32516

A Via Nova Ifjúsági Csoport Rimaszombatban mutatta be választási célkitűzéseit. Samu István, Cziprusz Zoltán, Varga Tibor, Iván Péter az MKP Megoldás listájának utolsó négy helyén szerepel. 

A Via Nova ICs saját célkitűzésekkel indult a választásnak. „Úgy gondoltuk, hogy elég az elmúlt húsz év politikai korrupcióiból s itt az ideje egy új politikai generációváltásnak.” – fogalmazott Cziprusz Zoltán a február 18-i rimaszombati sajtótájékoztató megnyitójában.

A választási programjuk az Új úton a jövőnkért nevet kapta. A választási célkitűzéseket négy területen fogalmazták meg, mégpedig a gazdaság – a munkahelyteremtés nemzetstratégiai szemléleten keresztül, a közösség szellemi innovációja a piaci és nemzetstratégiai szempontok alapján, az önkormányzatiság kiépítése – állami decentralizáció, s a környezetvédelem. A munkahelyteremtésnél a célkitűzések a regionalizmus, az újraelosztás szerkeszti és arányossági átalakítási, hazai vállalkozások támogatása, új kitörési pontok a gazdaságstratégiában, helyi gazdaságok erősítése, s a válaszd a helyit, hazait mozgalom köré csoportosulnak. A közösség szellemi innovációja kapcsán az oktatás, a kultúra és a sport szerepel. Az önkormányzatiság kiépítésénél a közigazgatás reformjára, a hatalomlebontásra, s a regionális önkormányzatiság erősítésére gondolnak. A környezetvédelmet a fiatal politikusok nagyon lényeges területnek tartják. A tartósan fenntartható fejlődés életstratégiának alapelvét követik, egyik kulcs kérdése a környezetszennyezés, a hulladék, s az energetikai ill. a nyersanyag problémáknak a megoldása. A www.ujuton.sk oldalon lesz megtalálható az egyes pontok kifejtése.

„Legfontosabb üzenetünk az oktatási program részében, hogy kis létszámú osztályokat hozzunk létre, amellyel meg tudjuk óvni a magyar iskolákat a kis településeken is, ezáltal a erősítjük a közösséget, nem szűnnek meg munkahelyek.” – nyilatkozta Samu István. A munkahelyteremtés és a Via Nova karrier központok kapcsán Varga Tibor tájékoztatta a sajtót.
„A honlapunkon mindenkinek a saját neve alatt lesz olvasható a blog bejegyzésében folyamatosan frissítve a választási programhoz hozzáírt saját tematika, amit a szakmai tanácsadóink segítségével alakítottunk ki. Az én területemhez a munkahelyteremtés, a karrierközpont, a tehetséggondozás. A választási célkitűzés alappillére egy olyan intézményrendszer, amely Ung vidéktől egészen a Csallóközig, tehát a magyar lakta régiókban egy hálózatban kiépülve segítené a fiatalságot” – tájékoztatott Varga Tibor.
A hálózat három vonalon működne. Eddig is hangoztatták a Beiratkozási körútjaink kapcsán, hogy elvük a magyar gyereket magyar iskolába, s ezt még nagyobb elfogultsággal és odafigyeléssel akarják képviselni. „Napjainkban is mindig sok magyar szülő adja gyermekét szlovák iskolába, ami hosszútávon nemzetük fogyását eredményezi, ezért megkezdenénk a tanácsadást, azt a szakmai kisegítést még a beíratás előtti években, hogy a gyerek magyar óvodába, s onnan magyar iskolába járjon. Ennek a hátterét úgy képzeltük el, hogy szakemberek nyújtanának majd felvilágosítást a szülők részére családi beszélgetések alakalmával.” – fejti ki Varga Tibor. Ez lenne a karrier központok egyik feladata, a másik terület a pályaválasztás, a szakmai képzések megszervezésére irányulna, amikor is elősegítenék, hogy a piaci igényekhez igazodjanak az iskolai végzősök. „Ezt a részét úgy képzeltük el, hogy a működne egy szakmai bizottság, amely feltérképezné a szakmai igényeket és ehhez mérten tanáccsal látná el a pályaválasztó fiatalokat. Biztosítanánk a munkahelyek feltérképezését is, a munkahelytalálásban segítenénk a fiatalokat.” – tette hozzá Varga Tibor.

“Úgy gondoljuk, egy magyar sem lehet másodrangú állampolgára ennek az országnak. Mi is ugyanúgy fizetjük az adót, ugyanazok az adóterhek, mégis hátrányosan meg vagyunk különböztetve ebben az országban. Nyelvtörvény korlátozza a jogainkat, a kettős állampolgárságot is tiltják. És egy sor más egyéb olyan ellenintézkedést tudnék felsorolni az előző kormányok idejéből, amellyel nemhogy szélesedtek a mi nyelvi jogaink, hanem inkább csak szűkültek.” – jegyezte meg Iván Péter. A Via Nova Ics úgy gondolja, hogy a magyar és a szlovák nyelvet valamilyen szinten egyenrangúvá kell tenni, hogy a szlovák ill. magyar nemzetiségű is a gyakorlatban is ugyanazokkal a jogokkal rendelkezzen. A magyar nyelvet pedig mindenféleképpen regionális nyelvvé kellene nyilvánítani – véli az Via Nova.
„Óriási hibája a szlovák oktatási rendszernek az, hogy nem tudatosítják a minisztériumban azt, hogy a magyar anyanyelvű diák számára a szlovák egy ugyanolyan idegen nyelv, mint pl. az angol vagy a német.” – teszi hozzá Iván Péter.
A kisebbség jogait kellene szabályozni, minthogy a többség jogait szabályozzák a kisebbségi jogokkal szemben. Az ifjúsági csoport szeretné, ha megvalósulhatna olyan felvidéki magyar televízió sugárzás, ahol nem szükséges feliratozni. A nyelvhasználati küszöböt is minél inkább csökkenteni szeretnék, hogy a magyar emberek is minél inkább kihasználhassák jogaikat. „Úgy gondoljuk, hogy a Magyar Koalíció Pártjának a 24-es száma a pártválasztási listán hűen tükrözi azt, hogy a felvidéki magyarság lassacskán a 24. órába kerül. Óriási kérdés, hogy mennyien is leszünk ill. vagyunk mi jelen pillanatban, hogy is alakult a népszámlálás, mennyi magyar maradt ebben az országban. Lassacskán elfogyunk, s elveszünk.” – szögezi le Iván Péter, de hozzáfűzi, hogy egyetlen egy megoldása ennek az lenne, ha példát venne ez az ország a nyugati mintákról, ahol a kisebbségek különféle formájú önrendelkezéssel bírnak. „Úgy gondoljuk, hogy a magyarság megmaradásának egyetlen egy lehetséges útja az, hogy megvalósuljon a magyarság önrendelkezése.” – nyilatkozta Iván Péter.

Samu István elmondta, hogy nagyon fontos üzenete ezeknek a választási célkitűzéseknek, hogy Felvidéken, azon belül is a déli határmenti régiókban, Bodrogköztől a Csallóközig sikerüljön megakadályozni az asszimilációt. „Ez az egyik legproblematikusabb kérdés, s megoldási kényszer a felvidéki magyarságra nézve. A választási célkitűzéseink erre próbálnak gyógyszert találni. Szeretnénk megállítani a fiatalok vándorlását is. S ez akkor történhet meg, ha életképes, s gyarapodó közösségeket fogunk létrehozni. Ezeket pedig úgy tudjuk létrehozni, ha megnő a régióinknak a regionális szerepük mind jogi, mind gazdasági, mind politikai, mind kulturális tekintetben.” – foglalta össze Samu István.

Cziprusz Zoltán ismertette a Via Nova Ics négy szlogenjét, mellyel indulnak a választásokon: „Dél-Szlovákia 20 éve a cserepadon van, mi is játszani szeretnénk!”, „Munkanélküliség vagy elvándorlás? Dél-Szlovákia többet érdemel!”, „Azonosak az adóterheink, legyenek azonosak a támogatások is!”, „Korrupció és kliensrendszer? Elszámoltatást és új politikai generációt!”

HE, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”32470,32287,32219,31652,31423″}