31831

„Az ember gyűjtőszenvedélye határtalan. Sokan tárgyi, mások szellemi értékeket gyűjtenek, én az utóbbiak közé tartozom” – írja az ipolybalogi Lőrincz Aranka Sarolta a 20. század történelmét az egyszerű falusi ember szemszögéből bemutató kéziratának előszavában.

“S valóban, a szerző a régióban már ismert mint hagyományőrző és -ápoló, hisz 2009-ben jelent meg Adventtől adventig c. könyve, amelyben szülőfaluja, Ipolybalog régi szokásait, hagyományait gyűjtötte össze. S most az ún. oral history (azaz elbeszélt történelem) művelőjeként mutatkozik be. A történelemkutatás ezen módszere az utóbbi időben újra előtérbe került, megnőtt az érdeklődés a tömegek története, a mikrotörténet iránt.
Lőrincz Aranka Sarolta több száz oldalas kéziratában ipolybalogi, valamint környékbeli (inámi, ipolynyéki, ipolyhidvégi, nagycsalomjai, kóvári stb.) adatközlők mondják el személyes élményeiket a 20, század átélt történelmi eseményeivel kapcsolatban, főként a 2. világháború éveire irányítva a figyelmet. A háborúban katonaként harcoló férfiak elbeszélései mellett megtalálhatók az itthon maradott feleségek, anyák és lányok történetei is, más-más szemszögből megvilágítva az eseményeket. Szívszorító történetek bontakoznak ki a Donkanyarban harcoló katonák visszaemlékezései nyomán, vagy a birkenaui koncentrációs tábort megjárt elbeszélő szavaiból.
A könyv nemcsak a szűk régió olvasói számára lehet fontos és tanulságos, de a történetek mozaikjai adalékul szolgálhatnak az egyetemes történelem megértéséhez is.” – fogalmazta meg ajánlójában Doc, Németh Zoltán PhD. egyetemi tanár a kersek.sk honlapon.

A könyvet a Kersék János Kör PT adta ki, 440 oldalon jelent meg A5-ös formátumban 2011-ben. Ára: 12 Eur, Megrendelhető: A szerzőnél a +421-949 848 876-as telefonszámon; vagy: info@kersek.sk

Felvidék.ma