32154

 A kisóvári, a zalabai, a garamszentgyörgyi, a farnadi, az újlóti, az ipolysági, a nagypeszeki és fegyverneki kérvényeket továbbították a zsinathoz.

A Barsi Református Egyházmegyében az őszi közgyűlésén döntöttek a Közalap egyházépítői keretéhez támogatásra beérkezett kérvényekről és azok sorrendjéről. Támogatás céljából nyolc kérvényt továbbítottak a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinatára elbírálás céljából. Hogy melyik kérelem kap majd pénzügyi hozzájárulást, arról majd a kilenc egyházmegye egy-egy küldöttjéből felállított kuratórium határoz.

Kiss Pál esperes tájékoztatása szerint a barsi egyházmegyében jelenleg nyolc kérvényt tartanak nyilván és mindegyiket felterjesztették támogatás céljából. A legtöbb kérvényező templom javításra szeretné majd felhasználni a megítélt pénzcsomagot. A sorrendben az első helyen a hat főből álló kisóvári gyülekezet kérése áll, ők a templomuk javítására kérnek anyagi segítséget. A második helyre került a zalabaiak kérvénye, ott szintén a templomot szeretnék felújítani. A garamszentgyörgyiek pedig a templomuk tetőzetét tervezik megjavítani. Negyedik besorolást kapott a farnadiak projektje a parókia épületének rendbetételére.sorrendben a következő az újlóti gyülekezet kérvénye szerepel, a parókia ablakainak cserejére kérnek anyagi támogatást a Közalaptól. Az ipolysági egyházközség a gyülekezeti központ építésének továbbfolytatására szeretne hozzájárulást kapni, a nagypeszekiek és fegyvernekiek pedig a templomuk javítására pályáznak a pénzkeretből.

„Úgy gondoljuk, hogy ebben az évben első három, esetleg a negyedik kérvény nyerhet támogatást. A többi változatlan sorrendben átmegy a jövő évre, ha csak valami előre nem látott esemény nem jön közbe”- tájékoztatta a Reformata honlapot Kiss Pál esperes.

A 2011-es évben a barsi egyházmegyéből a nagyölvedi gyülekezet a templom tornyának a stabilizálására 4000 eurót, a zselíziek a templom és parókia villanyhálózatának a teljes felújítására 2 000 eurót, a nemesboriak pedig 1 000 eurós hozzájárulást kaptak a Szlováki ai Református Keresztyén Egyház Közalap építkezési keretéből.

Reformata nyomán Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”32112″}