32436

Bánó Attila író és történész már többször volt vendége a Pozsonyi Casinonak (Klariská 7). 2012. február 14-én 18.00 órakor bemutatja legújabb kötetét, melynek címe 55 meghökkentő eset a magyar történelemből.

A könyvet az előadás után meg lehet vásárolni. Műsorfelelős Institoris Sándor, a háznagy Szőcs Ferenc.

A kötet 55 fejezete meglepő esetek elbeszélésével gyarapítja történelmi ismereteinket. Bemutatja többek között a 907-es pozsonyi csatát, amelynek győztes megvívása jelentősen megerősítette helyünket a Kárpát-medencében. Kiderül, hogy miért volt valódi parasztfelkelés a Budai Nagy Antal vezette 1437-es megmozdulás, s miért nem volt az az 1514-es Dózsa-féle parasztháború. Választ kapunk a következő kérdésekre is: I. Miksa király koronázási ünnepségén miként mentette meg gróf Zrínyi Miklós az új király életét, és milyen viszonzást kapott 1566-ban Szigetvárnál? Miért börtönöztette be Dobó Istvánt, Eger várának hős védőjét élete vége felé az uralkodó? Ki és miért akart merényletet elkövetni az 184849-es szabadságharc leverése után néhány évvel a fiatal Ferenc József császár ellen a bécsi Burgban? Meghökkentő történetek, amelyek újragondolásra biztatnak.

A könyvet az Athenaeum adta ki. Itt beleolvashat.

Felvidék.ma