32367

Berényi József MKP-elnök bemutatta a párt független roma aktivista képviselőjelöltjeit, akik ismertették választási programjukat.

A három független roma aktivista az MKP választási listájának 52-54. helyén indulnak a március 10-i előrehozott parlamenti választásokon, nevezetesen:  Jozef Červeňák (52.),  Rigó János ( 53.) és Ravasz József (54.).
Berényi József bevezetőjében elmondta, hogy „a Magyar Koalíció Pártja komolyan gondolja a roma közösséggel való együttműködést. Ezt többek között az is mutatja, hogy választási listánkon még sosem volt annyi roma származású jelölt, mint most. Tesszük ezt azért, mert Dél-Szlovákiában kulcsfontosságú a más nemzetiségűekhez tartozók együttműködése, a jó együttműködéshez politikai szintű megjelenés is szükséges.  Az MKP programjában nem foglalkozik részletesen a roma közösség programjával. Ezt tudatosan tettük, mert  úgy gondoljuk, ezt a részt maguk az érintettek, a roma jelöltek fogalmazzák meg. Mi a programjukat átvesszük, és megpróbáljuk azt érvényre juttatni.”

Ravasz József, a Dunaszerdahelyi Romológiai Intézet vezetője elmondta, az MKP -n belül vannak személyek, akik hosszú éveken át komolyan foglalkoznak a roma közösség problémáival. Ezért a munkáért az MKP elnökén túl Auxt Ferencnek, a párt rimaszombati járási elnökének és Zachariaš Istvánnak, Szepsi polgármesterének is köszönetét fejezte ki. „A romák problémája régiónként nagyon eltérő, mivel nagyban különböznek az életkörülményeik. De vannak olyan problémák, amelyek mindenütt nagy gondot okoznak, és ezek elsősorban a munkahelyteremtéssel, az egészségüggyel és az oktatásüggyel kapcsolatosak”. Ezekre a területekre nagy hangsúlyt helyez az MKP programja is, de van néhány, speciális, a romákat még érzékenyebben érintő probléma. Ilyen például a lakhatással kapcsolatos kérdések, melyre a Dunaszerdahelyi Romológiai Intézet már egy jól működő programot dolgozott ki, az ún. többlépcsős lakhatási rendszerre épülő modell Dunaszerdahelyen már három éve jól működik. Ennek tapasztalatait országos méretben is kamatoztatni lehetne. Ravasz József szerint a művelődés terén szükséges a roma identitás megerősítése, a romák nagy többségének gyér ismerete van csak a romák történetéről, kultúrájáról.  Ravasz József szerint jelenlétük az MKP listáján nem jelenthet semmilyen törést a roma egységben, mert – és ezt el kell ismerni – az elmúlt húsz év történései, tapasztalatai szerint elmondható, hogy ilyen Szlovákiában nem működik. Ravasz pozitív példának említette Magyarországot, ahol a romákkal kapcsolatban már nem használják a kisebbség megjelölést, hanem a roma nemzetiség kifejezést használják. „Az elmúlt 20 év tapasztalati alapján azt is kijelenthetjük, hogy mi, szlovákiai magyar romák az MKP-t tartjuk annak a pártnak, amely képes felvállalni a dél-szlovákiai romák érdekképviseletének a szerepet, mely elősegíti a roma közösség társadalmi integrációját” – mondta Ravasz József.
Ehhez kapcsolódva Jozef Červeňák még elmondta, hogy évek óta tanácsadónként dolgozik Zachariaš István,  Szepsi MKP-s polgármestere mellett, és már lokális méretekben már komoly eredményeket értek el a romákkal kapcsolatos problémák megoldása terén. Bízik benne, hogy ezt országos méretre is ki lehet terjeszteni. Erre azért is szükség van, mert a jelenlegi szlovák pártok listáin nem indulnak a roma közösség hiteles képviselői.
A sajtótájékoztató végén Berényi József bejelentette, hogy eljárást kezdeményeznek a Szlovák Nemzeti Párt napokban megjelent óriásplakátjai miatt. Legalább két olyan plakátról is van szó, melyek kimerítik a büntetőtörvénykönyv paragrafusait. Az egyik plakáton ez áll: „Meddig fogunk még ráfizetni a  cigányokra? Megváltoztatjuk ezt!”, a másodikon pedig a „Csakis szlovákul, a Tátrától a Dunáig!”.  „Ezek a szövegek a grafikai kidolgozással együtt egyértelműen kimerítik a nemzet- és fajgyalázás bűntettének ( az első plakát esetében), valamint a nemzetiségi és faji gyűlölet keltése bűntettének gyanúját (a másik plakát esetében)” – mondta Berényi József, azért a roma aktivistákkal közösen ma beadvánnyal fordult az SzK Főügyészségéhez.

ON, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”32366″}