32443

 Felvidéki magyar közéleti személyiségek felhívást intéznek a szlovákiai magyar választókhoz, Dél-Szlovákia lakosaihoz, melyhez a megjelenés után pár órával máris sokan csatlakoztak. (Frissítve naponta a csatlakozók névsorával)

Felhívás a szlovákiai magyar választókhoz, Dél-Szlovákia lakosaihoz

Emberformáló időket élünk. Értékvesztett, tudatosan befolyásolt közéletünkből kiveszett a józanság, az egyszerűség és a tisztelet. Szinte minden a pénzről, a vele összefonódott hatalomról, a tömegek félrevezetéséről szól.
Napokon belül olyan választások elé nézünk, melyeknél az elmúlt évtizedek hadakozásaiban megmentett értékeinket, a politikai hatalomra törő, hitelüket vesztett korrupt és populista erők már most megkérdőjelezik. Sajnálatos az is, hogy közösségünk önérdekű, felelőtlen politikai megosztását nem sikerült még a választások időszakára sem áthidalni, ezért fennáll annak a lehetősége is, hogy parlamenti képviselet hiányában kimaradunk az érdekérvényesítés folyamatából, de még a gátlástalanságok megfékezése érdekében sem lesz módunk ellenzéki erőként fellépni. Az utcai tiltakozások a gazdasági hatalommal összefonódott politikusok ügyeinek választások előtti tisztázását követelik. Támogatjuk mi is, hogy a visszaélések kivizsgálása minél előbb megtörténjen.
Ezen okokból felhívással fordulunk a szlovákiai magyarokhoz, a szülőföldjüket, anyanyelvüket, falvaikat, városaikat szerető és féltő, hitüket megtartani és erősíteni akaró polgárokhoz, hogy biztosítsuk nemzeti közösségünk minél nagyobb számú parlamenti képviseletét. Ezt mostani helyzetünkben csak úgy tudjuk elérni, ha ismét helyet juttatunk a parlamentben a változtatás és a megtisztulás útjára lépett MKP-nak is.
A dél-szlovákiai régió valós és mélyen gyökerező problémái, az ipari és infrastrukturális fejlesztések hiánya, a gazdasági leszakadás, a munkanélküliség, a szociális gondok tömege, a fiatalok külföldre vándorlása, az egészségügy romló állapota, az anyanyelvhasználat korlátozása, a civil szféra ellehetetlenítése és a lakosság egyéb gondjai nem oldhatók meg erős parlamenti érdekképviselet nélkül. A leendő új, a szlovákiai politikában a választók tisztességes érdekeit felvállaló, s egyben a magyar közösség sajátosságait eredményesen szolgáló politikai képviselet létrejöttének a feltétele és záloga a választásokon számszerűségében is megerősödő hiteles magyar parlamenti jelenlét.
Esterházy Jánosnak, a szlovákiai magyar kisebbség egyik legnagyobb alakjának gondolataival üzenünk mindenkinek: „Nem fogunk sem megtörni, sem helytelen utakra tévedni, nem fogunk összeütközésbe kerülni sem az isteni, sem az emberi törvényekkel. Bízunk a magunk erejében, és emelt fővel hirdethetjük, hogy lelkiismeretünk tiszta, becsületünk érintetlen, nem vétettünk senki ellen, és csak azokat a jogainkat követeljük és védjük, melyeket már a múltban kiharcoltunk, és amelyek feltétel nélkül megilletnek minket.”
A március 10-én megtartandó választásokon a közélet megtisztulása, az értékek mentén való politizálás, a gazdasági felemelkedés, az általános emberi és a kisebbségi jogok érvényesülése érdekében számítunk az Ön bölcs, véleményt nyilvánító részvételére. Bízunk abban, hogy a választásokat követően népünk, s ezzel az ország jóléte is javul, amit azonban csak az egyszerű emberek józansága, tisztessége, a fiatalok tehetsége és találékonysága, az idősek tapasztalata, az értelmiség bátor, felelős iránymutatása, a tudományos, a gazdasági és a kulturális élet kiválóságainak, valamint a szolgáltatásokat végzőknek az elhivatottsága, az önkormányzatok, az egyházak, a szakmai és a civil szervezetek összehangolt, cselekvő igyekezete, a különböző nyelveken beszélők kölcsönös jóindulata és mindnyájunk eredményes munkája alapozhat meg. Közösségünk így válhat a jövőben sorsközösségből egyre inkább öntudatos akarat és cselekvő közösséggé.
Sorsunk és a jövőnk a saját kezünkben van! Ennek tudatosításáról, kérjük, győzze meg környezetét is! Éljünk a választások adta lehetőséggel!

Az aláírók jegyzéke:

Bauer Győző, kutató-orvos, akadémikus, Somorja; Hrubik Béla, polgármester, Ipolynyék; Pék László, tanár, Taksony; Tóth Károly, intézetvezető, Somorja; Kulcsár Ferenc, költő, Dunaszerdahely; Nagy Olivér, evangélikus lelkész, Alsószeli; Szabó Antal, polgármester, Diószeg; Bartók Csaba, televíziós rendező, Szepsi; Bastrnák Ferenc, sebész-orvos, Komárom; Karaffa János, plébános-teológus, Dunaszerdahely; Rácz Olivér, orvos, egyetemi tanár, Kassa; Fekete Vince, a SzMRKE főgondnoka, Komárom; Géresi Róbert, a SzMRKE püspökhelyettese, Abaújszina; György Ferenc, katolikus plébános, Ipolybalog; Juhász Sándor és Juhász Eszter, koreográfusok, Zselíz; Koncsol László, író, Pozsony; László Béla, főiskolai tanár, Nyitra; Ádám Zita, pedagógus, Balogfala; Mihályi Molnár László, tanár, Szepsi; Mézes Rudolf, kultúraszervező, Galánta; Urbán Aladár, tanító, Ipolybalog; Papp Sándor, kultúraszervező, Kalonda; Kövesdi Károly, költő, újságíró, Pozsony; Zirig Árpád, költő, Dunaszerdahely; Kolár Péter, nyugdíjas színházigazgató, Kassa; Hrbácsek-Noszek Magdaléna, egyetemi oktató, Nagymácséd; Katona István, koreográfus, Martos; Duka Zólyomi Árpád, atomfizikus, Pozsony; Görföl Jenő, kultúraszervező, Jóka; Gabri Rudolf, kultúraszervező, Nagykapos; Zilizi Zoltán, tanár, Pered; Viola Pál, ideggyógyász, Komárom

Vajda Barnabás, egyetemi tanár-történész, Dunaszerdahely; Pogány Erzsébet, közgazdász, Somorja; Dunajszky Géza, közíró, Pozsony; id. Valacsai Pál, tanár, Felsőszeli; Renczés Péter, mérnök, Felsőszeli; Válent Béla, mérnöktanár, Kassa; Molnár Sarolta, hivatalnok, Szepsi; Valacsai Ferenc, gyermekorvos, Komárom; Hanesz Angelika, mérnök, tanár, Kassa; Hanesz Zoltán, informatikai tanácsadó, Kassa; Szanyi Mária, néprajzkutató, tanár, Galánta; Mészáros Márta, polgármester, Taksony; Tóth Elemér, költő, Pozsony; Tóthpál Gyula, fotóművész, Királyhelmec; Ulman István, fafaragó, Várhosszúrét; Dobos László, Kossuth-díjas író, Pozsonypüspöki; Dobos Éva, nyugdíjas, Pozsonypüspöki; Takács András, nyugdíjas-koreográfus, néptáncgyűjtő, Pozsony; Hlédik László, rk. lelkipásztor, Palást; Balkó Ferenc, nyugdíjas, Nyitra, Házik Zoltán, civil aktivista, Rimaszombat

Kassai Gyula, református lelkész, Léva; Kassainé Mártha Tímea, református lelkész, Léva; Zachar István, technikus, Ipolyság; Mészáros László, tanító, Szenc; Neszméri-Gyurkovits Róza, újságíró, Pozsony; Boócz Mária, nyugdíjas – közgazdász, Párkány; Csajka István, közgazdász-energetikus, Somorja; Takács Erika, pedagógus, Galánta; Kásáné Harsányi Ildikó, etnográfus, Szenc; Kása Zoltán, építészmérnök, Szenc; Urbančok Egon, nyugdíjas – edző, Kassa; Belák Ádám, nyugdíjas, Párkány; Révész Tibor és Csilla, református lelkipásztorok, Zselíz; Szénási Tibor, technikus, Marcelháza; Varga Péter, kertészmérnök-iskolaigazgató, Karva; Száraz Dénes, pedagógus, Érsekújvár; Magyar Ferenc, nyugdíjas, egyetemi tudományos munkatárs, Kassa; Nagy Katalin, gyógyszerész, Somorja; Galambos Ella, tanár, Somorja; Galambos László, tanár, Somorja; Jankovics József, közgazdász, Pozsony; Bráz Katalin, cukrász, Tornalja; Wirth Jenő, kereskedelmi igazgató, Léva; Morovics István, szociális intézet igazgatója, Alsószeli; Kmotrík Ilona, közgazdász, Egyházgelle; Foglár Gábor, tanító, Almágy

Mészáros Tibor, közgazdász, Galánta; Pék Anna, tanár, Taksony; Nyíri Péter, kertészmérnök, Szepsi; Szénási Keszeg Judit, személyzeti referens, Marcelháza; Balázs F. Attila, író, költő, könyvkiadó, Ekecs; Beke Vince, magánvállalkozó, Révkomárom; Chudý Erzsébet, tanár, Galábocs; Aich Péter, író, Pozsony; Kotiers Mária, tanár, Somorja; Varga Anna Katalin, pedagógus, Somorja; Varga Lajos, képzőművész, Somorja; Csurgó Dezső, tanár, Királyhelmec; Hritz István, épitőmérnök, Pozsony; Hritz Júlia, publicista, Pozsony; Kulcsár Margit, nyugdíjas pedagógus, Kassa; Élesztős Pál, egyetemi tanár, Somorja; Sátor László, mérnök, Diósförgepatony; Benko Pál, tanár, Fülek-Gömörsíd; Écsi László, kutatómérnök, Alistál; Écsi László, nyugdíjas, Alistál; Écsi Erika, nyugdíjas, Alistál; Kovács László, fordító-szerkesztő, Pozsony; Bánki Gyula, egyetemi oktató, Somorja; Bánki Mária, tanitónő, Somorja; Kuczy Ilona, közgazdász, Zselíz; Kuczy Lajos, református lelkész, Zselíz

Diószeghy Árpád, tanár, Kassa; Diószeghy Erzsébet, nyugdíjas közgazdász, Kassa; Ifj. Élesztős Pál, ügyvezető igazgató, Somorja; Orosz Katalin, programozó, Pozsony; Bukovszky János, iskolaigazgató, Szentpéter; Élesztős Erzsébet, közgazdász, Somorja; Iván Gyula, polgármester, Farkasd; Varga László, tanár, Nagymegyer; Pokstaller István, pedagógus, Somorja

Árvay János, nyugdíjas, Kassa; Árvay Jánosné – Borai Margit, nyugdíjas, Kassa; Ujlaki Ferenc, hivatalnok, Kassa; Molnár Tibor, építőmérnök – tervező, Zselíz; Fóthy János, nyugdíjas, közíró, Somorja; Csonka Ákos, egyetemista, Zselíz; Králik Róbert, szóvivő, Komárom; Somogyi Laura, pedagógus, Apácaszakállas; Somogyi Alfréd, református lelkipásztor, Apácaszakállas; Lázár András, tanár, Ajnácskő; Matuszák Mária, nyugdíjas, Kassa; Pálffy Dezső, iskolaigazgató, Ipolyság; Zachar Anna, pedagógus, Ipolyság; Farkas Jenő, nyugdíjas, Komárom; Szamos Zsuzsanna, közgazdász, Ajnácskő; Viola Miklós, orvos, Gúta; Bial István, nevelő, Ajnácskő; Biró Ágnes, tanár, Vágsellye; Biró László, mérnök-vállalkozó, Vágsellye; Czakó Ferencné, nyugalmazott tanárnő, Vágsellye; Gágyor Péter, rendező, író, Komárom; Gágyor Ildikó, nyugdíjas, Komárom; Kocsis Arnold, kertészmérnök, Somorja; Szőcs Ildikó, műépítész, Taksony; Juhász Dósa János, újságíró, Balogfalva; Stubendek László, villamosmérnök, Komárom

Bánki Tamás, gépészmérnök, Somorja; Gubíkné Harmati Mária, tanár, Zselíz; Dolník Tibor, pedagógus, Bátorkeszi; Cseri Ilona, könyvelő, Kóvár; Nagy Mihály, polgármester, Nagycsalomja; Illés Valéria, szociális gondozó, Kóvár; Asztalos Árpád, fényképész, Naszvad; Tóth László, építőmérnök, Somorja; Gubík Jenő, tanár, Zselíz; Botka Ferenc, magánvállalkozó, Vágsellye; Győző Andrea, tanító, Búcs; Máthé József és Margit, pedagógusok, Kassa; Chudý István, polgármester, Galábocs; Princz József, mezőgazdasági gépkezelő, Gesztete; Csaho Margit, elárusítónő, Somorja; Csaho Rudolf, egyetemi hallgató, Somorja; Écsi Benjámin, esztergályos, Somorja; Kovács Gizella, pedagógus, Somorja; Kovács László, közgazdász, Somorja; Németh Gusztáv, nyugdíjas Nagyszarva; Németh Ágnes, nyugdíjas, Nagyszarva

Molnár Péter, nyugdíjas iskolaigazgató, Vághosszúfalu; Tandel László, közgazdász, Nagycsalomja; Lukács Takács Éva, mérnöknő, Nádszeg; Pázmány Péter, közgazdász, Dunaszerdahely; Török Alfréd, gépészmérnök, Léva; Szenczi Varga Csilla, református lelkipásztor, Padány; Somogyi Valéria, nyugdíjas, Somorja
Somogyi Gusztáv, nyugdíjas, Somorja; Nagy Erzsébet, nyugdíjas, Somorja; Kiss Árpád, szociális munkás, Somorja; Takács Krisztián, vállalkozó, Dunaszerdahely; Huszár László, közművelődés-szervező, Dunaszerdahely; Baráth Katalin, könyvelő, Somorja; Baráth Éva, könyvelő, Somorja; Kiss Margit, nyugdíjas, Somorja; Kiss István, nyugdíjas, Somorja; Ürge László, nyugdíjas okleveles gépészmérnök, Léva

Újváry László, nyugdíjas iskolaigazgató, Léva; Pálffy Zsuzsanna, tanítónő, Ipolyság; Filipko József, ellenőr, Kassa; Kocsis László Attila, emeritus nagykövet, Prága; Palágyi István György, kutatómérnök, Cseh Köztársaság; Tamás Aladárné Ilonka néni, nyugdíjas pedagógus, Rimaszombat; Tamás Anikó, nyugdíjas, Rimaszombat; Végh Vilmos, mérnök, magánvállalkozó, Bacsfa

Bóka Emese, lelkész, Balatonlelle; Wirthová Gabriela, irodai alkalmazott, Léva; Szabó László, építészmérnök, Királyrév; id. Pongrácz Eszter, nyugdíjas, Somorja; Pongrácz Eszter, irodai alkalmazott, Somorja; Szabó Margit, nővér, Somorja; Szabó Béla, nyugdíjas, Somorja

Lelkes Edit, nyugdíjas, Somorja; Lelkes Árpád, nyugdíjas, Somorja; Andrássy István, nyugdíjas, Somorja; Andrássy Jolán, nyugdíjas, Somorja; ifj. Andrássy István, mérnök, Somorja; Andrássy Olga, mérnök, Somorja; Pogány Tibor, alpolgármester, Somorja; Németh Pogány Eszter, közgazdász, Somorja; Németh Tamás, földmérő Somorja; Orbán István, nyugdíjas, Pozsony; Pogány Maria, gépészmérnök Gútor; Pogány Lajos, Gútor; Kiss János, nyugdíjas, Nagyszarva; Matus Ferenc, tanító, Somorja; Matus Piroska, nyugdíjas Somorja; Bárdos Gábor, polgármester, Somorja; Paulik Zsuzsa, nyugdíjas, Somorja; Renács Ferenc, nyugdíjas, Vága; Lukács Péter, mérnök, szakágigazgató, Somorja; Orosz Csaba, vállalkozó, Somorja; Stefán Gyula, gyermekorvos, Nagykövesd; Orosz Katalin, pedagógus, Somorja; Honti Jenő, nyugdíjas, Somorja; Honti Éva, egészségügyi nővér, Somorja; Honti Zoltan, szakács, Somorja

Fülöp Angéla, református lelkész, Iske; Novák Ferenc, iskolaigazgató, Bátorkeszi; Dědinová Mária, orvos, Prága; Juhász István, szájsebész, Otrokovice; Varga Hajnalka, mérnök, Alsószeli; Lukács Gabriella, egészségügyi nővér, Somorja; Szitás Maria, nyugdíjas Somorja; Schiller Pál, pedagógus, Tornalja; Schiller Mária, pedagógus, Tornalja; Nagy Ildikó, újságíró, Révkomárom; Zachariaš István, polgármester, Szepsi; Végh László, nyugdíjas, Somorja; Horváth Lajos, nyugdíjas, Somorja; Csepi Zsuzsa, nyugdíjas, Nagyszarva; Csepi Mihály, nyugdíjas, Nagyszarva; Csémy Tibor, növénynemesítő, Somorja; Fehér Anna, pedagógus, Illésháza; Tóth Ferenc, vállalkozó, Csallóköztárnok; Zalabai Teréz, nyugdíjas, Somorja; Gaál Sándor, nyugdíjas, Somorja; Méry János, egyetemi hallgató, Somorja; Zima Kinga, egyetemi hallgató, Somorja-Tejfalu; Böjtös József, energetikus, Kisida; Banyko Attila Joachim, r.katolikus pap, Kassa; Rácz Valéria, hivatalnok, Kassa; Molnár Györgyi, közgazdász, Szepsi; Erdős Vince, mérnök, igazgató, Fülek; Erdős Márta, mérnök, szerkesztő, Fülek; Kupec Mihály, igazgató, Nagyida; Nyíri Veronika, irodai alkalmazott, Szepsi

Rácz Gusztáv, nyugdíjas pedagógus, Kassa; Rácz Valéria, nyugdíjas pedagógus, Kassa; Balogh István, mérnök, Gúta; Balta Aranka, irodai alkalmazott, Somorja; Zsidek Veronika, okleveles gépészmérnök, Pozsony; Dudás László, vegyészmérnök, Pozsony; Koczkás Beáta, közgazdászmérnök, alpolgármester, Gúta; Domin István, polgármester, Izsa; Bartal Katalin, jogász, Pozsony; Török Anikó, közgazdász, Ekel; Farkas Andor, vállalkozó, Ekel; Kovács Mária, tanítónő, Zsigárd; Krista György, gépészmérnök, Pozsony; Antalik Mária, könyvelő, Tiszacsernyő; Bodnár Attila, villamosmérnök, Szepsi; Rácz Elemér, református lelkész, Marcelháza; Gábor Bertalan, esperes – plébános, Szepsi; Kis-Csáji László, nyugdíjas, Pozsony; Kis-Csáji Katalin, szerkesztő, Pozsony; Venczel Margit, nyugdíjas, Pozsony; Szanyi Márta, közgazdász, Kassa; Szanyi Jenő, karbantartó, Kassa; Zsitva Norbert, technológus, Perbete; Zsitva Mónika, tanítónő, Perbete; Schwarzlose Judit, Nagyfödémes, diák; Velkey Mária, tanár, Kassa; Faragó Zoltán, vállalkozó, Somorja; Kondás Aranka, magánvállalkozó, Kistárkány; Pálfy Zoltán, villamosmérnök, Csallóközaranyos; Baranyay Alajos, polgármester, Zsigárd; Keresztes Róbert, Somorja; Balogh Mária, pedagógus, Losonc; Kanyicska Szabolcs, villamosmérnök, Pozsony; Lapos József, egyetemi tanár, nyugdíjas, Pozsony; Dolesov Ágnes, Kartago Call Center, Kéty; Tóth Imre, villamosmérnök, Somorja; Viszlay Waldemar, referens, Szepsi; Lakatos Ferenc, orvos, Losonc; Kiss Éva, könyvelő, Somorja; ifj. Kiss Imre, reklámgrafikus, Somorja; Miklós László, tanszékvezető egyetemi professzor, Keszölcés; Együd László, nyugdíjas, Feled; Kridlo Valéria, tanító, Nagytárkány; Bajzák Katalin, tanító, Nagytárkány; Pribék Erika, tanító, Nagytárkány; Nagy Erzsébet, könyvelő Kistárkány; Kóbori János, tanító, Nagytárkány; Kridlo Anita, pedagógus asszisztens, Nagytárkány; Kridlo Péter, operátor, Nagytárkány; Valoné Lucskai Sarolta, hivatalnok, Kassa; Lelovics Pál, igazságügyi tolmács, Morvaország; Tarr Boldizsár, iskolaigazgató, Kéménd; Nagy József, ügyvezető igazgató, Tejfalu – Somorja; Veres Gábor, tanár, Somorja; Farkas Ilona, pedagógus, Somorja; Czafik László, technikus, Somorja; Reiter Krisztina, nyug. műszaki rajzoló, Kassa; Reiter György, nyug. gépészmérnök, Kassa; Reiter Flóra, közgazdász, Kassa; Reiter Anikó, történész, Kassa

Szamaránszký Zoltán, gépészmérnök, Nagymegyer; Bodnár Tibor, gondnok, Szepsi; Kubovics Erzsébet, nyugdíjas tanár, Galánta; Tóth Nóra, köztisztviselő, Zsigárd; Raček Enikő, neurobiológus, Kassa; Gyarmati Tihamér, villamosmérnök, Komáromszentpéter; Tóth Irén, könyvelő, Lekenye; Pázmány Annamária, óvodaigazgató, Dunaszerdahely; Németh László, nyugdíjas, Galánta

Kiss Beáta, tanár, Nyírágó
Baranyay Jolán, referens, Zsigárd
Ábel Gábor, újságíró, Zselíz
Szűcs László, festőművész, Zselíz
Szilva István, autószerelő, Sáró
Harangozó László, vállalkozó, Zselíz
Szőllős Ilona, közgazdász, Kassa
Varga Leventéné, gyermekorvos, Kassa
Glezgó Antal, munkavédelmi felügyelő, Kassa
Csajka Károly, nyugdíjas, Kassa
Šnír János, nyugdíjas, Kassa
Koňár Ferenc, munkanélküli, Kassa
Tóth Sándor, nyugdíjas, Kassa
Filipko István, nyugdíjas, Kassa
Csumita József, nyugdíjas, Kassa
Végső János, nyugdíjas, Kassa
Matuszák Péter, nyugdíjas, Kassa
Bárány János, nyugdíjas pedagógus, Kassa
Lakata Brigitte, Kassa
Kuczik László, közgazdász, Kassa
Brutovszky Mihály, mérnök, nyugdíjas, Kassa
Buday Károly, mérnök, nyugdíjas, Kassa
Klobusniczká Ľudmila, nyugdíjas orvosnő, Kassa
Csonka Szilvia, ápolónő, Kassa
Palencsár József, mérnök, nyugdíjas, Kassa
Kovács Lajos, nyugdíjas, Kassa
Kovács Teréz, nyugdíjas, Kassa
Szentandrássy Dezső, nyugdíjas, Kassa
Szentandrássy Magdolna, nyugdíjas, Kassa
Máté János, technikus, Kassa
Buday Ernő, nyugdíjas, Kassa
Bodnár Lucia, egészségügyi nővér, Kassa

A felhíváshoz magánszemélyek a valasztasok.civil@gmail.com mail címen csatlakozhatnak (név, foglalkozás, lakhely – csak a település feltüntetésével) 2012. március 5-ig. A csatlakozás lehetőségének az időpontját a választások előestéjéig 2012. március 9-ig kiterjesztjük. Lehetőség van a felhíváshoz nyomtatványon írásban is csatlakozni. Ebben az esetben a listát összegyűjtők továbbítják a megadott e-mail címre a csatlakozók adatait.

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”32434,31917,32442,32093″}