32380

Érsek Árpád (Most-Híd) közlekedésügyi államtitkár ez év januárjában már tárgyalt a Szlovák Útkezelő Vállalat vezérigazgatójával. Ennek nem lett eredménye. Az MKP-nak más megoldási lehetősége nincs, minthogy sokak megelégedésére kihelyezte a helységnévtáblákat. 

“Sajnálattal állapítjuk meg, hogy a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának felelősei a mai napig nem jártak el ebben az ügyben, s az állami szervek nem teljesítették ezen feladatukat. A táblák ilyen módon való elhelyezésére azért is van szükség, hogy dokumentáljuk azok meglétét, majd erről tájékoztassuk az illetékes nemzetközi szervezeteket.” – nyilatkozta a peredi táblaállítás után Berényi József, az MKP elnöke.

A Most-Híd sajtóközleményben azt írta, hogy örömmel veszik tudomásul, hogy egyes civil szervezetek és politikai pártok ismerik a törvényeket és élni is szeretnének a törvény adta jogaikkal. “Tudatosítani kell azonban, hogy a helységnévtáblák önkényes elhelyezése nem a törvényes megoldások közé tartozik. Az MKP helységnévtábla-állító akcióját ezért csupán kampányfogásnak tartjuk, mivel az érvényben lévő törvények alapján nem jogosultak a táblák elhelyezésére. Az MKP 2011. decemberi sajtóközleményeiben elfogadhatatlannak találta a helységnévtáblák kihelyezéséről szóló kormányrendelet elfogadásának elhalasztását, most azonban, amikor a rendeletet jóváhagyták, nem várta meg a helységnévtáblák törvényes elhelyezését, hanem öncélú „gerilla-akcióba” kezdett.” – vélekedik az akcióról a Most-Híd vegyes párt.
Mint ismeretes Érsek Árpád (Most-Híd) közlekedésügyi államtitkár ez év januárjában már tárgyalt a Szlovák Útkezelő Vállalat vezérigazgatójával, amelynek hatáskörébe tartozik az első osztályú utak mentén található községek elejét és végét jelző helységnévtáblák elhelyezése. „Megegyeztünk a vezérigazgató úrral, hogy új magyar nyelvű helységnévtáblák Diószegen, Ógyallán, Gyerken, Párkányban és Lekenyén lesznek elhelyezve, ruszin és ukrán nyelvűek pedig Oroszvolyán, Alsóodoron, Felsőodoron és Abroncsoson. A többi községben a másod- és harmadosztályú utak tulajdonosai kötelesek elhelyezni a kétnyelvű helységnévtáblákat legkésőbb 2012. július 1-ig,” – nyilatkozta az ügy kapcsán Érsek Árpád.

A Magyar Koalíció Pártja köszönettel veszi a Most-Híd dicsérő szavait, amelyek a pénteki kétnyelvű helységnévtáblák kihelyezése kapcsán születtek. “Sajnálattal állapítjuk meg azonban, hogy a dél-szlovákiai munkamegosztás úgy néz ki, hogy a Most-Híd tárgyalgat, az MKP pedig megold. Márpedig nem tárgyalgatásokra, hanem megoldásokra van szükség. Az MKP a megoldást kínálja.” – közölte az MKP sajtóosztálya a Most-Híd reakciójára.

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”32368″}