogszabály tárgyának megfogalmazását.
A rendezvény résztvevői közül többen elmondták, hogy egyelőre nagyon sok kérdés merül fel a kezdeményezéssel kapcsolatban, hiszen egy teljesen új, de nagyon fontos, az Európai Bizottság jogalkotását befolyásolni képes eszköz született.
Az őshonos európai kisebbségek jogállása és politikai, gazdasági, kulturális helyzete és megítélése ma tagállamonként különbözik, az uniós alapszerződések nem tartalmaznak jogalapot e népcsoportok jogainak uniós szintű rendezésére. Egy sikeresen megszervezett polgári kezdeményezés lényegében változtathatja meg a jelenlegi helyzetet.

Felvidék.ma